حيات وحش ۱ : سگ ...

الو الو ... اينجا کجاست ؟!!!11.gif چه خبره ؟شلوغ نکنين ببينم يکی يکی حرف بزنين ! چه خبره ؟ چی شده ؟ 30.gif

می بينم که من عين اصحاب کهف يه مدت در خواب طويل به سر بردم و اينجا يه مدته رنگ و روی آپديت رو به خودش نديده ! واسه همينه شما انقدر داد و غار راه انداختين و راه افتادين تو خيابون تظاهرات می کنين و پرچم آمريکا آتيش می زنين ؟33.gif

بابا ايول دمتون گرم ... به خدا راضی به اين همه زحمت نبودم 08.gif يه دونه گوسفند قربونی می کردين راضی بودم ديگه چرا انقدر زحمت کشيديد !!!

خب از اونجايی که من در طول اين مدت که نبودم از ازدياد موضوع دارم می ترکم پس می رم سراغ يکی از همين موضوعا که هم چين با فضای موجود سنخيت داره .04.gif

چندی پيش جاتون خالی در يه مراسم افطاری شرکت داشتيم « ممنون نماز روزه های شما هم قبول 04.gif » توی اين افطاری که ابتدا تولدی بود که در انتها به افطاری انجاميد ! دو سه تا پسر بچه شرکت داشتن که سر چيزای الکی باهم بحث می کردن !

سر سفره افطار که نشستيم بحث اين بچه ها به سگ کشيده شد ! حالا چطوريشو نمی دونم ولی کل بحث اينا سر اين بود که سگای اهلی چی می خورن ! سگای وحشی چی می خورن ! سگای کثیف خيابونی و سگای ولگرد و خلاصه جد و آباد انواع و اقسام سگا رو سر سفره جلو چش ما آوردن با وعده های غذاييشون !

حالا وسط اين سفره ی رنگ وارنگ از انواع غذا ، هی اين از اينور داد می زد سگای ولگرد استخون می خورن بعد اونيکی از اونور يه قاشق حليم می خورد پا می شد وای می ستاد با صدای بلند می گفت سگای اهلی استخون می خورن بعد می شست يه قاشق ديگه می خورد دوباره بلند می شد در حالی که غذا هنوز تو دهنش اينور اونور می شد با صدای رساتر  می گفت تو اشتباه می کنی سگای ولگرد آشغال ميخورن ! بحث اينا هم چنان سر خورد و خوراک سگای اهلی و ولگرد ادامه داشت و هر لحظه به طور علمی تر پيش می رفت که سگای خونگی شير می خورن و اينکه چی می خورن بستگی به سنشون داره 11.gif 

ما هم چنان مشغول خوردن و گوش دادن به حرفای اينا بوديم که بعد از خوردن انواع و اقسام غذاها از قبيل شله زرد و نون و چايی و پنير و زولبيا باميه و آش و حليم 32.gifو غيره 32.gifو غيره32.gif از سر سفره پا شدن و  رفتن توی اتاق کناری با هم گلاويز شدن ! چون علما هنوز به نتيجه ای مبنی بر اينکه سگای ولگرد چی می خورن نرسيده بودن ! 34.gif

خب مادرای اين دو تا هم که سخت مشغول افطار کردن بودن و قاعدتاً در اسلام افطار مهم تر از دست به يقه شدن دو انسان - هر قدر کوچيک ! - هست ، حين خوردن گه گداری پيغام بچه ها ساکت سند می کردن !

تا اينکه اين دو تا جقله ! حين دعوا سر خورد و خوراک سگا ! ، خورد و خوراک قاطی شده ی خودشونو نثار ديگری کردن ! البته اينجا جا داره که من بگم من اصلاً قصد ندارم بگم که يکی رو سر اونيکی حليم با لوبيا و رشته بالا آورد !! 04.gif ولی خب يه چی تو همين مايه ها رو سر اونيکی رديف کرد و بعد دقايقی با کمال اعتماد به نفس قدم زنان اومد سر سفره و با خوشحالی تمام گفت :‌« من بالا آوردم01.gif»  

الان اين قطعه ی ادبی که من براتون تعريف کردم واقعاً نتايج مهمی رو در بر داره که کسی واقعاً بهش دقت نمی کنه ! اوليش اينه که حقيقتاً سگا موجودات مهمی هستن ! بايد بهشون رسيدگی بشه بايد بهشون بها داده بشه ! خب بايد بهشون غذا داده بشه ! مهمه اين مساله ! 14.gif

