اين فوتبال ، فوتبال نمی شه

يعنی من الان اگه در اين باره چيزی نگم تو گلوم گير می کنه اساسی ... هرچند سنت شکنی دارم می کنم و يه پست ورزشی فوتبالی پرسپوليسی رو دارم به جای وبلاگ ۲۰۶ توی ۶۴ می ذارم اما ديگه کاريش نمی شه کرد ديگه همينه که هست 04.gif اگه می دونستم انقدر اين بازی سوژه می شه که بخوام بيام دربارش بنويسم اونور رو خالی می ذاشتم و نمايشگاه کتاب رو اينور می تپوندم 09.gif حالا فرقی به حال من که نمی کنه شماها هم بخونين حالشو  ببرين ...

همونطور که مستحضر ( فکر کنم درست نوشتم اگه ديکتش درسته بيايد ازم تشکر کنين ... آخه چقدر شماها مياين می زنين تو ذوق من يه ذره نکات مثبت قضيه رو ببينين ! )

چی داشتم می گفتم ؟ آهان همون طور که می دونين ( شايدم نمی دونين ! )پرسپوليس پس از اينکه از سد ! تيم نوژن مازندران گذشت تونست به فينال مسابقات جام حذفی راه پيدا کنه . ( جمله کاملاً خبری بود 05.gif)عجب بازی يی بود اند سوژه ... واقعاً من نمی خوام از اين لفظ رکيک ! استفاده کنم اما واقعاً بازيکنای نوژن رشتی بازيشون گرفته بود 04.gif

البته من شانس اينکه بازی رو به طور کامل ببينم رو نداشتم اما از همون نيمه دوم ديدنش هم ديدنی بود ... آدم ياد زمين خاکی های جنوب شهر ميفتاد که اکثر فوتباليستا توی مصاحبه هاشون می گن ما فوتبال رو از زمين خاکيای فلان جا آغاز کرديم 01.gif ( تکثير ! )

* اشتباه نکنينا اين دقيقاً تکثيره تکبير نيستا نياين گير بدين بهش !

خدا وکيلی اين فوتبال ، فوتبال نمی شه . اين يعنی اينکه تيم نوژن با اينکه هر ۴ تا مسابقش رو ميزبان بوده فکری به حال اين زمين خاکی ضابيلش ( اين کلمه کاملاً جديد و کشف نشدس و کسی نمی تونه از ديکتش ايراد بگيره 13.gif ) خلاصه که هيچ فکری برای بهبود زمينش نکرده ( خب بودجه ندارن ! ) . بعد مربيشون مياد می گه هر کی توی اين زمين با ما فوتبال بازی کنه به مشکل می خوره ! خب اين که کاملاً واضح و تابيله که کسی  توی اين زمين اصلاً نمی تونه فوتبال بازی کنه که تو بخوای درباره ی بازيش اظهار نظر کنی ؟!

* من واقعاً نفهميدم هدف اين مربی از اينکه اين جمله رو گفت چی بود ؟! مثلاً خودشون خيلی فوتبال بازی کردن ؟

اون دروازبانشونم که وضعيتش اورژانسی بود . احتمالاً کم خونی داشت که هر ۲۰ دقه يه بار ميفتاد اون گوشه خودشو به خاک و خون می کشيد که من حالم بده درجه ی تبم روی ۱۳۰۰ !

بعد از اينکه نوژن گل دوم رو در دقيقه ی ۹۰ توسط معدنچی نوش جان کرد شروع کرد به اعتراض ! خب حالا که گل رو خوردی ديگه به چی اعتراض می کنی ؟ برا چی قهر می کنين حالا ؟ واقعاً حد توقعات اين تيم خيلی بالاست .

بعد توی ۹۰ با دروازه بان و مدافع نوژن درباره ی پنالتی صحبت کردن . دروازه بانه گفت که من خطا نکردم و مدافع هم اعلام کرد که من فکر نمی کنم حرکت من خطا بوده باشه چون من خيلی راحت بودم‌! خب اصولاً وقتی تو روی کسی خطا می کنی تو خودت راحتی اما اونی که روش خطا می شه ناراحته معمولاً!

و در نهمين دقيقه ی ۶ دقيقه وقت اضافی !بايد پرسپوليس گل تساوی رو بخوره و به محض اينکه گل رو خورد داور سوت رو بزنه ! اگه وقتای تلف شده ۶ دقيقه هست که ۶ دقيقست چطور ممکنه در دقيقه ی ۹ ! از اين ۶ دقيقه گل خورد ؟ يکی که رياضياتش خوبه اين مساله رو برای من توضيح بده که چطور ممکنه در دقيقه ی ۹ از ۶ دقيقه وقت تلف شده آدم گل بخوره ؟ نه خدايی زور داره ! حرص داره !

