فرهنگ ۱ - دزدگير

سلام ... اول Happy New Year ( از نوع ميلاديش البته ) نه تونستم برا کريسمس بيام نه تونستم اينجا درخت کريسمس بذارم و يه ليست طول و دراز برا بابانوئل بنويسم ... خلاصه اينکه اومدم که اين بار در رابطه با يک پديده ی اجتماعی صحبت کنم ...

امروز می خوام در رابطه با پديده ای به نام دزدگير صحبت کنم ... اول برگرديم به چندين سال قبل که همه عين الان ماشين نداشتن ... ماشينای توی خيابون پيکانای مسافر کش بودن ... ديگه اگه کسی يه پرايد تو خيابون می ديد حسرتشو می خورد ... اون موقع درسته همه نگران ضبطای ماشينشون بودن اما پديده ای به نام دزدگير ماشين وجود نداشت ...

بعدها که ماشينا مدل بالاتر شدن و همه گير تر شدن اين پديده ی مدرن خودشو رو کرد ... که اغلب رو ماشينای مد بالا بود که سی نزديکشون نشه ...

برگرديم به امروز ... تو خيابون پره از انواع و اقسام ماشين ... همه دزدگير دار ... ديگه مردم برا پيکان و فولکسشونم دزدگير می ذارن ... کم مونده برا کالسکه بچشون و دوچرخه و اسکيت هم دزدگير بذارن ...

مشکل از اونجايی شروع شد که هر کدخدايی گاو و گوسفنداش رو فروخت و اومد اينجا برا ما شد همه کاره ... ! ( قصد توهين به هيچکس نيست منظور از کدخدا انسان بی فرهنگه )

حالا همين آدم بايد برات بشينه پشت ماشين... اونم نه پيکان - نه رنو- نه پر ايد- بايد بشينه پشت پژو !

همين فردی که تا ديروز بايد بهش فرهنگ شهرنشينی رو ياد می دادی :

که هر جا توی اين شهر بزرگ احتياج به مستراح داشت رو به ديوار مردم کار خودشو نکنه ...

که بچشو توی جوی آب سرپا نگيره !

که در خيابون اين شهر بی هوا تف نکنه ... !

با اون صدای مليح فين صدادار نکنه ... و خيلی آداب و رسوم ديگه که از گفتنشون معذورم ...

حالا بايد به ايم افراد که هنوز فرهنگ شهرنشينی ندارن فرهنگ ماشين داری رو هم ياد بدی :

که ماشينشون رو دم در خونه ی مردم پارک نکنن !

که در ترافيک اين شهر شلوغ شروع به بوق زدن نکنن ...

که بفهمن وقتی چراغ قرمزه يعنی چراغ قرمزه و تو و شترت بايد واستی تا چراغ سبز شه ...

که بتونن از دزدگير ماشين استفاده ی مفيد کنن 17.gif

( خيلی دارم از اين نکته زجر می کشم ... خدايا اين دزدگير رو کی اختراع کرد ؟ حالا من که نمی خوام برم دزدی که ... فکرای بد بد نکنينا )

خب  همه اين مشکلات باز برميگرده به ازدياد جمعيت .. با زياد شدن جمعيت و زياد شدن ماشينا کم کم پديده های جديد خودشونو رو کردن

پديده هايی نظير :‌ آلودگی هوا از نوع ۱۰۰ ٪ طوری که به کپسول اکسيژن احتياجه - آلودگی صوتی طوری که هيچکی ديگه به اينکه دم بيمارستانه و داره بوق می زنه فکر نمی کنن - چراغ زدن - لايی کشيدن - نوار گوش دادن با صدای بلند در حد آخرين درجه ! ( که بگی من آلبومای جديد هميشه به دستم می رسه ! ) اتو زدن - و خيلی چيزای ديگه که مهم ترينش همين دزدگير ماشينه ...