بعدشم اينکه واقعاً سگای ولگرد و سگای اهلی بدون در نظر گرفتن سنشون چی می خورن ؟!06.gifوقتی يه همچين مساله ای منجر به توليد حليم با سبزی آش لوبيا شده ! پس بايد مساله ی مهمی باشه 05.gif پس ما همين جا اين مساله ی مهم رو مورد بررسی قرار می ديم که درآينده فرزندانمان سر غذای سگای ولگرد و اهلی غذای جديد توليد نکنن !26.gif ( خيلی دارم حالتونو به هم می زنم نه؟04.gif نفری ۲ تومن بدين حاضرم اين مساله رو همين جا تمومش کنم 13.gif )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا حالا هيچ توجه کردين سگ چه موحود نجيبيه !؟ ( اون اسبه ها ! 20.gif) . حالا سگ يا اسب يا هر خر ديگه بايد شعورش برسه که نجابت تو اين دنيا حرف اول رو می زنه و هر حيوونی بايد نجيب باشه ...

توی اين دنيا بالاخره هر کسی از يه حيوونی خوشش مياد  . من خودم از طرفدارای پر و پا قرصه سگم اما تا به امروز عرضه ی نگهداريشو نداشتم !!!‌ اما انقد سگ دوست دارم که سگ رو از صاحب سگ بيشتر تحويل می گيرم 05.gif

يادتونه بهتون گفته بودم که همسايمون يه سگ داره که بهش می گه خفه شو پدر سگ ؟  خب الان صاحب سگ بی صاحاب مرد ! و بعد از مرگش سگشو فروخت ! ( 11.gif مگه می شه ؟‌)

حالا نمی دونم در کل فعلاً که ازش خبری نيست حالا شايدم قبل مرگش سگشو فروخته يا اصلاً سگ پدر سگش خفه شده بالاخره ! هيچگونه خبری مبنی بر اينکه اين سگ پدر سگ چی شده به دست ما نرسيده ... اما مساله ای که اينجا مورد بررسی قرار گرفته اين بوده که اين سگه که همدم يا نامزد يا دم خوری نداشت ! اما قبل از رفتنش ۴ تا طوله ی قد و نيم قد تحويل اين جامعه داد 11.gifکه صاحبش می ذاشتشون رو ماشين و نصف قيمت مغازه به فروش رسوندشون ! خب آخه توی اين محل که کسی سگ نداشت ... البته غير ابی که سگ واقعاً با شعور و با نزاکتی بود که  الان نيست ! نيست يعنی که اينجا نيست اما هر جا هست از اين سگه که ۴ تا طوله گذاشت خيلی با شعورتر بود 10.gif

حالا مساله ای که بايد اين هفته مورد بررسی علما قرار بگيره اينه که چرا بين سگ اهلی و ولگرد فرق می ذارين آخه ؟ چرا جفتشون يه چی نمی خورن که انقد ذهن ملت مغشوش نشه !‌ 34.gif

سئوال اين هفته که دارای ۴۰ امتياز مثبته اينه :

سگای اهلی چی می خورن سگای ولگرد چی می خورن و چرا ؟

روش حسابی فکر کنين که جايزه ی اين امتيازات که در پايان سال محاسبه می شه به پيشنهاد يکی از دوستان که قراره سرمايه گذاری کنه ! پرادو هست 04.gif حسابی روی اين امتيازات فوکوس کنينا روی سئوالات تمرکز کنين تا برنده ی جوايز ارزنده ی ما بشين ( نه پاشو ) ... بشين ( پاشو ) ...  گير نده بشين ديگه عجبا 12.gif

بريم سراغ دوستان که يه مدته بهشون گير ندادم پشتشون باد خورده ! 04.gif

قبل از هر چيز از فيلمای پيشنهاديتون مال تشکر رو دارم ... همين جا اعلام می کنم که من يه فيلم باحال ديدم ديگه جای هيچ نگرانی نيست 04.gif « تپه های چشم دار » عجب فيلمی بود هر کی نديده در اولين فرصت يا بياد از خودم بگيره يا بره بگيرده پيداش کنه خيای توپسه ...