زمين خاکی باشه ، بازيکنای نوژنم همش ادا اصول در بيارن و وقت تلف کنن ! تيم نوژن ۱۲ نفره بازی کنه!( يکی نخودی بوده احتمالاً !‌ ) ( البته لفظ رکيکش می شه کلک رشتی با عرض پوزش 08.gif)در دقيقه ی ۹ وقتای تلف شده ای که ۶ دقيقه اعلام شده گل تساوی زده بشه ! اينا يعنی چی ؟! 

من فکر می کنم اگه داور نمی فهميد که يه بازيکن اضافی تو زمينه اين مربيه هی بازيکن می فرستاد تو زمين  ! اگه بازم نمی فهميد خودشم يواشکی ميومد تو زمين !

حالا تمام اين مسائل به کنار بماند که اين ضربات پنالتی چقدر ما رو جون به سرمون کرد ! آخه کريم باقری نتونه پنالتی بزنه ؟! حالا يه چيزی دربار ه ی ضربات پنالتی جالب بود اينکه مثلاً کريم باقری زد به تير دروازه اين وسط دروازه بان کاره ای نبود که انقدر احساس غرور می کرد و بالا پايين می پريد ... اين محمدی بنده خدا دو تا ضربه رو گرفت ، انقدری که دروازه بان نوژن از بيرون رفتن توپ احساس غرور می کرد ، بالا پايين نپريد !

خدايی خيلی ضايع بود با اين وضع بازی کردن اگه پرسپوليس می باخت همه دپ می زديم ! چون که تيم نوژن که تيم نبود ! زمين هم که زمين نبود ! توپ هم حتماً توپ نبود ! داورم داور نبود ! بقيه هم بقيه نبودن ! پس در نتيجه ما که فعلاً رفيتم فينال ديگه به اين کاراش کاری نداريم ! ( فينال رفتن با اعمال شاغه ! شايدم شاقه !‌)

حالا ما با اين همه جون کندن و پدر در اومدن و توی زمين خاکی بازی کردن و اين حرفا تونستيم بريم فينال ، اما چه فينالی ؟ حالا اين تيم ملی ما اين وسط اردو رفتنش گرفته بود بازی فينال رو می نداختن جلو تر . اينا که می خواستن تک بازی بشه اين مسابقه ديگه چرا انداختنش دو هفته ديگه !

چرا دقيقاً بعد از زمانی که فيفا اعلام کرده بازيکنای ملی پوش حق بازی توی مسابقات رو ندارن ! چرا دقيقاً بايد ۳۱ ارديبهشت باشه که تازه ملی پوشامون ۲ روزه از سوئيس برگشتن و حق بازی هم ندارن ؟ خدايی يکی اينو ديشب به اين مرتيکه الاغ مجد می فهموند که آقا اين همه حرفی که انصاری فر و آری هان زدن اين بوده که چرا قبل از اون تاريخ مسابقه ی فينال ما رو ننداختين !

من نمی دونم اين مجد که مديرروابط عمومی فدراسيون بود نمی فهميد که اينا منظورشون چيه ؟ يا که خودشو می زد به نفهمی !

البته اينطور که اينا برنامه ريزی کردن معلومه که نمی فهميده که اينطوری برنامه ريزی کردن ديگه . خدايی ضرر از اين بدتر ؟!

بازيکنای ملی پوش ما که کاظميان و معدنچی باشن دو هفته از تيم دور باشن و برن با تيم ملی تمرین کنن و با اونا هماهنگ شن ... شما فرض رو بر اين بگيريد که اين دو تا بازيکن حالا توی بازی ۳۱ ارديبهشت حق بازی هم داشته باشن اما فايدش چيه ؟ بازيکنی که دو هفته با تيمش تمرين نکرده و تازه دو روزه که از مسافرت برگشته برای تيم ما می تونه بازی کنه ؟ اين بازيکن دو هفتس که با تيم تمرين نکرده اصلاً هماهنگی لازم رو نداره که بخواد بازی کنه !

