۱۳۸۳/٢/۱٥

ستاره تو روزای ابری ديدنيه....

می گما بچه ها شما تلسکوپ دارين ؟؟؟

آخه می گن ستاره تو روزای ابری ديدنيه ...البته من ديدمشا ....من هر شب که ميرم با تلسکوپ ماه رو ببينم و يه دستی واسه نيل آرمسترانگ تکون بدم ، چند تا ستاره می بينم ...اما تا حالا دقت نکردم تو روزای ابری چه شکليهقبل اينکه هومن اين مطلب رو پيشنهاد بده می خواستم بيامو يه مختصر حرفی بزنم و برم اما اينو که گفت کنجکاو شدم ببينم چه جوريه....راستی بچه ها همين جا بهتون قول می دم که مطالبم يواش يواش کم شه آخه صدای همه رو در آوردهاما اين هفته اصلاً راه نداره بايد اين مطلبو بگم که به مردم بفهمونم توانايی نوشتن درباره ی موضوعات مختلف رو دارم ....البته من فکر می کنم ستاره يه نسبتی با هومن داشته باشهکه می گه تو روزای ابری ديدنيه !!!! البته من ستاره خيلی برام آشناست هر چی فکر می کنم يادم نمياد کجا ديدمش .خلاصه اينکه نمی دونم اين ستاره ای که هومن می گه تو روزای ابری چه شکليه ولی در کل فکر نکنم زياد جال باشه .... اين شعر اندی رو ديگه همتون ديدين که می گه : << يه دختری مثل تو قشنگ تر از ستاره >> به نظر من اون دختره اصلانم خوشگل نيست ديگه ببين ستاره چيه....الان کم کم چند تا ستاره داره يادم مياد اگه زودتر گفته بود تو روزای ابری می رفتم تو نخش ببينم چه ريختيه اين همه ازش تعريف می کنن

البته اينم هستا ديدن ستاره توی روز عاديش که هوا صافه چشم بصيرت می خواد چه برسه هوای ابری.....آره والا.....يه مطلب ديگه هم هستا می گن روزای بارونی ستاره ها می ريزن پايين..راست می گن؟؟؟؟يه چند لحظه صبر کنين تلفن زنگ زد......

بچه ها ستاره زنگ زد گفت انقدر گير نده به من پس من همينجا به خاطر اينکه ستاره ناراحت نشه اينو می گم: << ستاره چه توی شب،چه روز،چه آفتابی چه مهتابی ، چه ابری و چه بارانی ديدنيه....

خب بريم سراغ دوستان و سئوال مطرح شده .....

و اما دوستان:

من اينو اول بگم روشنتون کنم ... ( آقا همسايه ی ما رفت مرغ خريد ، خب ؟؟؟ بعد که ما با دوربين مادون قرمزمون داشتيم توی حياطشونو با اجازتون تماشا می کرديم ديديم به جای مرغ ، غاز تو حياطشونه ... خب اينجوری آدم شک می کنه که چرا مرغ همسايه غازه ؟؟؟اينم بگم که ما داشتيم اون غازه رو می ديديم نيم رخ بود واسه همين فقط يه پاش معلوم بود . برا همين اين سئوال در ذهن من بوجود اومد که حالا غازهست چرا يه پا نداره ؟؟؟؟)و اين سئوال از همينجا نشات می گيره ....

از همتون ممنونم که با من همراهی کردين و دلايل مختلفی برای غاز بودن مرغ همسايه آوردين ....با هم مرور می کنيم جوابارو....