زينب جان اوليت شما به ثبت رسيد ديگه جای هيچگونه نگرانی نيست 03.gif « اره » يک و دوش جفتش از فيلمای مورد علاقه ی منه که خب يه مدت مديدی می شه ديدمش 04.gifچندين بار هم ديدمش ... با يکش خيلی حال کردم هر چند شماره ی ۲ ش رو اول ديدم !  از اينکه انقدر خوش سليقيانه ! بهم پيشنهاد دادی ممنون ۵ امتياز بابت اينکه از فيلم اره خوشت اومده می دم13.gif

آقای ليزاردو يا عليرضا يا مورگان يا غيره ! تو اگه فردا به من افطاری دادی هر هفته ازت ياد می شه04.gif

برادر کتونی آخه خاکستری که ديگه اورجينال و غير اورجينال نداره ؟ نکنه اونی که تو ديدی مفصل توضيح داده که چی شد که اين شد ! 22.gif  تازه زن زيادی هم ديدم بد نبود ... يادمه سابق بر اين واسه فيلم مکس تبليغات می کردی چی شد پس ؟

سارا جان من پارسال کلاس داير کرده بودم اما هزينه های کلاس بالا بود ديگه نشد که بچه ها مدرک بين المملی دری وری نويسی بگيرن ..اما ای شالله اگه بشه يه امتحان ورودی می ذارم هر کی با نمره ی بالا قبول شد با بورسيه تحصيلی می فرستيمش دانشگاه آکسفورد اونجا درس بخونه 04.gif

آقای بچه مخفی تو که يادت می مونه ساعت ۵ صبح به مردم اس ام اس بزنی يهو يادشون بنداز برات سی دی بزنن ديگه ... تازش مگه من اينجا ويديو کلوپم دهه !

انيش جان ذات فيلم ايرانی از قديم الايام خراب بوده ... بخصوص جديداً افتض تر هم شده ... بخصوص اگه سريالای بعد ماه رمضون باشه بدترم می شه 04.gif مقصد نهايی ۳ هم فقط صحنه های مرگ فجيع داشت توش اصلاً حال نکردم باهاش !

مهناز جان يعنی می خوای بگی واسه بازی استقلال می خواستی بری استاديوم 11.gif آخه ارزششو داشت ؟! والا ! 34.gif اتفاقاً ازدواج به سبک ايرانی هم دستم رسيد نصفه نيمه ديدم اما خوشم نيومد ... يعنی از کل فيلم فقط آخرشو ديدم 04.gif کلاً حال نکردم ...

پرنده جان هر وقت کامنتتو می خونم لجم در مياد ... آخه ۱۰۰ تا دی وی دی می خوای چيکار ؟ تازه تو درس و دانشگاه داری بده من جات می بينم برات تعريف می کنم ... بابا لا اقل نصف نصف 04.gif ۵۰ تاشو بده م ۵۰ تاش مال خودت ... تازه فيلمای خودم از ۱۰۰ تا هم گذر کرده ! هر کی هر فيلمی رو می گه من قبلش ديدم 04.gif

داريوش يادم بنداز بابت اون روز که اومدم نذاشتين شيرينی بخرم ۴۰ امتياز بهت بدم 04.gif ۱۰ امتياز هم بابت اينکه عليرضا همه رو مهمون کرد ..اين ۵۰ تا رو علل الحساب داشته باش تا ببينم چی می شه 04.gif

زيگول جان خب من دقيقه ی نود و کلاً برنامه ی ۹۰ و ۹۰ دقيقه مسابقه ی فوتبال و غيره و غيره رو دوس دارم 04.gif برا همينه که هميشه آخر  از همه ميام چون حسابی رو سئوالات تمرکز می کنم بعد ميام اشتباه جواب می دم !

