نابغه

 من واقعاً با يک سری انسان نابغه طرفم ! حالا براتون نمونه هايی رو مثال می زنم مطمئنم شما هم با من هم نظريد !

يکی از اين نوابغ موقع پياده شدن از تاکسی انگشتشو می ذاره لای در پيکان ! بعد بهش زنگ می زنی حالشو بپرسی خواهرش می گه که نمی تونه حرف بزنه چون انگشتش لای در تاکسی مونده ! 11.gif

اونيکی موقع پياده شدن از اتوبوس پاش رگ به رگ می شه . بعد که تحقيقشو انجام می دی و بهش می گی خودت بشين ويرايشش کن می گه نمی تونم ! آخه پام رگ به رگ شده 11.gif

يکی ديگه دو تا انگشتشو می ذاره لای در اتاقش بهش می گی آخر هفته بيا بريم کوه می گه نميام ! آخه انگشتم لای در مونده !11.gif

يک نابغه ی ديگه بهش می گی اتوبوس سوار شو بيا جمهوری ، مترو رو به سمت دردشت سوار می شه ! 11.gif

اينيکی نابغه ( معرف حضورتون هستن ايشون ... خواهر گرانقدر من ليدا ) می ره پيتزا سفارش می ده بعد رسيدش رو می گيره پاره می کنه ! اين نابغه هر چی جلو دستش باشه پاره می کنه ... چند روز پيش حين صحبت بليط مترو رو پاره کرد ... ۶۵ تومن ضرر کرد ديگه ... البته ۲۰ تومن ديگه ارزش گفتن اينو نداره که بليط اتوبوس رو هم پاره می کنه ! 20.gif

++ در رابطه با اون رسيد نمی دونين به چه فلاکتی افتاديم ! مجبور شديم عين اين اسکولا تيکه های کاغذ رو عين پازل کنار هم بذاريم تا ببينيم شمارمون چند بوده .. تازه برا گرفتن غذا هم بايد رسيدمون رو نشون می داديم ... ليدا هم نوبت ما که شد اون خورده کاغذا رو برد و گفت اين رسيده 18.gif ...  البته شمارمون قالبی در اومده بود 04.gifخلاصه جاتون خالی کلی خنديديم به اين نبوغ !

کلاً هواستون باشه جلو اين نابغه سندی چيزی نذارين که بدبخت می شين ...

اين ديگه خيلی نبوغه که راه خونتونو اشتباه بری .. اونم دو تا مخ ! ( يعنی من و ليدا ) ... حالا خونه ی ما از تمام خيابونای اطر اف يه راهی بهش می خوره ... اما جالب اينجاست که فکر می کرديم از اونيکی راه رفتيم بعد هی تعجب می کرديم که اينجا کی کفش فروشی باز شده ! 18.gif

البته اينا همه اثرات آلودگی هواستا ...

حالا نبوغ  خودم : داشتم می رفتم کلاس همين طور تو فکر بودم سرمو انداختم پايين عوض خيابون دومی پيچيدم تو خيابون اولی ! بعد اين خيابون همش عينک فروشی بود خيابون موسسه ما همش کتاب فروشيه ... بعد من با خودم می گفتم : اينجا تا ديروز همش کتاب فروشی بود چی شده امروز يهو همه شغلشونو عوض کردن 06.gif من خنگ يه در صد هم به ذهنم خطور نکرد که ممکنه اشتباه اومده باشم... آخه من ديگه راه اونجا رو چش بسته می رفتم  ... بعد هی پيش خودم می گفتم اما عجب عينکايی داره ها ... تازه خيلی رله وای می ستادم و قاب عينک انتخاب می کردم انگار نه انگار که کلاسم دير شده ... بعد که همين طور يه ۵ دقه ای عينکا رو نگاه کردم تازه دوزاريم افتاد که من يه جا ديگم 18.gif 

اينا همش  نبوغه ... ما همه نابغه ايم شما اصلاً نگران نباشين 04.gif حالا اينا رو چوب نکنين تو سر من بزنينا ... اينا همه اثرات آلودگی هواست ...

نتيجه ی علمی : قليون کشيدن آقايون عين سبزی پاک کردن خانوما می مونه !

هر کی فهميد ربط بين اين نتيجه ی علمی و موضوع مورد بحث چيه حتماً بياد بگه ...