مامانی هستی گفته که همسايه بغلی يه پاشو خورده .... آخه همسايه بغلی که ماييم که  ما همچين جنايتی نکرديم .... به قول دوستم سمانه << ثابت کن >> آره والا...مگه ما پای مرغ خوريم ؟؟؟؟؟؟

داداشم علی اين عمل رو تنبيه صاب خونه در نظر گرفته و می گه :<< مرغ همسايه ادعا می کنه که من غازم ..بعدم تنبيهش می کنن يه پاشو می کنن>>عجب کار خبيثانه ای انجام می دنا ...خب به خاطر دروغش بزنن تو گوشش يا فلفل بريزن تو دهنش چرا اين کارو می کنن؟؟؟من حالا يک حالی از اين همسايه ی پا مرغ کنمون بگيرم

مريم دوست گلم هم کلی با من همکاری کرد و به نتايجی مختلفی رسيد .. مثلاً اينکه همسايه از اول غاز خريده ... يعنی مرغ تموم شده بود غاز خريده..اماامکان نداره من با همين ۴تا چشام ديدم که مرغ خريده تازشم توی مرغ فروشی که غاز نمی فروشن ..اين کار جرمه....بعدشم می گه همسايه گاز نداره گازم پا نداره...اما امروزه ديگه همه جا گاز کشی شده ،امکان نداره همسايه گاز نداشته باشه ...بعدشم مريم خيلی به فولکس علاقه داره تو اگه تونستی با فولکس تهران گردی کنی من بهت جايزه فولکس می دم که بری باهاش ايرانگردی...البته راست می گه ها بنزين گرون شده!!!!!!!!! در ضمن مريم جون من هنوز همسايه جهنمی ۳ رو گير نياوردم ، در ضمن من پی فيفا واسه سعيد هم هستم اما سعيد که هيچوقت نيست اونوقت مصطفی با دوستاش ميان بازم به جای بازی کردن New folder می سازن ...حالا اگه فيفای فردوسی پور بود باز يه چيزی منم می شستم بازی می کردم اما با فيفای خيابانی اصلاً حال نمی کنم ...اما حالا چون تويی اگه بخوای خود خيابانی رو کت بسته برات بيارم.....

تازشم ليدا خانوم مرغ همسايه هر چی باشه برا ما مهمه که می گيم ديگه ...اين مساله ربطی به مرغه نداره هر چی خواست باشه مهم همسايست... مرغه هيچم تو عمليات کرکوک نبوده چون اونجوری به دليل گرسنگی تو عمليات والفجر می خوردنش....تازشم تو چرا تو کامنت ها داد می زنی؟؟؟؟ صداتو بيار پايين پشه !!!!!!  يببيبيبيلکمفقمناخغفتمت

کيوان هنوز قبول نداره که شمع ها روشن بوده ....يه روز بهت نشون می دم بالاخره ....بعدشم تو که جانی تری که  البته واسه اينکه يه ريزه دلت واسه مرغه سوخت خوشم اومد بعد اگه می تونستم حتماً از همسايمون می پرسيدم اما اونجوری می فهمه که با دوربين مادون قرمز حياطشونو می پام ...... ناهيد هم توی امتحانات ورودی شرکت نکرد اما من واسه اينکه الگانسو به خواهرش ندم استخدامش کردم .... يه جورايی از بند{ دال} (دک کردن ) استفاده کردم ...

آقا شهريار همه که مرغ ندارن..مثلاً ما مرغ نداريم..بعدشم مگه مرغه مرض داره وقتی می بينه هوا سرده لخت می ره بيرون ؟؟؟؟

مريم جان حالا اين نيروگاه اتمی اورانيوم کجاست مگه ؟؟؟؟ نکنه تو هم کارمندشي؟؟؟ حالا تو رو جون هر کی دوست داری نبرش توی مرغدونی ما نمی خوايم از خونه همسايمون صدا گاو بياد

سارا جان اينم هستا...اگه مرغه ۴ تا پا داشت که می شد گاو...ما می گيم پا کم داره تو ۳ تا اضافه می کنی بهش؟؟؟؟؟البته مرغه اصلاً جلوه نداره چه برسه که ۴تا پا داشتواسه پيکانم يه فکرايی کردم....