سارا جان از هارد و پريدن اطلاعات روش نگو که من دلم خونه سر اون جريانی که همه اطلاعاتم فورمت شد هنوز غمباد دارم ... کلی آلبوم جديد دانلود کرده بودم کلی کلیپای تصويری ... 34.gifنگو که دلم خونه ... راستی قولمو هنوز يادم هست فک نکن يادم رفته فقط هی نيا بگو که من هول شم 09.gif

غزال جان چيزی که واسه مايند من خوبه فيلم بيوتيفول ماينده 04.gif که کلی جايزه ی مايند پسندانه هم گرفته ! بيد مجنون هم فکر کنم بدونم داستانش چيه ! حالا ببينم چی می شه رسيددستم می بينم ... سيندرلا هم که قبلاً با  هم به تفاهم رسيديم که من فيلم خانه ی مومی رو که ممول خيلی علاقه منده بهش برات رايت کنم که همون آقا پسره که تو سيندرلا بازی می کنه توش بازی می کنه بری ببينی حالشو ببری ... 14.gif

shaminelli يه آدرسی نشونی از خودت بذار يا لااقل هر وقت می آپی يه ندا بده ! من نمی دونم تو از کجا پی می بر م که من آپيدم ولی خب دمت گرم با اين همه که من کم بهت سر می زنم ميای و شرمنده می کنی ... بيا اين ۲۰ امتياز مال تو که انقد خواننده ی خوبی هستی ... فيلم دوئل رو هم دوست داشتم يه زمانی ببينم اما الان نمی دونم چرا دوست ندارم ... سلام سينما رو زمانی که در دوران طفوليت به سر می بردم ديدم04.gif اما متولد ماه مهر رو نديدم چون کلا نه ميترا حجار دوست دارم نه فروتن ... جفتشون ايش ايشن ... 26.gif

مزاحم خان چشت در آد ..چشم نداری ببينی خواننده های بلاگ من روز به روز بيشتر می شن ؟ تو کی می ری سربازی ملت راحت شن از دستت شايد يه کم آدم شدی ؟!

ممولی اينطوری نگو فيلم خيلی حال می ده که من عاشق اينم که بشينم ۲ ساعت فيلم ببينم اما نه فيلم ايرانی بلکه يه فيلم درست حسابی مثل خانه ی مومی 04.gif خدايی فيلم به اين قشنگی ...

رامين خان اون رفراندون نبود و الکشن بود دقت کن به اين مساله تهاجم فرهنگی رو هم بردی زير سئوال آخه تو !‌ 14.gifاين دوستای تو هم تيکه های باحالی دارنا 04.gif

برادر مثبت ! هيچ نگران نباش چون من نفهميدم دقيقاً چی گفتی که بخوام ناراحت بشم جرات داری بيا يه بار ديگه بگو تا نشونت بدم کی ناراحت می شه 13.gif ( خيلی خشن بود احساس ميکنم ! نترس بابا کاريت ندارم )

د آخه انسان ( نه ببخشيد سوسک منظورم بيد) ..آدم بخواد واسه خاطر چیپس و شير کاکائوبره سينما يهو می ره کافی شاپ مهمون گاگ می شه ديگه چه کاريه ديگه !

رامين جان تيم در پيت ما فعلاً هر بازی داره ۲ تا ۲ تا ۴ تا گل می زنه ! ( اسپنددود کنين اين استقلاليا چششون شوره 14.gif ) البته نکته ای که راجه به آفسايد اشاره کردی کاملاً متين بود بعدشم اينکه توی استاديوم ۱۰۰ هزار نفری همش يه نفرو بگيرن خيلی ضايست که ! بعدم باز من به تو خنديدم اينجا رو با استاديوم اشتباه گرفتی ؟!

مارمولک جان اين سيروسه با شما فاميل در اومد ؟!!!‌ بعدشم تو فکر می کنی من تاثير ندارم تو بردای تيم ! من همين که رومو سمت فوتبال بر می گردونم همه گل می زنن ! دقت نداری ديگه ! حالا هی ناشکری کن ..من اگه سر نيکبخت داد نزنم عصبانی نشم که آدم نمی شه گل برنه که...

آهای مرد 04.gif  محمد منظورم بود ! واقعاً من لذت می برم که توی وبلاگت مردان دارن آپديت می کنن ... اصلاً فری يه پا مرد شده واسه خودش 04.gif بابت اين تشويقی که نمودی نمی تونم بهت امتياز بدم سعی کن بيشتر در صحنه حضور داشته باشی ...به پرادو فکر کن ...

مرضی جان من خودم فيلم نساخته يه ملت رو فيلم می کنم خرج الکی هم نمی کنم که ضد حال بخورم 09.gif 

روانی از اينور؟!!! آفسايدو که نديدی  پس چی ديدی تو !

ننه شکلاتی ، جون تو من هميشه بهت سر می زدم گفتم ماه مبارکی مزاحم دندوناتون نشم ننه!