بريم سراغ دوستان :

آقای کتونی عزيز شما اگه دقت کرده باشی طبق سلسله مراتب بانکی نمی تونين ۳۲۰ تومن داشته باشين ... در رابطه با پول تلفن خارجه هم بايد عرض کنم که قبض برای تلفنی بود که ما باهاش توی نت نمی ريم ه بخوايم به سايتای بی نامسی کانکت شيم ....  در نتيجه يه چراغ شما خاموش می شه ... در رابطه با اون بانکه هم من ترجيح می دم مسائل انيشتين رو حل کنم تا مسائل بانکی !

علی مزاحم خان شما اگه بخوای موقع بانکداری هم بشينی بازی من و شهاب رو نگاه کنی همين می شه ديگه ...وضعت از اين بانکدارای ما بدتر می شه ..البته تو احتمالاً با اين حساب کتابی که داری به هر نفر يه ۱۰۰ تومنی اضافه می دی بانک رو بدبخت می کنی ... بعد اينکه خوبه خودت شاهد و ناظر بودی و ديدی که من ۳ دست از شهاب نباختما ... من تو رو گفتم بيای بازی رو ببينی که پس فردا شهاب نزنه زير همه چی تو هم ميای اطلاعات غلط می دی به مردم ؟12.gif تو به درد هيچ کار نمی خوری ...همون بری توی صدا سيماتون نقش هويج رو بازی کنی بهتره ... من ۵ دست بردم ۲ دست هم باختم ... تو هم که تا نيای ليگ برتر مسابقه دادن باهات می شه مسابقه ی محلی و ارزش گفتن اينکه ۱۰ دست بردمت رو نداره 04.gifخلاصه زين پس بخش نامه اومده که با تيمای محلی بازی نکنيم در نتيجه تو می تونی بيای باز ی ما رو ببينی به بار علميت اضافه شه ... اون ثريا که گندتون بوده فعلاً جا زده ... ديگه تو که خودت بازيهای فوق حرفه ای ما رو ديدی که ... تو بس هواست به اون کلاه گيسته نمی تونی خوب بازی کنی ... برو تمرين کن پسر ... نگران نباش روزای تاريک بالاخره به سر می رسن ... 03.gif

انيش جان تو هم ما رو نا اميد کردی که يعنی اين مساله ی بانک رو تو هم نمی تونی حل کنی ؟ 02.gif ... من فکر نمی کردم معادلات چند مجهولی شمپت برای شما مشکل باشه ... حداقلش سن پرتقال فروش رو پيدا کن به کار مفيد کرده باشی... اينم اگه بتونی حل کنی جزو ۱۰ در صد انسان های تيزهوشی..فعلاً که کسی نتونسته سن پرتقال فروش رو پيدا کنه ...

ای گاگ .... 13.gif اينا همش زير سر توئه ؟ اينی که ثريا می گه از هر بار برداشتن ۴۰۰ تومن از حساب کم می شه نقشه ی تو بوده ؟13.gif اينی که مانا می گه چی ؟ صد در صد کار توئه13.gif ... چون ردتو توی بابل هم پيدا کردن .. خب خودت الان ميای عين بچه های خوب پولای ما رو بهمون می دی . من اينجا استخدامت کردم ماهی خدا تومن پول بابت حقوقت می دم که بری از عابر بانک دودر کنی ؟28.gif ای بشکنه اين دست که مار ريسمون سياه سفيد می بنده به دمش سراغ کد خدا رو می گيره !!!

حالا که اين مساله لو رفت يه تغيير ی توی برنامه بده که نصف اون پولا به حساب من ريخته بشه ... اينطوری حداقل اون دنیا هم ازت تشکر بعمل مياد و بهت می گن دمت گردم حداقل پول به مستحقش رسيد 14.gif خلاصه تا داد و فرياد نکردم که ثريا و مانا و انيش و بقيه بريزن سرت و پيتزا بخوان خودت اين مساله رو يه طوری در خفا حلش کن ... تازشم از تو چه پنهون ما از ۵ شنبه به اينور تمام پيتزا فروشی ها رو تست کرديم ... بوف از بقيشون بهتر بود 04.gif حالا بوفالو رو هم فردا امتحان می کنم ببينم چطوره ... هر چی باشه از اون seven sea بهتره ... اونجا فقط به خاطر ۷ بودنش باحاله اگه سی خالی بود عمری اونجا پيتزا نمی خوردم ...

