۱۳۸٥/٧/٢۳

حيات وحش ۱ : سگ ...

الو الو ... اينجا کجاست ؟!!! چه خبره ؟شلوغ نکنين ببينم يکی يکی حرف بزنين ! چه خبره ؟ چی شده ؟

می بينم که من عين اصحاب کهف يه مدت در خواب طويل به سر بردم و اينجا يه مدته رنگ و روی آپديت رو به خودش نديده ! واسه همينه شما انقدر داد و غار راه انداختين و راه افتادين تو خيابون تظاهرات می کنين و پرچم آمريکا آتيش می زنين ؟

بابا ايول دمتون گرم ... به خدا راضی به اين همه زحمت نبودم  يه دونه گوسفند قربونی می کردين راضی بودم ديگه چرا انقدر زحمت کشيديد !!!

خب از اونجايی که من در طول اين مدت که نبودم از ازدياد موضوع دارم می ترکم پس می رم سراغ يکی از همين موضوعا که هم چين با فضای موجود سنخيت داره .

چندی پيش جاتون خالی در يه مراسم افطاری شرکت داشتيم « ممنون نماز روزه های شما هم قبول  » توی اين افطاری که ابتدا تولدی بود که در انتها به افطاری انجاميد ! دو سه تا پسر بچه شرکت داشتن که سر چيزای الکی باهم بحث می کردن !

سر سفره افطار که نشستيم بحث اين بچه ها به سگ کشيده شد ! حالا چطوريشو نمی دونم ولی کل بحث اينا سر اين بود که سگای اهلی چی می خورن ! سگای وحشی چی می خورن ! سگای کثیف خيابونی و سگای ولگرد و خلاصه جد و آباد انواع و اقسام سگا رو سر سفره جلو چش ما آوردن با وعده های غذاييشون !

حالا وسط اين سفره ی رنگ وارنگ از انواع غذا ، هی اين از اينور داد می زد سگای ولگرد استخون می خورن بعد اونيکی از اونور يه قاشق حليم می خورد پا می شد وای می ستاد با صدای بلند می گفت سگای اهلی استخون می خورن بعد می شست يه قاشق ديگه می خورد دوباره بلند می شد در حالی که غذا هنوز تو دهنش اينور اونور می شد با صدای رساتر  می گفت تو اشتباه می کنی سگای ولگرد آشغال ميخورن ! بحث اينا هم چنان سر خورد و خوراک سگای اهلی و ولگرد ادامه داشت و هر لحظه به طور علمی تر پيش می رفت که سگای خونگی شير می خورن و اينکه چی می خورن بستگی به سنشون داره  

ما هم چنان مشغول خوردن و گوش دادن به حرفای اينا بوديم که بعد از خوردن انواع و اقسام غذاها از قبيل شله زرد و نون و چايی و پنير و زولبيا باميه و آش و حليم و غيره و غيره از سر سفره پا شدن و  رفتن توی اتاق کناری با هم گلاويز شدن ! چون علما هنوز به نتيجه ای مبنی بر اينکه سگای ولگرد چی می خورن نرسيده بودن !

خب مادرای اين دو تا هم که سخت مشغول افطار کردن بودن و قاعدتاً در اسلام افطار مهم تر از دست به يقه شدن دو انسان - هر قدر کوچيک ! - هست ، حين خوردن گه گداری پيغام بچه ها ساکت سند می کردن !

تا اينکه اين دو تا جقله ! حين دعوا سر خورد و خوراک سگا ! ، خورد و خوراک قاطی شده ی خودشونو نثار ديگری کردن ! البته اينجا جا داره که من بگم من اصلاً قصد ندارم بگم که يکی رو سر اونيکی حليم با لوبيا و رشته بالا آورد !!  ولی خب يه چی تو همين مايه ها رو سر اونيکی رديف کرد و بعد دقايقی با کمال اعتماد به نفس قدم زنان اومد سر سفره و با خوشحالی تمام گفت :‌« من بالا آوردم»  

الان اين قطعه ی ادبی که من براتون تعريف کردم واقعاً نتايج مهمی رو در بر داره که کسی واقعاً بهش دقت نمی کنه ! اوليش اينه که حقيقتاً سگا موجودات مهمی هستن ! بايد بهشون رسيدگی بشه بايد بهشون بها داده بشه ! خب بايد بهشون غذا داده بشه ! مهمه اين مساله !