اصلاً اين دزدگير ماشين چيه و به چه درد می خوره ؟

خب اينطور که عقل تاقص بنده ياری می کنه می گه که دزدگير ماشين اصولاً برای اينه که دزد ماشينتو نزنه ! ( يعنی همون دزدی نکنه ) و وقتی مياد دزدی با بوق بوق ماشين رو به رو بشه و ناکام از دينا بره ...

خب تا اينجا اين پديده هيچ مشکلی نداره اما کسی می دونه که انسانی که ماشينشو توی پارکينگ خونه ی خودشون پارک کرده چه احتياجی به دزدگير داره ؟ البته دزدگيری که روشنه !

و کسی که ماشينش توی پارکينگ طبقاتی توی طبقه ی دهمش پارکه ديگه چه احتياجی به دزدگير داره ؟ اونم تازه وقتی که خودشم خونه نيست و رفته سفر !

مساله اينجاست که اين افراد محترم نمی فهمن وقتی که ماشين فرسخها از خونشون دوره هزار يم دزدگيرش خودشو خفه کنه و بوق بوق کنه نمی تونن بهش برسن ..حالا تو نصفه شب پاشی و بخوای بری ببينی که آيا اين صدای بيق بيق اثر دزد بوده يا نه که ظرف چرخای ماشينم برداشته برده ... 20.gif

آخه چرا ؟ چرا بايد ماشينی که در پارکينگ طبقاتی پارکه دزدگيرش روشن باشه که وقتی تقی به توقی می خوره صدای دزدگيرش در بياد و تا صبح خفه نشه ... 17.gif

من نمی فهمم چرا اين دزدگيرا سيستمشون طور ی نيست که بعد از چند تا بوق خودشون خفه شن ؟02.gif

نکته : يه ماشين توی اين پارکينگ طبقاتی سر خيابون ما هست که هر شب به دلايل نامعلوم صداش در مياد و تا صبح به هيچ وجهی خفه نمی شه 02.gif17.gifيعنی ديگه اشک آدمو در مياره ... بابا ناز نفس .. بابا حنجره ... صدا ... نفس ..دهن 04.gif تو رو جون هر کی دوست داری خفه شو ديگه عجبا ... يعنی ما صبح که از خواب پا می شيم به جای صبح بخير از خودمون صدای دزدگير ماشين در مياريم بس که اين بشر چه چه زده برامون 30.gif  دمش گرم تا صبح يه بند عين بلبل می خونه ...

حالا اين تنها مشکلی نيست که ما باهاش مواجهيم ... 25.gif

شکر خدا ماشين اين همسايه ی با فرهنگ عزيز ما که هيچی حاليش نيست و لقب مهندس گرفته ! هر شب پاتوق دعوای گربه هاس ! وقتی که گربه های عزيز سر ماهواره ديدن با هم دعواشون می شه و کار به کتک کاری می کشه می پرن روی ماشين اين عزيز و ما نه تنها بايد صدای نکره ی اين ماشين رو تحمل کنيم بلکه بايد با صدای کريه اون دو تا گربه هم کنار بيايم و اگه بازم برامون تحملی باقی مونده باشه منتظر دستور همسايمون بنا به خفه شدن سگ پدر سگش بشيم که باعث سکوت سگه بشه حداقل ! و به حمدلله اين همسايه ی ما تا بياد و اين ماشينش رو که همش ۵ متر تا خونش فاصله داره خفه کنه صبح شده 34.gif

روضه ديگه بسته بريم سراغ دوستان :

می بينم که چند نفر سر اول شدن اينجا دعواشون شده ... 13.gif

الان فضا فضای معاملست ..  حبيب جان رک و پوست کنده يه پولی بده زين پس کاری کنم که هميشه نفر اول بشی ... 

انيش جان قربانت شوم يه پولی بده که من هيچوقت نذارم حبيب چه با زنبيل چه بی زنبيل اول بشه .... 