نه آخه خدايی يکی به اين مطلب توجه کنه . اولن که بازی فينال قرار بوده رفت و برگشتی بشه حالا نشده به جهنم ! بازی فينال رو انداختن ۳۱ ارديبهشت بعد از اردوی تيم ملی که بازيکنای ملی پوش اين دو تيم هم برگردن ! د آخه شاس مخ ها من به شما ها چی بگم ! بر فرضش شما ۲۸ ارديبهشت از اردو برگشتين و بازی رو ۳۱ ارديبهشت برگزار کردين اما بازيکنای ملی پوش اين دو تا تيم که حق بازی ندارن که ! اگه بازی کنن تمام زحمات خودتون بر فنا می ره يا محروم می شن يا جريمه می شن !

من واقعاً اينو نمی فهمم که هدف از اينکه فينال دقيقاً بعد از زمانی که فيفا اعلام کرده نبايد بازی برگزار بشه برگزار می شه ! چرا دقيقاً زمانی بايد باشه که دو تا بازيکن کليدی تيم نتونن بازی کنن ؟! اينا توی اون فدراسيون خراب شدشون چی فکر می کنن ؟ نه خدايی فکر می کنن ؟! من می خوام بدونم تعريف اين مسئولين از فکر کردن چيه ؟ 12.gif ديگه دارن اون روی سگ منو بالا ميارن  ...

آخه يکی نيست به اين مجد الاغ بگه تو مسئول روابط عمومی فدراسيونی به تو چه که انصاری فر به قولش عمل کرده يا نه ؟ د آخه دهن منو باز می کنه ها 20.gif... مرتيکه الاغ تو اگه خودت می تونی کار خودت رو درست انجام بده به تو چه که انصاری فر پول بازيکنای تيمش رو داده يا نداده ؟12.gif د آخه خودت بايد شعورت برسه که مسائل باشگاه به خود باشگاه ربط داره چيزی نيست که تو بيای با افتخار پشت تلفن توی برنامه ۹۰ اعلامش کنی که چی انصار ی فر رو با اين حرفت خراب کردی ؟ 12.gif تو شعور خودت رو بردی زير سئوال ...

د د د آخه خدايی من اگه دستم به اين مجد برسه خودم گردنش رو قلم می کنم ! دارن بهش می گن که چرا اينطوری شده يه تک بازی بود همين هفته می نداختين ديگه ! می گه انصاری فر پول بازيکنا رو نداده ... آقا دلش نمی خواد پول بازيکنا رو بده ... پول تو رو خورده ؟ نون و آب سفره ننه باباتو خورده ؟ به تو چه آخه ؟ 12.gif 

ا  ا ا آخه يعنی مسئول فدراسيون ما انقدر نفهم ؟ 34.gif دارن بهش می گن که شما بازی رو ۳۱ انداختين که ملی پوشا به بازی فينال برسن ديگه ؟ می گه آره ! د آخه مرتيکه الاغ اينا که بعد ۲۶ حق بازی ندارن تو چطوری می خوای اينا به بازی فينال برسن ! 34.gif يعنی حضم اين مسئله انقدر سخته ؟ همه فهميدن بابا اعتراضای انصاری فر و آری هان برای چی بود ؟ برای اينکه دو تا بازيکن اصليشون به بازی فينال نمی رسن ! اونوقت تو توقع داری که اعتراض نکنن ؟ بعد بر می گرده با کمال پررويی می گه که به من چه اين مشکل باشگاهه ! 12.gif تو که توی تمام مسائل باشگاه دخالت کردی که ! توی اين يه دونه مسئله هم دخالت می کردی کسی جلوتو نمی گرفت ! 12.gif 

بعد برميگرده می گه من نمی فهمم مشکل شما چيه ! 11.gif يا خدا اين کيه ديگه ؟ اين همه اون بدبختا اونجا روضه خوندن بعد تو ميای يه مساله ديگه رو می کشی وسط که من نمی فهمم شما ها مشکلتون چيه ؟ وای وای خدايا چی خلق کردی 11.gif21.gif30.gif20.gif

يکی نيست بگه توی الاغ اول گوش بده کی چی داره ازت می پرسه بعد جواب بده ... سئوال اينه که نمی شد اين بازی رو جلوتر بندازن ! لپ کلام همين بود بعد می گه آقای آری هان تازه اومدن و با فوتبال ايران آشنايی ندارن و به فدراسيون بی احترامی کردن !

