فحش درمانی

سلام ... من با تاخير رسيدم ...

من الان شاکيم ... از کی ؟ بهتره بگين از چی ؟ ... اه هر سری سر ماه که می شه اين وسايل خونه ی ما يکی پس از ديگری خودشونو می زنن به مريضی ! من نمی دونم  اينا از کجا می فهمن جيب ما داره يه قرون دو زار می ره توش که با سوختن و نيم سوز شدن و اين حرفا می خوان ازمون اخاذی کنن !!!20.gif

همينمون مونده بود که وسايل خونمون چششون به اين چندرغازی که ما می گيريم باشه ... ديگه خسته شدم از دستشون ... تلفنه لعنتی هم که باز يه طرفه شده ... عجب بساطی داريم ... 34.gif مونيتوره هم که نازش گرفته داره می سوزه ... يهو گرمش بشه خاموش می شه خود به خود بعد ۵ دقه که بهش محل ندی خودش روشن می شه ... بعد اگه روشن نشه ديگه مجبوريم باهاش طور ديگه ای تا کنيم .. ديگه مشت و لگده که نثارش می شه ... هيچی ديگه اين مونيتور پيزوری هم واسه من ادا در مياره ديگه ... 18.gif17.gif

خلاصه رفتم تو ديوار بد فرم !!!! 34.gif

++ پيام بازرگانی : بعد مدتها دارم ابی گوش می دم ... آهنگای قديميش .. اتل متل توتوله و عطر تو و اين حرفا ... تا ديروز همش داشتم آهنگای خارجکی گوش می دادم ... جیپسی گينگز و سانتانا و انواع و اقسام سبکای مختلف ... sean paul - eminem  و حتی tatto ... اما الان که دارم ابی گوش می دم بعد مدتها دارم به اين نتيجه می رسم که هيچکی ابی نمی شه 03.gif

اما بحث سر چی بود ؟ اينکه الان همه چی يهو خراب شده ... من بعنوان يک دکتر در اين زمينه می خوام راه درمان اين مرض رو بگم به دوستان عزيزم که اگه روزی با اين قبيل مشکلات مواجه شدن چگونه باهاش مقابله کنن ...

خب اومديمو مونيتورتون عين مونيتور من مرضش گرفت و خراب شد ... شما الان بودجه نداری که يه مونيتور بگيری ( غلط کردی می خواستی بودجه داشته باشی ... والا ! 20.gif)

حالا اصن از قضيه ی مونيتور بگذريم اين قبيل مشکلات ديگه ... روشی که من بعنوان يه روانپريش در طی اين يه هفته بهش پی بردم روش مناسبيه که من اسمشو گذاشتم روش فحش درمانی !!!

البته من جا داره اينجا قبل از هر روش درمانی يی اينجا يه مساله ای رو روشن کنم که سوء تفاوت! نشه ... من خودم شخصاً عادت ندارم به کسی فحش بدم ... در بدترين شرايطم اگه با کسی دعوام بشه بهش فحش نمی دم ... ديگه ته تهش می گم : بی شعور ! ( اول برام دست بزنين تا بقيشو بگم براتون 08.gif35.gif ) ...

روش فحش درمانی در قانون روانپريشی فقط در مورد وسايل بی شعور کاربرد داره ! حالا اين يعنی چی ؟

من در طول اين مدت که مونيتورم داغون بود ( البته فعلا تا يکی دو روز ديگه همين بساطه ) از همين روش برای آروم کردن خودم استفاده کردم که بسيار بسيار مفيد بود ... مونيتوره که خاموش می شد و بعد ۵ دقه روشن نمی شد بلند می شدم می کوبيدم تو سرش و می گفتم : آشغال ! يا اگه وسط يه کار مهم خاموش می شد با عصبانيت بهش می گفتم : ای بميری الاغ !! 04.gif و به همين ترتيب فحشای ديگه ای بهش می دادم !