بعدشم اينکه واقعاً سگای ولگرد و سگای اهلی بدون در نظر گرفتن سنشون چی می خورن ؟! وقتی يه همچين مساله ای منجر به توليد حليم با سبزی آش لوبيا شده ! پس بايد مساله ی مهمی باشه  پس ما همين جا اين مساله ی مهم رو مورد بررسی قرار می ديم که درآينده فرزندانمان سر غذای سگای ولگرد و اهلی غذای جديد توليد نکنن ! ( خيلی دارم حالتونو به هم می زنم نه؟ نفری ۲ تومن بدين حاضرم اين مساله رو همين جا تمومش کنم  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا حالا هيچ توجه کردين سگ چه موحود نجيبيه !؟ ( اون اسبه ها ! ) . حالا سگ يا اسب يا هر خر ديگه بايد شعورش برسه که نجابت تو اين دنيا حرف اول رو می زنه و هر حيوونی بايد نجيب باشه ...

توی اين دنيا بالاخره هر کسی از يه حيوونی خوشش مياد  . من خودم از طرفدارای پر و پا قرصه سگم اما تا به امروز عرضه ی نگهداريشو نداشتم !!!‌ اما انقد سگ دوست دارم که سگ رو از صاحب سگ بيشتر تحويل می گيرم

يادتونه بهتون گفته بودم که همسايمون يه سگ داره که بهش می گه خفه شو پدر سگ ؟  خب الان صاحب سگ بی صاحاب مرد ! و بعد از مرگش سگشو فروخت ! (  مگه می شه ؟‌)

حالا نمی دونم در کل فعلاً که ازش خبری نيست حالا شايدم قبل مرگش سگشو فروخته يا اصلاً سگ پدر سگش خفه شده بالاخره ! هيچگونه خبری مبنی بر اينکه اين سگ پدر سگ چی شده به دست ما نرسيده ... اما مساله ای که اينجا مورد بررسی قرار گرفته اين بوده که اين سگه که همدم يا نامزد يا دم خوری نداشت ! اما قبل از رفتنش ۴ تا طوله ی قد و نيم قد تحويل اين جامعه داد که صاحبش می ذاشتشون رو ماشين و نصف قيمت مغازه به فروش رسوندشون ! خب آخه توی اين محل که کسی سگ نداشت ... البته غير ابی که سگ واقعاً با شعور و با نزاکتی بود که  الان نيست ! نيست يعنی که اينجا نيست اما هر جا هست از اين سگه که ۴ تا طوله گذاشت خيلی با شعورتر بود

حالا مساله ای که بايد اين هفته مورد بررسی علما قرار بگيره اينه که چرا بين سگ اهلی و ولگرد فرق می ذارين آخه ؟ چرا جفتشون يه چی نمی خورن که انقد ذهن ملت مغشوش نشه !‌

سئوال اين هفته که دارای ۴۰ امتياز مثبته اينه :

سگای اهلی چی می خورن سگای ولگرد چی می خورن و چرا ؟

روش حسابی فکر کنين که جايزه ی اين امتيازات که در پايان سال محاسبه می شه به پيشنهاد يکی از دوستان که قراره سرمايه گذاری کنه ! پرادو هست  حسابی روی اين امتيازات فوکوس کنينا روی سئوالات تمرکز کنين تا برنده ی جوايز ارزنده ی ما بشين ( نه پاشو ) ... بشين ( پاشو ) ...  گير نده بشين ديگه عجبا

بريم سراغ دوستان که يه مدته بهشون گير ندادم پشتشون باد خورده !

قبل از هر چيز از فيلمای پيشنهاديتون مال تشکر رو دارم ... همين جا اعلام می کنم که من يه فيلم باحال ديدم ديگه جای هيچ نگرانی نيست  « تپه های چشم دار » عجب فيلمی بود هر کی نديده در اولين فرصت يا بياد از خودم بگيره يا بره بگيرده پيداش کنه خيای توپسه ...