خب مصلمه( شايدم مسلم باشه !‌) آری هان با اين همه آدم نفهم تا حالا طرف نبوده توی عمرش برای همين آشنايی نداره با اين فوتبال ! با اين زمينای خاکی ! با اين داوری ها و اين فدراسيون فوتبال ! اين بنده خدا اصلاً از هيچی اينجا خبر نداره فکر می کنه اينجا هم ليگ و فوتبال ما حرفه ای شده ... نه بابا اشتباه می کنن با وجود اين آدمايی که توی فدراسيون به مقام رسيدن مطمئن باشيد اين فوتبال حالا حالا ها فوتبال نمی شه ...

می دونين دليل اينکه ما ها توی هيچ زمينه ای پيشرفت نمی کنيم چيه ؟

دليلش اينه که هيچکدوم به کار خودشون نمی رسن ولی توی کار بقيه دخالت می کنن ...

نمونش همين مجد ! تو کار خودش مونده ... هنوز نمی دونه بايد چه کاری توی اون فدراسيون انجام بده ، بعد مياد تو کار مديرعامل يه باشگاه که هيچ ربطی بهش نداره دخالت می کنه ... بعد افتخارم می کنه به اينکه به کار يکی ديگه داره دخالت می کنه ...

همينه ديگه ... اگه هر کی کار خودشو سروقت و درست انجام بده هيچوقت هيچ مشکلی پيش نمياد . همه مسابقات درست و سر وقت و زمان مناسبش انجام می شه و هيچکی هم نمی ره شکايت کنه که چرا اين اينطوری شد اون اونطوری شد . !20.gif 

واقعاً خجالت داره ... نصف شبی از وقت خوابت گذشته بوده احتمالاً که اين حرفا رو زدی ! حالا چرا لات بازيت گرفته که منو پشت خط نگه داريد می خوام جواب آری هان رو بدم ! د برو پی کارت ! ياد لات بازيای دوران مدرست افتادی که بعد کلاس دم در واستا  کارت دارم !؟ بعد لشگر کشی و دعوا !  35.gifماشالله داره واقعاً .

اما خدايی فردوسی پور هم فهميد که اين مجد هيچی نمی فهمه 04.gif     اين منو می خواست همونجا از پشت تلفن بزنم تو گوشش تا ديگه گ .... خوری زيادی نکنه ! 26.gif ( هر چند من که فکر نمی کنم غير گ... خوردن توی اون فدراسيون کار مفيدتری انجام بدن ! )

آقا من آمپرم باز زده بالا 04.gif همه رو دارم می شورم پهن می کنم رو طناب ! من هر چی بگم که چيزی تغيير نمی کنه مگه اينکه منو رئيش فدراسيون کنن 14.gif تا بلکه از اين نابسامانی خلاص بشيم !‌(‌تکثير )

خب برای اينکه اين بحث بدون پيام اخلاقی تموم نشه به پيام های اخلاقی علمی فرهنگی هنری ما توجه بفرماييد :

نتيجه ی اخلاقی : هميشه کمربند ايمنی خود رو ببنديد .

نتيجه علمی : معمولاً کسی که سرش درد می کنه بايد گردنش شکافته بشه !

نتيجه فرهنگی : -------- ( اين بحث هيچگونه نتيجه ی فرهنگی در بر ندارد !‌ )

نتيجه اجتماعی : معمولاً هلی کوپتر امدادی در مواقع ضروری موجود نمی باشد اگر هم موجود باشد پرواز نمی کند و اگه پرواز کند به زمين نمی نشيند !

نتيجه هنری : هنر نزد ايرانيان است و بس !

و در آخر برای اين فوتباليست تبريزی ما ( حسن زاده ) دعا کنين گناه داره طفلی يه بچه ۴ ساله داره.02.gif

شرمنده که من جو ورزش و فوتبال می گيرتم وراج می شم ( نه که نيستم ! )

و اما دوستان :‌

رضا جان برا همينه که اين صفحه ی پرشين بلاگ برا تو هيچوقت باز نمی شه ديگه 04.gif می ترسن از شکلکاشون سو استفاده کنی 09.gif بعدشم واقعاق خجالت داره گرُ گرُ ( اين ديگه يعنی چی ؟! ) اومدی اينجا قهرمانی بارسا رو تبريک می گی ؟ 20.gif کو؟ کی می گه بارسا قهرمان شده من که نديدم ! 22.gif بعدشم من نمی دونستم که شانس به انرژی هسته ای هم ربط داره ! يعنی اينطور که تو می گی امروز بايد روز شانست باشه .. پس پولشو بده !