نگار جان خيلی + فکر می کنی خوشم اومد .... اصلان به پای نداشتش فکر نکرديا.... اينم هست که اگه ۲ تا پا نداشته باشه نمی تونه راه بره.... خب اونجور مواقع براش ويلچير می گيريم...بالاخره راهی وجود داره

کامران جان تازشم ما به پرايد همسايمون هيچم نمی گيم به به عجب ماشينی ..آخه اونا پيکان دارن و ما به پيکانشون می گيم به به عجب ماشينی

محمد علی دانشجوی خفن اولندش من يه بار قول دادم ديگه تو چاييت سم نريزم ديگه نمی ريزم ديگه.... بعدشم معلومه دانشجوی خفنی هستيا  عجب دلايل قانع کننده ای گفتيا ....کلی هم توضيح دادی ..توضيحاتتم کامل بود ...بابا ای ول ...نمرت بيسته

A.S جان جلوشو بگير . دلم برات سوخت .من که اصلن نمی تونم تحمل کنم که مرغ همسايمون هورمون تزريق کنه و فيل بشهمن می گم بهتره زنگ بزنين ۱۱۰ بياد جمشون کنه ببره .....

نيما جان من همونطوری که گفتم مرغ نداريم..البته ممکنه غازمون واسه همسايه ها مرغ باسه اما مرغمون غاز نيست . تازشم تو از من يه سئوال بپرسی ۱۰۰ تا جواب براش دارمتو اين دوره زمونه هر چيزی ممکنه...حتی اينکه يه سئوال ۱۰۰تا جواب داشته باشه يا ۱۰۰تا سئوال يه جواب

بهنام درباره ی مرغ همسايه کلی مايه داری فکر کرده و می گه مرغ همسايه غازه چون همسايه پولداره....من می ديدم هر روز با کت شلوار و ماشين مدل بالا ميره ميادا اصلان به پولدار بودنش فکر نکرده بودم...ممنون از ياد آوريت .راستی واسه همسايه ی ما که مايه داره هيچوقت بنزين گرون نيست واسه همين به راحتی می تونه با بنزش بره و به غاز خارق العادع که فقط يه پا داره بخره ..... جل الخالق

آرش عزيز چرا کمربند خودتو محکم نمی کنی؟ مگه همت خودش دست نداره که کمربندشو محکم کنه؟؟؟؟؟

راستی اينجا به همه پاسی ها تبريک می گم که تيمشون قهرمان شد آخی دلم هم برا استقلاليا ( رامين ) می سوزه که هر بار بايد اينجوری تو خماريه جام بمونن .راستی رامين اگه کچل بی پيرهن رو ديدی بهش سلام برسون  می دونی کيو می گم؟ عليرضا منصوريان ...بعد گلش تيریپ پيرن در آوردنش خستگی رو از تنمون در آوردآره داداش قرمزته... در ضمن قهرمانيه پاس رو فقط به خاطر حضور مبارک فرشاد پيوس تو کادر فنی تبريک می گم ...... ديديری ديديد پرسپوليس

خب بچه ها آخرين نوشته ی طولانيمو نوشتم..ديگه خيالتون راحت از هفته ی بعد انقدر حرف نمی زنم..... سئوال :

اگه ماشينتون وسط راه خراب شه چيکار می کنين؟؟؟(حالا به فرض همين الگانسه باشه )

بای

 

ViVaVida || ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ || لینک به نوشته


 About me


They Say I'm CraZy!!     

 My Message


    I'm So FeD Up WiTh     PeOpLe TeLLinG Me To Be SoMeoNe eLSe BuT Me!!

contact me

About my Weblog


       شوخی با مسائل جدی

Just take it easy ... but   not as easy as it seems !