يعنی اصلاً اول و آخر مساله اينجاست که شما چه اول بشين و چه اول نشين بايد يه پولی به من بدين  .... 04.gif

~ حبيب خان تو که می دونی  مسئول اين همه نابسامانی کيه ديگه چرا انقدر انرژی صرف پرسيدن اين سئوال استفهام انکاری می کنی ها ؟

( اگه فکر می کنين من زبان فارسيم ضعيفه و نمی دونم استفهام انکاری يعنی چه بايد به عرضتون برسونم که استفهام انکاری به سئوالی می گن که جوابش توی خود سئوال مشخصه ! 04.gif حالا باز برياين اينجا از من غلت ادبی و بی ادبی بگيرين ... )

در رابطه با نبوغ شما بايد عرض کنم که برای شما يک راه وجود داره :

ــ اگه می خوای کلاس دودر کنی با خودت کيف نبر ....

ــ  اگه بردی با خودت سر کلاس نبر ...

ــ اگه تو کلاس بردی جا نذارش که تا دم در دانشگاه بری و ناکام برگردی ...

ــ  اگه تو کلاس جا گذاشتی برگرد و دوباره سعی کن يه جور ديگه بپيچونی ...

ــ  يا اينکه کلاً دودر نکن کلاس رو يا اگه دو در می کنی اساسی دودر کن ...

الان اين يک روشی که من بهت گفتم خيلی کارسازه... و می شه ۵۰۰ تومن ...

در رابطه با کانگرو ، تو همون مسئول نابسامانی شو کارتو خوب بلدی من می سپرم يه کانگرو ديگه بيارن اينجا !

~ ثريا جان اين ليدای ما کارش ديگه از اين کارا گذشته . پر يروز کم مونده بود قبض موبايلشو پاره کنه ... بعد هم شما اول کاپ قهرماني بيليارد رو که بيل طلايی بود رو به نام می زدی بعد می رفتی يه جا ديگه ... اما اشکالی نداره اينجا بيشتر تمرين کن ما ای شالله بعد عيد ميايم يه سری بهت می  زنيم ... اون ۱۰۰ تومن هم پيشکش من که نمی تونم از اين گاگ پول بگيرم ... اصلاً ببينم 33.gif چه معنی داره که هی همه رو جيب اين بشر حساب باز می کنن هان ؟ 12.gif چه معنی داره همه از اين گاگ طفل معصوم بی گناه پيتزا می خوان ؟ هان ؟ 12.gif چه معنی داره شماها مگه خودتون جيب ندارين که رو جيب اين بنده خدا شرط می بندين ؟ اصلاً کی گفته بياين اينجا هی از اين بشر پيتزا بخواين ؟

33.gifمن گفتم ؟ .... نه من کو؟ کی ؟کجا ؟گفتم ها ؟بيا بگرد! کسی حق نداره از اين گاگ تا اطلاع ثانوی پيتزا بخواد ...

(( ~ گاگ خان الان اينايی که من گفتم روی هم با تخفيف می شه يه ماه شام و ناهار پيتزا ... از همين اول ژانويه هم حساب می شه تا ۳ فبريه که تولدمه و اون موقع همه رو مهمون می کنی و بعدش ديگه خود دانی ... خلاصه اينکه ببين من کی گفتما اگه پيتزا ندی توی پست بعدی کلی می کوبمت 04.gif13.gif و تو و اون علی  و خانوم سليمی و آقا جباری ( اين کی بيد ديگه ؟11.gif) و ياشار (11.gifاين از کجا پيداش شد ؟ ) و حسن آقا بقال و ... رو همه رو خلاصه پيتزا می کنم ... حالا ببين کی بهت گفتما ))

در رابطه با تقسيم سهم بايد بگم که نمی گفتی هم من تو رو دو نفر حساب می کردم ... ببينم تو مترو هم سوار می شی ازت دو تا بليط می گيرن نه ؟ 33.gifکلاً چون خرجت دوبرابره عذرت موجهه و مشکلی نداره که ۲ به ۱ باشه سهام ...