زينب جان اوليت شما به ثبت رسيد ديگه جای هيچگونه نگرانی نيست  « اره » يک و دوش جفتش از فيلمای مورد علاقه ی منه که خب يه مدت مديدی می شه ديدمش چندين بار هم ديدمش ... با يکش خيلی حال کردم هر چند شماره ی ۲ ش رو اول ديدم !  از اينکه انقدر خوش سليقيانه ! بهم پيشنهاد دادی ممنون ۵ امتياز بابت اينکه از فيلم اره خوشت اومده می دم

آقای ليزاردو يا عليرضا يا مورگان يا غيره ! تو اگه فردا به من افطاری دادی هر هفته ازت ياد می شه

برادر کتونی آخه خاکستری که ديگه اورجينال و غير اورجينال نداره ؟ نکنه اونی که تو ديدی مفصل توضيح داده که چی شد که اين شد !   تازه زن زيادی هم ديدم بد نبود ... يادمه سابق بر اين واسه فيلم مکس تبليغات می کردی چی شد پس ؟

سارا جان من پارسال کلاس داير کرده بودم اما هزينه های کلاس بالا بود ديگه نشد که بچه ها مدرک بين المملی دری وری نويسی بگيرن ..اما ای شالله اگه بشه يه امتحان ورودی می ذارم هر کی با نمره ی بالا قبول شد با بورسيه تحصيلی می فرستيمش دانشگاه آکسفورد اونجا درس بخونه

آقای بچه مخفی تو که يادت می مونه ساعت ۵ صبح به مردم اس ام اس بزنی يهو يادشون بنداز برات سی دی بزنن ديگه ... تازش مگه من اينجا ويديو کلوپم دهه !

انيش جان ذات فيلم ايرانی از قديم الايام خراب بوده ... بخصوص جديداً افتض تر هم شده ... بخصوص اگه سريالای بعد ماه رمضون باشه بدترم می شه  مقصد نهايی ۳ هم فقط صحنه های مرگ فجيع داشت توش اصلاً حال نکردم باهاش !

مهناز جان يعنی می خوای بگی واسه بازی استقلال می خواستی بری استاديوم  آخه ارزششو داشت ؟! والا !  اتفاقاً ازدواج به سبک ايرانی هم دستم رسيد نصفه نيمه ديدم اما خوشم نيومد ... يعنی از کل فيلم فقط آخرشو ديدم  کلاً حال نکردم ...

پرنده جان هر وقت کامنتتو می خونم لجم در مياد ... آخه ۱۰۰ تا دی وی دی می خوای چيکار ؟ تازه تو درس و دانشگاه داری بده من جات می بينم برات تعريف می کنم ... بابا لا اقل نصف نصف  ۵۰ تاشو بده م ۵۰ تاش مال خودت ... تازه فيلمای خودم از ۱۰۰ تا هم گذر کرده ! هر کی هر فيلمی رو می گه من قبلش ديدم

داريوش يادم بنداز بابت اون روز که اومدم نذاشتين شيرينی بخرم ۴۰ امتياز بهت بدم  ۱۰ امتياز هم بابت اينکه عليرضا همه رو مهمون کرد ..اين ۵۰ تا رو علل الحساب داشته باش تا ببينم چی می شه

زيگول جان خب من دقيقه ی نود و کلاً برنامه ی ۹۰ و ۹۰ دقيقه مسابقه ی فوتبال و غيره و غيره رو دوس دارم  برا همينه که هميشه آخر  از همه ميام چون حسابی رو سئوالات تمرکز می کنم بعد ميام اشتباه جواب می دم !

سارا جان از هارد و پريدن اطلاعات روش نگو که من دلم خونه سر اون جريانی که همه اطلاعاتم فورمت شد هنوز غمباد دارم ... کلی آلبوم جديد دانلود کرده بودم کلی کلیپای تصويری ... نگو که دلم خونه ... راستی قولمو هنوز يادم هست فک نکن يادم رفته فقط هی نيا بگو که من هول شم

غزال جان چيزی که واسه مايند من خوبه فيلم بيوتيفول ماينده  که کلی جايزه ی مايند پسندانه هم گرفته ! بيد مجنون هم فکر کنم بدونم داستانش چيه ! حالا ببينم چی می شه رسيددستم می بينم ... سيندرلا هم که قبلاً با  هم به تفاهم رسيديم که من فيلم خانه ی مومی رو که ممول خيلی علاقه منده بهش برات رايت کنم که همون آقا پسره که تو سيندرلا بازی می کنه توش بازی می کنه بری ببينی حالشو ببری ...