رامين جان شما سر و گوشت يه کمی زياد گردش و چر خش داره ها . البته از حق نگذريم من هم از بانک ملی راضيم ... کارکناش اکثراً آدمای مودب و باکلاسين ... اما به نظرم ملت و کشاورزی رو بايد درشو تخته کنن ... و چون خودم صادرات حساب دارم و از اونجايی که من هميشه بهترين رو انتخاب می کنم پس صادرات از همشون بهتره 04.gif... آخه حساب سپهر رو می شه با ۲ تومن هم باز کرد اما برای سيبای ملی حداقل بايدبا ۲۰ تومن حساب باز کنی ... تجارت هم من اصولاً جزو بانکا به حساب نميارم ...   تازه اون آقاهه هم توی بانک صادرات بس ما خانواده اتن اونجا حساب داريم هممونو می شناسه ... بخصوص هر وقت ما می ريم حال داداشم رو می پرسه ... ديگه معروفيم ديگه چه می شه کرد 04.gif... بعد تو چقدر تابيلی پسر که رئيس بانک هم متوجه می شه ... البته از تو چه پنهون اين صادرات يه دختره هست توش که روم به ديوار خدا از سر تقصيراتم بگذره کلی واسه خودش سيبيله جرات داری بيا با اين شوخی کن ... من که دخترم ازش می ترسم ديگه چه برسه به بقيه ...

فرشاد مغرور جان مرسی بابت لينک ... بعدشم حرص نخور بابا اين مسائل که ارزش حرص خوردن ندارن که .. بعدشم درسته اينجا ايرانه و هر کی راه می ره توی خيابون يه تفی با صدای مليح انجام می ده 26.gif اما خدايی تف کردن هم خيلی بده ... بايد به اين مساله هم رسيدگی کنم در آينده...خلاصه اينکی جان هر کی دوست داری تف نکن ...

اين تف کردن لعنتی رو هم اين مخفی شفت چل يه وری بی فرهنگ ( از اونجايی که به من چند وقته سر نمی زنه هر چی دلتون خواست می تونين پشت سرش بگين 04.gif) داشتم می گفتم اين انسان بی فرهنگ اين تف کردن رو توی وبلاگش آموزش داد ديگه ... اين بشر هيچ نکته ی آموزشی توی اون وبلاگش نداره ... بايد وزارت ارشاد يه نگاهی به وبلاگش بندازه 33.gif... در هر حال فرشاد جان سخت نگير ... در ضمن اگه همه تف کنن و دندون مصنوعی يکی بيفته توی اون تفا می دونی ديگه فاجعه ی بدی به بار مياره !04.gif

غزال جان انقده مسائل ناگفته هست که من هنوز بهشون گير ندادم ... نگران نباش هيچ مساله ای از قلم من نميفته 04.gif در رابطه با اون ۱۰ تومن هم که از حساب بابات کم شد بايد عرض کنم که عامل اين نا به هنجاريها شناسايی شد ه و شما می تونين برای پس گرفتن اون ۱۰ تومن به همراه شناسنامه و پاسپورت بريد و از حلقومش بکشين بيرون ... تازه برا حق السکوت هم می تونين ۱۰ تومن هم اضافه ازش بگيريد ... گوشتو بيار بهت بگم آدرسشو :‌ شما می تونی بری سراغ گاگ ..عامل اين نا به هنجاريها اونه ... 27.gif بعد که پولتو گرفتی شيرينی ما يادت نره ... 13.gif

حبيب جان يه سری خواب مومدی مسئول اينيکی نابسامانی مشخص شد تو نبودی !

ليدا جان فرمايش شما متين ... اما اگه بانک بخواد پولتو بخوره از تو جيبتم  می تونه بخوره ... سيستم جديد عابر بانک اينطوره که از کنارشون هم رد شی ۱۰۰۰ تومن از موجودی کيف يا جيبتون کم می شه ... ( فکر کنم برا عابر بانکا دست تعبيه شده ! ) ... در هر حال اگه از کنار ۵۰ تا بانک رد بشی ۵۰ تومن از پولت کم می شه و اگه ۵۰ تومن نداشته باشی همون جا به حسابت می نويسن که بعدا داشتی ازت بگيرن !!! می بينی تو رو خدا ؟ پيشرفت تا چه حد آخه ؟ مثلاً شما اگه ۱۰۰۰ تومن به بچتون بدين که بره برا خودش خوراکی بخره و بقالی کنار بانک باشه چاره ای جز اينکه پول تو جيبی بچتون رو به ۲۰۰۰ تومن و حتی ۳۰۰۰ تومن افزايش بدين ندارين و اگه کنس هستين بايد به بچتون ياد بدين که چطوری ۱۰۰۰  تومن از دست رفته رو به دست بياره !