در رابطه با نبوغی که عرض کردی به نظر من يه بار ديگه موهاتو می شستی که خيالت تخت بشه که موهاتو شستی .. در اين رابطه يه نوبغ ديگه هست که انسان با عينک بره زير دوش و متوجه نباشه ! و يه نوغ ديگه هم اينکه برا خودش يه ايميل رو از توی ايميل خودش بفرسته و بعد خودشو با خودش توی آدرس بوکش اد کنه و بعد فرداش بره ببينه خودش با خودش اده و تعجب کنه ( من امروز دقيقاً  علامت ! شده بودم )

~ سوسک عزيز من که می دونم مهدکودک تو به اين توپی اما تو يه ميز بيليارد برا ما نمی ذاری ما توی اون مهد بدون امکانات حوصلمون سر می ره و بعد مجبور می شيم معتاد شيم ... اين گاگ اونجا همه رو داره معتاد می کنه ها ... من که هيچی آب از سر علی مزاحم هم که گذشته همين طوريش توهمه ! این مخفی بنده خدا هم که پاش به مهد نرسيده معتاد شده و آه می کشه !‌ من نگران اين پروفم ها حيفه معتاد بشه ... اونوقت بايد همه پولايی که از حسابداری اينجا بالا کشيده رو بره گرد نخود بخره ... 28.gif ببينم من نيومدم يونی شما چه بلبشويی شد ... اما حيف من هيچوقت سکته نديده بودم من يه دوشنبه ديگه ميام صحنه رو بازسازی کنين Replay کنين منم ببينم ... 04.gif

~ لاکی لوک جان سلام... راستی دليل سلام نکردن بقيه اينه که اينا هميشه سلام می کنن قبل اينکه بيان اينجا البته ... در رابطه با رنگ وبلاگم بايد بگم که هميشه چيزايی که می بينی اونطور که به نظر می رسن نيستن .... 

~ علی مزاحم از وقتی که ليگ حرفه ای ها که ما باشيم از ليگ محلی ها که شما باشين جدا شده خيلی سرخورده شدی .. آخی طفلی ... ای خدا آخه اين چه بلايی بود سرمون اومد ؟ 17.gifتو توهماتت خيلی بالا زده اون اولا فقط به فکر آبشار نياگارای روی سرت بودی الان هم به پيتزاهای تيمارستان می گی آبگوشت ؟ 17.gifخدايا توبا !

~پروف 11.gif تو چطور روت شد ؟ 02.gif17.gifخنجر از پشت ؟ من اينجا برات کم گذاشتم ؟ هان ؟ حالا اين سری يه حسابدار سخت گير استخدام می کنم که از تو دو برابر بقيه پول بگيره 13.gif .... ای روزگار25.gif ای نارفيق .. ای رفيق ناباب ... ببين من بهت ۴۸۰ ساعت فرصت می دم برگردی سر خونه زندگيت ..يعنی سر کار و زندگيت .. اگه برگشتی که هيچ اگه بر نگشتی پيف پاف می زنم هر چی سوسک رو کره ی زمينه محو شه ها ... البته بدون بالاش رو عرض می کردم 15.gif                 

~ مخفی خان اين ديگه از شومپتی خودته ... بس اينورا نميای پستای ده قرن پيش منو می خونی بعد غر هم می زنی ... بعد من کی پشت سرت حرف زدم ؟ کو؟کجا؟ بيا بگرد !!! خب اصلاً گفتم که گفتم حقته ديگه ... کم حرفای اين مزاحم رو تاييد کردی ؟ 20.gifدر ضمن من شنا بلد نيستم هواست به تف کردنات باشه ... 20.gif

~ داريوش خان من همين طوريش سرافراز خدايی هستم 04.gif ( دو خط ديگه بايد جواب کامنتتو می دادم اما کار دارم وقت نيست 04.gif)..ببين علی پروين دپرس شده به مناسبت رفتن علی پروين از پرسپوليس پيتزا مهمون گاگ ! ام 33.gif گاگ که قرار شد پيتزا نده ؟ کی می مونه ؟ 33.gif رو اين شومپت مخفی هم نمی شه در اين زمينه حساب کرد ! مزاحم که که معتاده ! خب ببين داريوش خودت موندی و پيتزا و ۵۰ نفر اعضای وبلاگ من ... ايول پيتزا دست خودتو می بوسه ..من مينی پيتزا می خورم بقيه همه از دم پيتزا مخصوص و مخلوط برا مزاحم هم به خاطر علاقه ی وافرش به پيتزا يه پيتزای خانواده سفارش بده ... دمت گرم ... 04.gif