My Weblog's Message


Laugh as much as U can   

خانه
يادته قبلنا چی گفتم
  RSS 2.0  


هر کی چی می فهمه
حمله حمله حمله آنگولای کوبنده
اخبار یهویی از همه جا
نمایشگاه ماشین های کلاسیک
خواب صبح حتی 5 دقه
این فوتبال فوتبال نمی شه
شانس
هسته مال ماست
خالی بند
برنامه های نوروزی
چهارشنبه شبتون به در
سوتی
نکات ایمنی را جدی بگیرید
I have nothing to say
بیخوابی
Do DrEamS CoMe TruE?
خرافات 1 - چشم
No Response to page in
Marriage
Nirvana Day
فرهنگ 1 -دزدگير
نابغه
بانک
سوت - بوق - بيل
زنگولی - انسانيت
ساندويچ صدادار
عيد فطر - کی چی فهميده
پروژه افطاری
پروژه مترو
مرغدونی
تصميم کبرا
خفاش شب
سانسور
Knocking on Heaven's Door
چي بگم والا
مردا اينور زنا اونور
مراسم نامزدونگ
Tomorrow is another day
4شنبه سوري
Interview With The GoD...
Wake Up - تولد
I'm AliVe!!
Objection!!!
A NeW DaY Has Come
Say Hello to ...
R U Afraid of the DarK?
Nothing erases this feeling...
It's All coming back to me
I want to stop the time from passing by
اينجا چرا انقدر کم رنگه؟
Somethings Never Change
To Be or not To Be
هنوزم مي شه قرباني اين وحشت منحوس نشد
نمايش يه زندگي روتين
تو زندگي مردم دخالت مي کنين؟
Lord Of the Rings-Part II
Lord Of the Rings-Part I
اتوبوسم اتوبوساي قديم
از کوچه ي معشوقه ي ما ميگذري؟
ستاره توي روزاي ابري
بازيهاي کامپيوتري
يادي از آقا ماشالله
اسکناس 2000 تومني
موضوع دوستيه
بشمر


 

نظر سنجی


 

بروبچز


پسرهای مثبت
کاغذ سفید
Mansourblue
سایبان عشق
شادمهر
جوان ها
دانشجوی خفن
The Power of Love
Love You
هیچکس
دنیا دیده
Never Too Late
عشق الکی
گوشه کنار
NoOoMNiTeG
موجود غیرطبیعی
luckylock
باربی
آفساید
از روی دلتنگی
فرشاد مغرورترین پسر
ثریا
بانو مارپل
پروف
غزلواره های غزال
خاطرات کایا
موشموشک
سوسک بالدار
گاگولدونی
شکلات فندقی
انیشتین ( سکوت )
در انتظار تو
پسری با کفش های کتانی
A Glass of Wine
Sunshine in a rainy day
206 در وب
مزاحم
چلوکباب
فینقیلی
مارمولک پیر
My Queen
چشمان ناديده
سخنی نیست ...
شاعردیوانه
آخرین دیه گو
پرنده ی کوچولوی تنها
کاغذ سیاه
یادداشتهای یک روانپریش روانی
باران پاییزی من
آفتاب صبح امید
هویت گمشده
پیک نیک
بادیه
شلغم فروش خندان
تابوشکن
گربه ملوس
نمکپاش
NowhereLand
از تجسم تا تبلور زیبایی
بجه مخفی
V2
بچه پررو
یه لقمه لبخند
Memol
چه غمگینانه دوستت دارم
داستانهای محمدرضا (ممزی)
زمان بیکرانه - ایران جاودانه
Only For You
پینکی
نيش عقرب
زهير
جزيره ی سرگردانی
jigelbells
زيگــــــــــــول
باغ صد خاطره
خط خطی های يک ديوانه
اراذل کوچه پشتی
کدخدا
دروغگو
برای امروز - فردا و هميشه ام
خلوت گاه دل
دنيای آبی
بهانه ای برای بودن
پاراگراف
جابلاگی
داريوش کبير
توت فرنگی
لحظه ها رو با تو بودن - محمد
لحظه ها رو با تو بودن۲ - تايماز
سياه - سفيد - خاکستری
چاپ دوم
مهرزاد
Beauty Queen
کافی شاپ دو در
لوگوی دوستان