رامين بارسلونا خان اين مساله ی گنگ بانکداری رو با مسائل انيشتين قاطی نکن که انيش تهديد کرده که اگه زياد هر مساله ای رو بهش ربط بديم ديگه هيچيا ... اما از حساب کتابت خوشم اومد..همين که يه مقداری ته حساب آدم پول بمونه کافيه ...من نمی فهمم اينجا چه خبره ؟ من اين همه زحمت می کشم برا شما ها شغل مناسب پيدا می کنم هی سنگ می ندازی جلو راه خودت  ؟آخه پسر اينطوری که بهتره که اگه من اينجا منشی بيارم که دو برابر پول نمی دم که از پول تو کم می کنم حقوق منشی می دم .   بعد شرمنده ها اين شکلک غير اسلامی که می گين چه شکليه ؟ نکنه می خوای کاری کنی که در وبلاگمو تخته کنن ها ؟ 12.gif من يه عمره اينجا دارم وبلاگنويسی می کنم ۱۰۰۰۰۰نفر از وبلاگ من ديدن کردن هيچکدومشون از حرکات غير اخلاقی استفاده نکردن ... حالا تو داری چو می ندازی که اينا توی کامنتا کارای غير اسلامی می کنن ؟ استقفرالله ... 25.gifآخه اينا که غير اين شکلک 04.gif از شکلک ديگه ای استفاده نمی کنن اينم که کار سختی نيست لازمش فقط مسواک زدنه .. يعنی انقدر سخته که هی بهانه مياری ؟ در ضمن دلايل شما برای اثبات اسکول شدن رد صلاحيت شده و يه چراغ شما خاموش می گردد ...

پروف خان من اينجا به تو حقوق می دم که حساب ورود و خروج بروبچ رو بگيری يا سوتيای منو ؟ 12.gif 

Iranian Idiot جان اول بذار اجازه صادر بشه بعد جواب رو بگو ... نخير ۳۲۰ تومن نمی شه به همون دلايلی که گفتم ... در ضمن شما قبل زنگ زدن جواب رو گفتی پس جواب شما قبول نيست و چراغتون خاموش نمی شه ( اينم پارتی بازی بود که چراغتو خاموش نکردم ...شيرينی ما رو بده پس ... 04.gif )

داريوش خان الان يه سئوال فنی پيش اومد برا من اونم اين که اين بالش و متکا از نظر علمی چه فرقی با هم دارن و من از کجا بدونم اينی که زير سر منه بالشه يا متکا که اعتماد کنم و پولامو بذارم توش ؟ بعدشم اينکه من که ديگه اسکروچ نيستم که 04.gif من يه چی فراتر از اسکروچم 09.gif... حالا راستشو بگو تو خودت پولتو کجا قايم می کنی ؟ آهان تو پولاتو تبديل به حليم و بستی می کنی ... اما تنها تنها می خوری ... 13.gif منم پولامو تبديل به CD می کنم و سر ماه هر چی باقی بمونه ميدم بابت پول تلفن 04.gif... پيتزا هم نمی دم ... اما همه جوره پايه ی پيتزا گرفتن هستم ...04.gifاگه قرار بود روی من کم بشه که اين من من نبودم که ( عجب جمله ی من تو منی شد !‌) بعدشم بارسلوناو هيچ تيم ديگه ای برا ما رئاليا عددی نيست 13.gif ما فقط جهت اينکه در فوتبال تنوعی ايجاد بشه هر از گاهی سوتی می ديم و می بازيم ... در ضمن اگه پيتزا می خواين بريزيد سر گاگ ... اينجا همه کارا تقسيم بندی شده ... تو هم می تونی بشی مامور بستنی ... اين سری داری ميای ۵۰ تا بستنی بگير ويزيتورای اينجا زيادن 04.gif

سوسک عزيز ببينم توی اتاق شما هم دانشجو وجود داره ؟ تازشم تو از وسطای ماجرا اومدی من قبل اينکه تو بيای سوسکا رو قتل عام کرده بودم ... کلی پست در رابطشون در کرده بودم .... خلاصه ديگه تويی نمی شه کاريت کرد مگه اينکه خودت با دمپايی بزنی تو سر خودت و خودکشی کنی ! بعدش ببينم تو توی اون مهد کودکت چی ياد اينا می دی ؟ ( من خودم رو نمی گما..خودم عامل نفوذيم 14.gif )

اين پروف چند وقته ازش خبری نيست ...ببينم اختلاص بهش ياد دادی ؟ وروديا رو گرفته در رفته !

اون علی مزاحم هم که از وقتی اومده مهد با اين گاگ آشنا شده و توهم گرفتتش هی می گه رو سرش آبشار نياگارا جاريه ...