~ ليدا بدو برات کار پيدا شد..مدارک ثريا رو بايد پاره کنی ! ( همين بود ديگه نه ؟!!‌) در رابطه با مثال شما بايد عرض کنم که فرمايش شما متين ... يه مثال علمی ديگه هم هست که می گه : بار الکتريکی عين اين می مونه که اين صندلی رو از اين سر کلاس ببری اون سر کلاس !‌ ( برگر فته از توضيحات علمی معلم فيزيک سال دوم هنرستان !‌ )

~ فرشاد جان تف کلاً بده چه اينترنتی چه اينترميلانی ! اين ليدای ما يه عادت خوب داره اونم اينه که عکس رو هيچوقت پاره نمی کنه ... بعدشم من عذرم موجهه هر چی توی اين خراب شده بگم باز فيل ترش رو  روی من پياده نمی کنه ..خيالت تخت ... 03.gif

~ ديه گو جان من الان اينجا اعلام می کنم که خونه ی شما دوره 18.gif ... آدرس شما ر و می ذارم اينجا هر کس خواست بياد بهت يه سر بزنه ... ببينين شما بايد خونتون هر جايی هست بريد متروی امام خمينی .. از اونجا سوار شين بريد ميرداماد پياده شين ... از ميرداماد بريد فرمانيه ... از فرمانيه تاکسی سوار شين بريد آزادی و از اونجا مترو سوار شين و بريد امام خمينی پياده شين و از اونجا ماشين بگيريد برگردين خونتون ... 04.gifهر کی پرتقال فروش رو پيدا کرد سنش رو هم ازش بپرسه ...

~ رامين بارسلونا من کی قاطی کردم ؟ من هم زدم 04.gifمن به تقاضای شما جهت تجديد نظر رسيدگی می کنم شما بريد بخش امور مالی يه پولی بدين تا من طی ۲ ماه آينده به کارتون رسيدگی کنم ....

~غزال جان از من اگه بعيد باشه که بعيده که ! بعد هم اول در رابطه با قرار وبلاگی من در صحنه حضور داشتم اما اين کتونی ما رو پيچوند ديگه 04.gif03.gif خلاصه سعادت نداشتن ما بريم غزال جون .... ای شالله سری بعد . اسم منم هچکدوم از اون دو تايی که گفتی نيست بلکه گزينه ی سوم داره ... 04.gif حالا برو تحقيقات علمی ببين گزينه ی سوم چيه ...

~باربی جان من معمولاً سر قرارا دير می رسم درست اما دليلش اينه که اگه مثلاً ساعا ۴:۳۰ قرار داشته باشم ساعت ۲۵ :۴يادم ميفته ... 04.gif

/ 35 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غزال

در مورد اسمت هم من به تحقيقات متعددی پرداختم...به اين نتيجه رسيدم که هيچ معنی نداره من دنبال معنی اسم شما بگردم(زبون درازی)...زرنگی...من که می دونم خودتم نمی دونی معنيش چيه...می خوای من واست پيدا کنمش...کور خوندی!...راستی قالبت يه خورده تغيير کرده...مبارکه!