حالا يه نمونش مونيتور بود .. کاربردای ديگه ای هم داره ... داری اس ام اس می فرستی و پيغام می ده که مسيجت فرستاده نشد ... اون موقعس که بايد برگردی بگی چی ؟ ای خاک تو سر نفهمت ! تازه اگه نفرستاده شدن پيغام ادامه پيدا کرد بايد برگردی بگی : می زنم لهت می کنما ! 12.gif

خودنويست نمی نويسه .. داری يه چی می نويسی يهو به پرت پرت ميفته و بعد نمی نويسه ... بايد بکوبيش رو ميز يا تو ديوار بعد اگه درست نشد برمی گردی بهش چی می گی ؟ خاک تو سر بی مصرفت ....

يه مثال ديگه اينکه تی وی رو روشن می کنی داره آخوندک نشون می ده ... بعد اين جور مواقع يه چيزی می گی که اينجا جاش نيست من بگم .. يه چی تو مايه های اينکه ... ر---- تو  دهنت! يا همون خفه بمير بابا !!!!

نکته : آخوندک يه حشرستا با چيز ديگه ای اشتباه نگيريد !!!14.gif

حالا چند تا سئوال می پرسم ببينم درسو خوب ياد گرفتين يا نه 04.gif

وقتی که ديسکانکت می شيد چی می گين ؟

وقتی تی وی پديده ای به نام کلانتر نشون می ده چی می گيم ؟ 04.gif

در ضمن از همين امروز به بعد من رسماً اعلام می کنم که همه چراغ قرمزا سبز شن ببينم کی می خواد جلو منو بگيره ! 12.gif

  امشب ببين که دست من عطر تو رو کم مياره  -   امشب همين ترانه هم نفس نفس دوستت داره

  صدا صدا صدای من به وسعت يکی شدن        -     بيا بيا شکن شکن بيا به جنگ تن به تن

  ببار ای ابرکم بر من ببار و تازه تر شو              -      ببار و ق طره قطره نم نمک آزاده تر شو

  تو اين باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره          -      اگه پر ميوه ای پر سايه ای افتاده تر شو

  رو گلدون رفاقت بريز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت ...

** نکته : می دونين چی خيلی اعصابمو خورد می کنه ؟ اينکه وقتی دارم يه کاری انجام م يدم يکی بياد و با من مشغول حرف زدن بشه ...25.gifواقعاً کلافه می شم ...

دوستان ‌:

هی مزاحم خودت اول شدی بايد شيرينی بدی !

مينی رز خط عابر پياده حالا چی هست ؟!!!

بچه مخفی بابت اين تاييديه ۲۰ امتياز مثبت بهت می دم ... برو وبلاگتو درست کن دو روزه چک می کنم بالا نمياد ...

مرتضی جان توی چراغ راهنما اگه از رنگ آبی استفاده می شد که همه چی خر تو خر تر از الان می شد 04.gif

فرياد جان می فهممت منم قرار بود بپيچونن اما من پيچوندم رفتم کوه 04.gif تو هم اگه اراده می کردی می تونستی عين همين کتونی خودمون هر وقت کارت داشتن بری شمال 04.gif

مهناز جان مراجعه شود به هر آنچه به مرتضی گفته شد راجع به رنگ آبی 09.gif

ملودی جان من ک هميشه با نظر تو موافقم ... بخصوص وقتی که آدم می زنه به يه گلف ! همش تقصير همون پليسس که سر چهارراه وای ميسته ديگه 04.gif اينجا جا داره به ملودی ۲۰ امتياز مثبت بدم بابت حمايتش از رنگ قرمز 35.gif

زيگول جان هيچ نگران اين نباش که راننده رو گول زدی هميشه حق با شماست .. نقاشيشم قشنگه ... می خواس از نقاشش واست يه وقت بگيرم باهاش يه گپی بزنی ؟13.gif

داريوش شماره ۱ ممنون که ميای همين يه خطم می گی ميری ... بابا سرت شلوغ شده ها 13.gif

shaminelli بازم خيلی خوبه که من آپ کردم .. اما می بينی که مشکلات زياده و وقت اندک ... رشته ی تحصلی تاسيس شده ی شما جای تشکر و تفحص و تفکر زيادی داره ... ما از شما تقدير بعمل مياريم و اينجا ۱۰ امتياز مثبت بهت می ديم برو حال کن 04.gif

داريوش شماره ۲ 04.gif اولاً اگه اراده کنيم می تونيم زنگ قرمز هم داشته باشيم ولی خودمونو بکشيم هم نمی تونيم جفت ۸ بياريم ... بعدشم اينکه ... خودت می دونی ديگه من هی بهت نمی گم که از وسط خيابون بری کنار که ترافيک نشه خيلی بهت گفتم ديگه زبونم مو در آورد ...