/ 38 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهناز

ويدا جون قربون دستت من عجله دارم بايد برم مرسه بپر يه نوک پا همون پرادومو بردار بيار فقط دير نکنی که منم ديرم می شه ها

مهناز

راستی اگه يه سرم اون ورا بيای سگ نمی خورت مطمئن باش

Ramin

اگه گفتی چی شد؟من هر سری سر کامنت دادن هی ميومدم فک می کردم کامنت دادم اين سری سر خوندنشم يادم رفت بيامهی ميومدم می گفتم خوندم نخوندم حالا بعداْ‌مياماينه که الان اومدمبعدم تو چرا اين سری بارسای منو که نذاشتی هيچ همون شماره ی خشک و خالی سری قبلم نذاشتی؟!من يه سری خوندم مال خودمو بعد از اونجايی که يادم نبود چيا گفتم فک کردم مال اون يکی رامينهبعد رفتم اون يکی رو خوندم ديدم اين ديگه خيلی مال اون يکی رامينه

Ramin

حالا بسته به سنشون ديگه غذايی می خورن که باب دندونشون باشه ديگهاما مطمئنم حليم با سبزی و رشته و لوبيا نمی خورن

ZigOoL

ُسلام ! خوبی ؟ اول بگم که دیدی عکس بذاری وبلاگ با صفا تر میشه ؟ فقط یادم باشه بعدا سر فرصت روش کم کردن حجم عکس رو بهت باد بدم که عکس 102 کیلو بایتی تحویل ملت ندی ! بعدش اینکه آپ کردم ، سر بزن ... سومندش این که جواب مسابقه .... خب ... اینطور که ما یه همسایه داشتیم و اون همسایمون یه سگ داشت ، براش پای مرغ میخرید ! حالا نمیدونم سگش اهلی بود یا وحشی ... اصلا درست روشن نکردی اهلی چیه ، وحشی چیه ... چون اگه همون سگه اهلی بود ، پس چرا پاچه میگرفت ؟ اگه وحشی بود ، چرا تو خونه بود و قلاده داشت ؟! فرض رو بر این میذاریم که منظور از وحشی ، یعنی ولگرد . نزدیکی های خونه مادر بزرگم اینا یه نونواییه ، همیشه خدا هم سگای ولگرد جلوش پلاسن ! ولی خداییش تا حالا ندیدم پاچه بگیرن ! فقط کلشون رو خم میکنن و طلب نون میکنن !! آها یه نکته علمی بهت یاد بدم که برنده بودنم دیگه محرز ... محرض ... مهحرظضزذ شه ! ( محضری شه !! ) میدونستی سگها دنیا رو کج میبینن ؟ نمیدونستی دیگه ! تازه اونم چی ... سیاه سفید !! قضیه این 40 امتیاز مثبت چیه ؟ همین و بای !

بچه مخفی

اه! کسي اين سگ ِ منو نديده!؟ پدرسگ چارتا توله گذاشته روي دست ِ سگ ِ همسايه، حالا هم متواري شده!!! ميخوام استخون ِ مسموم بهش بدم که دفعه‌ي ديگه هرزه بازي در نياره!!!

سارا (سايبان عشق)

سلام. آخه يکی نيست بگه مگه مجبوريد اين حرفا رو سر سفره بزنيد که ملت حالشون بد شه؟؟؟ اما غذای سگا... سگای بدبخت گشنه می مونن. سگای ثروتمند غذاهای اعيانی می خورن. حالا اين وسط سگايی هم پيدا ميشن که غذاشون ته مونده و استخون و ايناست. به هر حال يه چيزی می خورن ديگه!!! راستی آپم نکرده بودی به نفع من. هرچند هنوز بی هاردم! اما متاسفم که در باره ی اطلاعات تو هم مثل من دچار افسردگی شدی! اما قولت... خوشحالم که يادت نرفته! باز می گم منتظرم شاد باشی

artam

سلام سايه ی سکوت آپ شد با عضوی جديد!!!

پرنده کوچولوی تنها

من يادمه پست قبلت رو خونده بودم اما کامنتم نيست‌:((‌من مطمئنم کار این غربيای بی فرهنگه که کامنت منو پاک کردن!:((‌ خدایی ولی این جمعه تا اون جمعه رو پایم!!!‌ خیلی خوبههههههههههههههههههه