غزال

ويدای عزيزم سلام...ميگم سری بعد واسه انتخابات برو کانديدا شو باور کن من يکی بهت رای می دم...از بس که ماشالا هزار ماشالا به فکری...ويدا ما ماشين نداريم که دزدگير داشته باشه(چشمک) پس يه مثال از همسايمون ميزنم...يه سری تابستون از ساعت ۸ صبح تا خود ۱۱ صدای نا به هنجار دزدگير يه بنده خدا مارو ديوونه کرد...خلاصه همه ی افراد متحد شدن رفتن تک تک زنگا رو زدن تا ببينن ماشين کيه که تو پارکينگ سلب آسايش کرده...خلاصه کلی خودمونو کشتيم...يکی از همسايه هامون که انسان شديدا يلخی هستن از پنجره کلشو آورد بيرون و کلی فحش و دری وری و ليچار و خلاصه هر چی که فکرشو بکنی به صاحب ماشين بنده خدا داد...واقعا نمی دونم چرا دزدگيرش قطع نمی شد...من اين نوعش رو نديده بودم...ساعت ۱۲ شد يه دفعه ديديم همسايه بی خياله اومده پايين با حالت مضطربی داره به ما نگاه می کنه...بعد چند قدمی دور شد و ديديم ماشين خفه شد...اگه بدونی چه صحنه ی مضحکی بود...يه دفعه همه ی توجها بهش جلب شد و همه دويیدن دنبالش...ميخواستن بزننش(قهقهه)...بنده خدا فکر کرده بود خون ماشينش رنگين تره يا بچه ی خوبيه و ساکت می مونه...حتی درصدی احتمال ماشين خودش رو نداده بود...

لاکی لوک

سلام . یه چند تا سوال داشتم که اگه امکانش باشه مجبوری جواب بدی !!! اول اینکه شما چند سالتونه ؟ دوم اینکه ازدواج کردین ؟! سوم اینکه آدرستونو میشه لطف کنین با بابا و مامان بیاییم واسه ... ؟!! راستی واسه شما جای گل و شیرینی پیتزا با نوشابه خانواده میخوام بیارم حال کنید !! راستی ماشینمون هم دزدگیر نداره ها !! کف کردی نه ؟!! منتظر جواب بله تون هستم !! در ضمن شام هم میمونیم !! شایدم کله پاچه صبح رفتیم پیش گاگتون پیتزا زدیم !! شایدم جور شد موندگار شدیم اصلا !! اینم بگم که با درس و دانشگاهتون هم مشکلی نیست !! میتونی تا سیکلتو بگیری ادامه تحصیل بدی !! راجع به مهریه هم ... فعلا حرفای مهمتر از این داریم !! میگن تفاهم بعدا خودش ... بعدن راجع بهش صحبت میکنیم !! راستی 2 تا بچه هم کافیه !! فرزند کمتر اونیه که من میگم !! زیاد هم تو وبلاگا با نامحرم ها نگرد !! اگه هم خواستی چادر یادت نره !! چه معنی داره ؟!!!!!! به بابا و مامان سلام برسون بگو 3 فوریه منتظرمون باشن !!!! لاکی لوک

N!ma

سلام ويدا خانوم ... باشه...حالا ديگه ما رو خبر نمی کنی...باااااااشه...عيب نداره...اين مشکل دزدگير که گفتی يه جا دو جا نيست..خدا قناری رو آفريد که همه جا برا مردم چه چه بزنه...همين الان يکی از اين قناريا زير پنجرمون به جا چه چه عرعر می کنه...نمی دونم اين تریپ جديد دزدگيرا چنه؟ تکنو و رپو راکو همه چی شدن وق وق دزدگيرا .... به هر حال اين موزيک مجانيا هم بد نيستن...خوش باشي...فعلا بای

amir

هپی کريسمس تو!

sara

سلام ... وبلاگ جالبی داری ...

golbanoo

هيييييييييی بالا خره اينجا باز شد..من اين متنو خيلی وقت پيشا خونده بيدم نمی خوام حق من نيست ۳۲وم بشم نههه خدااااااااا....خودت که می دونی منم از اين پرنده خوشگلا در عذابم اما صدای گربه و دزدگير و که نمی شه با جامدادی خفه کرد آخی

iloo/\/

چقدر نوشتی دستت خسته نشد؟من آپم...بيا

شادمهر

سلام ، عجب ! پس که اينطوريه که اونجوری ميشه !