داريوش خان تازه کجای کاری ! تو از اون دسته افرادی هستی که تا پايان مسابقات بايد يه چيزيم از جيبت بذاری 04.gif ما اينجا تمام حرکاتمون روی حساب کتابه ! اين امتياز هم عين همون ارزه ( منظور پول ) بايد در جريان باشه ... من که نمی تونم از زينب و غزال و گلی و بقيه امتياز کم کنم به تو اضافه کنم که 04.gif بايد از تو کم کنم به اونا اضافه کنم ديگه ! ( اين حرکت اصلاً فمنيستی نبود ! نه نه اصلاً 05.gif) بعدشم اون خانومه خيلی دلشم بخواد ... تا حالا توجه نکردی من چقدر تحويلش می گيرم ؟! 13.gif ما فکر همه چيو از قبل می کنيم حالا ببين 14.gif حالا ببينم من يه ترم نيستم اونجا چقدر تنوع غذايی زياد شده !32.gif

پرنده جون بايد اعتراف کنم که امروز صبح آنلاين ديدمت 04.gif مگه تو کار و زندگی و درس و دانشگاه نداری دختر ؟ در رابطه با شانسی که فرمودين بايد عرض کنم که من خودم تا حالا ۲ بار از يه اکانت ۵ ساعته جايزه ی ۱ ماهه بردم 14.gif و هم خودم و هم کل جد و آباد و دوست و رفيق و همه توی اين يک ماه از اين اکانت استفاده بردن ... آهان اينم بگم که يه سری يه اکانت ۱۰ ساعته گرفتيم اون قديم نديما يادم نيست اسمش چی بود بعد من از خونمون و دوستم از خونشون همزمان با اين اکانت ۱۰ ساعته آنلاين شديم 11.gif فکرشو بکن چه حالی می ده !

آفسايد جان امروز من بهروز نيستم من امروز روزبه هستم 04.gif در رابطه با ۵۰ تومنی از اونجايی که ۵۰ تومنيا همه سکه ای شدن پدر جد آدم در مياد بخواد اون کيسه پر ۵۰ تومنی رو حمل کنه ! تازه يه هفته طول می کشه بری بشمری چقدر پول توی اون کسيه هست ! بازم اگه داوطلبی آدرس بدم ! راستی آفسايد جان بايد بيشتر تمرين کنی 04.gif خيلی تابلو بود که خودتی ! ببين روششو بهت اون روزی گفتم که يادته ؟ همونطوری اگه پيش بری می تونی برنده بشی ... مثلاً نمونشو من برات می گم من و اين مخفی ( که فکر کنم معرف حضورتون باشن ) يک بار به طور خيلی حرفه ای ۷۰ تا کامنت برای اين مزاحم بدبخت بی نوا گذاشتيم يکی در ميون ...04.gif حالا اگه تونستی رکورد ما رو بزنی مخفی بهت جايزه می ده ... البته اين وسط همکاری گاگ و ثريا هم بی تاثير نبود !

راستی گفتم مزاحم گفتم مخفی گفتم ثريا کجايين شما ها !

اين مخفی از دست رفت يکی کمکش کنه 04.gif دو روز از اين بشر غافل  شديم معلوم نيست با چه دوستای نابابی گشته داره نابود می شه 16.gif

اين مزاحم کچل هم که خبری ازش نيست ... بابا همه فهميدن که تو کچلی کجا می ری قايم می شی ...

ثريا هم که هيچی ديگه  عرضی ندارم ملالی نيست جز دوری شما ! 04.gif

سارا جون دمت گرم حالا که عدس پلو درست نمی کنی لطف کن و فسنجون شيرين هم درست نکن که خيلی می خوره تو حالم ! آلبالو پلو شيرين پلو هم درست نکن 04.gif همون زرشک پلو با مرغ يا حالا همون جوجه کباب خودمونو می خوريم ديگه ! 14.gif بعدشم ما هم قراره زين پس توی مسابقاتمون ماشين ريوو بديم ! ديگه الگانس واسه اون دوران اوليه بود که بی پول بوديم ! به برنده ها ال جايزه می داديم ! 09.gif راستی من کتابتو تا يه ذره ديگه می فرستم برات ..مساله اينجاس که ديدم جالبه داشتم تمرين می کردم که ياد بگيرم 22.gif 04.gif

اين پروف کی کچل شد ؟! 11.gifببينا از موقع ای که اين بنده خدا ها اومدن توی اين مهد سوسک همشون يکی پس از ديگری سوی کچليت رفتن ! البته من رشد موهام خوب شده 04.gif تازشم يادت باشه ها 20.gif( شرط می بندم نفهميدی چی گفتم 09.gif )