shaminelli يه آدرسی نشونی از خودت بذار يا لااقل هر وقت می آپی يه ندا بده ! من نمی دونم تو از کجا پی می بر م که من آپيدم ولی خب دمت گرم با اين همه که من کم بهت سر می زنم ميای و شرمنده می کنی ... بيا اين ۲۰ امتياز مال تو که انقد خواننده ی خوبی هستی ... فيلم دوئل رو هم دوست داشتم يه زمانی ببينم اما الان نمی دونم چرا دوست ندارم ... سلام سينما رو زمانی که در دوران طفوليت به سر می بردم ديدم اما متولد ماه مهر رو نديدم چون کلا نه ميترا حجار دوست دارم نه فروتن ... جفتشون ايش ايشن ...

مزاحم خان چشت در آد ..چشم نداری ببينی خواننده های بلاگ من روز به روز بيشتر می شن ؟ تو کی می ری سربازی ملت راحت شن از دستت شايد يه کم آدم شدی ؟!

ممولی اينطوری نگو فيلم خيلی حال می ده که من عاشق اينم که بشينم ۲ ساعت فيلم ببينم اما نه فيلم ايرانی بلکه يه فيلم درست حسابی مثل خانه ی مومی  خدايی فيلم به اين قشنگی ...

رامين خان اون رفراندون نبود و الکشن بود دقت کن به اين مساله تهاجم فرهنگی رو هم بردی زير سئوال آخه تو !‌ اين دوستای تو هم تيکه های باحالی دارنا

برادر مثبت ! هيچ نگران نباش چون من نفهميدم دقيقاً چی گفتی که بخوام ناراحت بشم جرات داری بيا يه بار ديگه بگو تا نشونت بدم کی ناراحت می شه  ( خيلی خشن بود احساس ميکنم ! نترس بابا کاريت ندارم )

د آخه انسان ( نه ببخشيد سوسک منظورم بيد) ..آدم بخواد واسه خاطر چیپس و شير کاکائوبره سينما يهو می ره کافی شاپ مهمون گاگ می شه ديگه چه کاريه ديگه !

رامين جان تيم در پيت ما فعلاً هر بازی داره ۲ تا ۲ تا ۴ تا گل می زنه ! ( اسپنددود کنين اين استقلاليا چششون شوره  ) البته نکته ای که راجه به آفسايد اشاره کردی کاملاً متين بود بعدشم اينکه توی استاديوم ۱۰۰ هزار نفری همش يه نفرو بگيرن خيلی ضايست که ! بعدم باز من به تو خنديدم اينجا رو با استاديوم اشتباه گرفتی ؟!

مارمولک جان اين سيروسه با شما فاميل در اومد ؟!!!‌ بعدشم تو فکر می کنی من تاثير ندارم تو بردای تيم ! من همين که رومو سمت فوتبال بر می گردونم همه گل می زنن ! دقت نداری ديگه ! حالا هی ناشکری کن ..من اگه سر نيکبخت داد نزنم عصبانی نشم که آدم نمی شه گل برنه که...

آهای مرد   محمد منظورم بود ! واقعاً من لذت می برم که توی وبلاگت مردان دارن آپديت می کنن ... اصلاً فری يه پا مرد شده واسه خودش  بابت اين تشويقی که نمودی نمی تونم بهت امتياز بدم سعی کن بيشتر در صحنه حضور داشته باشی ...به پرادو فکر کن ...

مرضی جان من خودم فيلم نساخته يه ملت رو فيلم می کنم خرج الکی هم نمی کنم که ضد حال بخورم  

روانی از اينور؟!!! آفسايدو که نديدی  پس چی ديدی تو !

ننه شکلاتی ، جون تو من هميشه بهت سر می زدم گفتم ماه مبارکی مزاحم دندوناتون نشم ننه! About me


They Say I'm CraZy!!     

 My Message


    I'm So FeD Up WiTh     PeOpLe TeLLinG Me To Be SoMeoNe eLSe BuT Me!!

contact me

About my Weblog


       شوخی با مسائل جدی

Just take it easy ... but   not as easy as it seems !