اين گاگ هم که راه می ره توی بلاگا و گرد نخود می فروشه ... اين مزاحم هم اين به اين روز توهم انداختتش ... اين بشر کار خلافی نيست که انجام نداده باشه ... 30.gifبايد جلوشو بگيری بعنوان مدير ميان در مهدتو تخته می کننا ... راستی تو که پروانه نداری چرا مهد می زنی ؟ در ضمن حيف من که می خواستم دوشنبه به همتون پيتزا بدم 04.gif

لاکی لوک جان من به همين بد شانسی قانعم ... تصور کن اگه شانس بيارم و توی بانک ۱۰۰۰ تومن هم ببرم بايد تا آخر عمرم به اين ملت پيتزا بدم ... همين طوری هيچی نبرديم نصف مملکت ازمون پيتزا می خوان ( نصف ديگشون هم با جوجه کباب حال می کنن 34.gif) خلاصه ديگه جون هر کی دوست داری من نمی خوام هيچی از بانک ببرم ... 

موشموشک جان من يکی رو می شناسم دعا برات می خونه بختت باز شه ... 04.gifاصلاً من هم می دونستم که تو انسان بخت برگشته ای هستی ... اگه تو به فکر بودی که من ا لان نگرانت نمی شدم که ... با اون نامه ی عشقولانه ای که نوشته بودی مطمئناً هيچکی زنت نمی شه 04.gif ... در ضمن اگه  توی حساب من ۱ يورو هم بود کلاهم رو می نداختم هوا اما اينجا همه چی به رياله انگاری !

از بقيه هم ممنونم که بهم سر زدن ... شرمنده اکه نمی شه جواب همه رو اينجا داد ... بازم بيايد اينورا ... 10.gif04.gif

/ 39 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه مخفي

خب..حالا واسه من چشم آدمو دور مي بيني و هر چي دلت ميخواد بهش ميگي؟! بزنم نصفت کنم؟ بزنم حرفاي علي مزاحم رو تاييد کنم آدم بشي؟ بزنم روت تف بندازم غرق شي نفله؟:))

دم بریده

بازم که گفتی پیتزا!!!!!!!!!!!!!! میزنمتا....... کریسمس مبارک

باربی

من دارم فکر ميکنم احتمالا تواز بدقول ترين افراد باشی و چند ساعتی هميشه دير به محل قرار برسی چون اگه توی مسير جواب هر پسری که بهت متلک بياندازه رو اینطوریی مثل اين دوستان بدی بهتره طرف منتظرت نباشه اصلا ! جريان خواهرت که فيش پيتزا رو پاره کرده بود خيلی خيلی جالب بود کلی سرش خنديدم چقدر دوستان نابغه داری فقط انيشتن توشون کمه که وسط شيرينکاری این نابغه ها اونم هی زبونشو برات دربياره که ديگه مجموعه ات کامل بشه...

mana

هان اينPERSIANBLOG هم که زده حال اساسيه وقتی می هخونی يه نظری تو ذهن ادم در ميشه تا بياد نظر سنجی باز شه از همون سمت هم ننظره در ميره .

شکلات فندقی

از بس خنديدم که ..... دلم تنگ شده ... چراا بهههه مننننننننننننننننننننننننننننننننننن سرررر نمييييزززززززززنيييييييييييی؟

دم بریده

خوبه که شماها شصت پاتون رفته توی چشمتون که بهانه دارين واسهء کوه نرفتن.... من چی ؟ چی بگم؟ از خجالت دارم آب ميشم... آها. من مدتيه زيادی دارم لاغر ميشم دکتر گفته زياد بدو بدو نکنم بشينم خونه نون خامه ای بلمبونم!!!

Ramin

ويدا جون تو حرص اين نوابغ رو نخور اينا خودشون درست ميشن..تو بهتره به فکره اون تيم درپيت زاقارتتون باشی که داره ۳ تا ۳ تا و ۴ تا ۴تا ميخوره...ای خدا.............ولی حالا خودمونيما شيرازی ها چه گل ريزونی واسه بازگشت داوود جون راه انداخنتا...ای خنديدم ای خنديدم

شتابناک

سلام سر بزير بودن اين چيزا رو هم داره .. راستی برخی نوابغ هم برای اينکه نيان وبلاگ آدم ميگن رفتيم تعطيلات کريسمس .. خب اينم يه جورشه

دم بریده

ویدا جان. عزیزم این قالبو همینطوری گذاشتم دارم عوضش میکنم. خودم هم که دم بریده هستم. ولی عکسه رو نمیدونم..... تو میدونی؟ خودتون یه جوری ربطش بدین دیگه!!!! راستی. پیتزا چی شد؟

بارسین