ممول جان هميشه حق تقدم با خانوماس ... حالا اگه دو تا خانوم با هم سر يه چهارراه باشن حق تقدم با کيه ؟ 13.gif

ممزی گول نزن ما رو ... من که ديدم بعد سه هفته تو هنوز متن قرمز منو نخوندی 25.gif

غزال جون آدم که هميشه فکراشو نمی گه که ..يا بقولی بلند فکر نمی کنه که ... اما بيا در گوشم بگو شايد من بتونم مشوقت باشم در اين راه !

پرنده جان اون جاهايی که شمارنده داره که اينطور ی خر تو خره ... حالا چه برسه به اون چهارراهی که شمارنده هم نداره 30.gif

سوسک خان تو اول بيا از حق پايمال شده ی من دفاع کن بعد من ميام از حق اون بی گناه دفاع می کنم ... تازشم بايد از من دعوت بعمل ميومد بيام کارآگاه بازی در بيارم ببينم قاتل اسلحه دست چپش بوده يا دست راستش !!!

محمد ( مردان ) جان تو که سالی يه بار ميای اينوری بازم خوبه که به اين مساله فکر کردی 04.gif هنگ کردی بگو من بزنم تو سر مونيتورم که تو ريست شی ... ببين تا اطلاع ثانوی هم از جوک خبری نيست تا تنبيه شی و متنبه شی ..

/ 40 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد رضا

حالا اگه کل کل طوری باشه که بخوای جدی جدی حال یارو رو بگیری که نمیشه ... من یکی همش زودتر میخندم ... اما یه راهکار دارم براش ... اونم اینه که به چشمهای طرف خیره میشم و تو دلم بدترین نفرینها و فحشها رو نثارش میکنم ... هر چی بد بینی تو دلم هست سرش میارم و اونم چون تو باغ مغز من نیست ... ذرتی میزنه زیر خنده و اونوقت من برنده میشم ... البته این فحش دادن بهترین روشه ممکنه میتونه باشه ... چون هم اینکه silent کار میکنه و طرف نمیشنوه ... هم اینکه میتونی یه نموره ویبره هم بهش بدی که نمیشه الان توضیح بدم .... خواستی وقتی دیدمت ... ویبره دارش رو هم برات میارم

محمد رضا

هميشه روشن باشی و شنگــــــــــــــــــــــــول

محمد رضا

قضيه پول شازيش هم از اين بابته که ميتونی شرط رو بر مبنای پول بزاری ... اونوقت مايه تيله ايه که درو ميکنی و بجای کارای بد بد .... جای مونيتور ال سی دی تو خونت باز ميشه

صادق

چطوری رويانا خانم؟ گوسپند جان.. کاراگاه رشيد رو که نشون ميداد ياد تو ميوفتادم . . . . . چغول کم ميبينمت. ايشالله به زوری ميبينمت

صادق

يه وقت خبر از ما نگيری رويانا

مهناز

اه چه همدرديم پس...ماهم چند وقته همينطور شده وسائل خونه مون...اول یخچال بعد تلويزيون...حالام جاروبرقی... ميگی فحش بدم خوب می شن؟ اما من اگه فحش بدم مثه تو اينقد مودبانه نمی فحشم...همچين فحش می دم که تا ابدالعمر ديگه خراب نشن

پويا

سلام خوبی ؟ چه خبرا خوش می گذره ؟ ها ای تو کار بد می کنی فحش میدی به روزم حتما بهم سر برن منتظرم باشه ؟ یه سوپرایزم برات دارم تا بعد خدانگهدار

ملودی

واييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی من چرا اينقدره دير رسيدم آخه کسی بهم نگفته بود خوب خوب عرض کنم خدمتتون که من با اين روشی که توضيحشو مفصلا داديد شديدا موافقم . و جالبه بدونيد در ۹۹٪ مواقع جواب داده . مطمئن باشيد . چيزايی که هم يادت رفت از قبيل با من که حرف ميزنی دهنتو ببند و از اين قبيل