My Weblog's Message


Laugh as much as U can   

خانه
يادته قبلنا چی گفتم
  RSS 2.0  


هر کی چی می فهمه
حمله حمله حمله آنگولای کوبنده
اخبار یهویی از همه جا
نمایشگاه ماشین های کلاسیک
خواب صبح حتی 5 دقه
این فوتبال فوتبال نمی شه
شانس
هسته مال ماست
خالی بند
برنامه های نوروزی
چهارشنبه شبتون به در
سوتی
نکات ایمنی را جدی بگیرید
I have nothing to say
بیخوابی
Do DrEamS CoMe TruE?
خرافات 1 - چشم
No Response to page in
Marriage
Nirvana Day
فرهنگ 1 -دزدگير
نابغه
بانک
سوت - بوق - بيل
زنگولی - انسانيت
ساندويچ صدادار
عيد فطر - کی چی فهميده
پروژه افطاری
پروژه مترو
مرغدونی
تصميم کبرا
خفاش شب
سانسور
Knocking on Heaven's Door
چي بگم والا
مردا اينور زنا اونور
مراسم نامزدونگ
Tomorrow is another day
4شنبه سوري
Interview With The GoD...
Wake Up - تولد
I'm AliVe!!
Objection!!!
A NeW DaY Has Come
Say Hello to ...
R U Afraid of the DarK?
Nothing erases this feeling...
It's All coming back to me
I want to stop the time from passing by
اينجا چرا انقدر کم رنگه؟
Somethings Never Change
To Be or not To Be
هنوزم مي شه قرباني اين وحشت منحوس نشد
نمايش يه زندگي روتين
تو زندگي مردم دخالت مي کنين؟
Lord Of the Rings-Part II
Lord Of the Rings-Part I
اتوبوسم اتوبوساي قديم
از کوچه ي معشوقه ي ما ميگذري؟
ستاره توي روزاي ابري
بازيهاي کامپيوتري
يادي از آقا ماشالله
اسکناس 2000 تومني
موضوع دوستيه
بشمر


 

نظر سنجی


 

بروبچز


پسرهای مثبت
کاغذ سفید
Mansourblue
سایبان عشق
شادمهر
جوان ها
دانشجوی خفن
The Power of Love
Love You
هیچکس
دنیا دیده
Never Too Late
عشق الکی
گوشه کنار
NoOoMNiTeG
موجود غیرطبیعی
luckylock
باربی
آفساید
از روی دلتنگی
فرشاد مغرورترین پسر
ثریا
بانو مارپل
پروف
غزلواره های غزال
خاطرات کایا
موشموشک
سوسک بالدار
گاگولدونی
شکلات فندقی
انیشتین ( سکوت )
در انتظار تو
پسری با کفش های کتانی
A Glass of Wine
Sunshine in a rainy day
206 در وب
مزاحم
چلوکباب
فینقیلی
مارمولک پیر
My Queen
چشمان ناديده
سخنی نیست ...
شاعردیوانه
آخرین دیه گو
پرنده ی کوچولوی تنها
کاغذ سیاه
یادداشتهای یک روانپریش روانی
باران پاییزی من
آفتاب صبح امید
هویت گمشده
پیک نیک
بادیه
شلغم فروش خندان
تابوشکن
گربه ملوس
نمکپاش
NowhereLand
از تجسم تا تبلور زیبایی
بجه مخفی
V2
بچه پررو
یه لقمه لبخند
Memol
چه غمگینانه دوستت دارم
داستانهای محمدرضا (ممزی)
زمان بیکرانه - ایران جاودانه
Only For You
پینکی
نيش عقرب
زهير
جزيره ی سرگردانی
jigelbells
زيگــــــــــــول
باغ صد خاطره
خط خطی های يک ديوانه
اراذل کوچه پشتی
کدخدا
دروغگو
برای امروز - فردا و هميشه ام
خلوت گاه دل
دنيای آبی
بهانه ای برای بودن
پاراگراف
جابلاگی
داريوش کبير
توت فرنگی
لحظه ها رو با تو بودن - محمد
لحظه ها رو با تو بودن۲ - تايماز
سياه - سفيد - خاکستری
چاپ دوم
مهرزاد
Beauty Queen
کافی شاپ دو در
لوگوی دوستان