خب زينب عزيز جون کارت گرافيکی ما نمی دونم چطور شد که عين خر ترکيد ! 11.gif ( ها !؟‌‌) يعنی اينکه سوخت و الان به حمدلله داديم تعميرش کردن هنوز به دستمون نرسيده . دکترا بهش سرم وصل کردن می گن اميدتون به خدا باشه ! بعدشم اينکه تو هيچ نوفهمی اثلاً ( دقيقاً اثلاً ) مهم نيست چون هيچکی اينجا هيچی نوفهمه منم خودم الان که دقت کردم بهروز رو نمی شناسم ! 30.gif

غزال جون عدد جای خود داره منم نظرم اينه که عدد ۱۳ اصلاً نحس نيست ! ( آخه اين چه ربطی داشت من گفتم ؟! 34.gif ) ..حالا بگذريم همه می دونن که عدد منم ۷ می باشد 14.gif پس از آنجايی که همه ما انسان های خوش شانسی هستيم يه کف مرتب بزنين شام همه مهمون مزاحم ! 35.gif 

گلی جون اينو گفتی ياد يه مساله ای افتادم ... ما هم دقيقاً به همين مساله پی برديم که هر جا می ريم همه چی تموم می شه ! مثلاً ما پنجشبه رفتيم عروسی تا رسيديم رقص و آواز تموم شد ... اما عوضش يه ساعت اونجا نشستيم تا شام حاضر شد ! بعد شام که تموم شد تازه جوجه کبابا رسيد 04.gif البته سينما رو مثال زدی منم يادمه يه سری سينما رفته بوديم ۳-۴ نفری تا به ما رسيد گيشه بست گفت بريد بليطا تموم شده سانس بعد بيايد ... ديدی منم عين تو بدشانسم اما هميشه می گم خوش شانسم چون اون روز نمی خواستم برم سينما داشتن منو به زور می بردن 04.gif

شکلات فندقی جون شانس اينجاس که شما فکت هم اندازه فک گزنفر بوده که تونسته بوده بودی از دندون مصنوعياش استفاده کرده بوده باشی ...

** هر کی بگه زمان فعل تونسته بوده بودی و استفاده کرده بوده باشی چيه جايزه داره !

رامين بارسا من باز هم با وجود اين همه توضيحاتی که شما دادين متوجه نشدم که چی و کجا و کی ضد حال بوده !

مهناز جان من اولندش که آيديمو دادم توی کامنتدونيت گذاشتم ...بعدشم تو خودت چرا هر وقت آپ می کنی خبر نمی دی ؟ سومندش که من خودم شانسی که داشتم يه بار يه طرف برگه رو نديدم حدود ۱۰ -۲۰ تا سئوال رو جواب ندادم اما وقتی رفتم نتيجمو بگيرم ديدم که نه تنها نمرم کم نشده بلکه از بقيه هم بيشتر شده ! حالا اينم بگم يکی از برو بچ بود که سئوالای تستی امتحان زبان موسسمون رو جا به جا زده بود بعد به طور خيلی شانسی تموم اونايی که جا به جا زده بود درست از آب در اومده بود ... فکرشو بکن آدم جواب ۲۰ رو برای ۱ بزنه و همين طور قر و قاطی بعد نمرش بشه ۹۰ !

رامين جان شما عصبانی نشو من می گم ... د آخه احمق اول سايتتو درست کن بعد جون ميکنه تا صفحه کامنتها باز شه... حالا رفته سيستم گذاشته با اس ام اس بلاگ اپ کنی/ اخه ای کيو اين همه سايت گذاشتن که از طريق نت اس ام اس بفرستن حالا تو رفتی کاری کردی با اس ام اس ميشه بلاگ رو اپ کنيم...بشين بينيم با حال نداريم با اين سايت زاقارتت ... 14.gifديدی بالاخره يکی پيدا شد که اين حرفا رو بزنه ؟! بعدشم اون کامی من دوران بچگی هندلی بود ! با زغال سنگ کار می کرد حالا تو چرا ميای اينجا جار می زنی آبرو منو جلو ۱۰۰ هزار نفر هوادار می بری‌؟ اصلاً خوبه منم بيام بگم کامپيوتر خودت چی بوده ؟28.gif( هر چند من يادم نمياد چی بوده ! )

مارمولک جان من قبل از اين توضيح ودادم برای آفسايد که اونم گفته بود که ۵۰ تومنی ضد حال نيست ! خودت گفتی آخر از همه جواب تو رو بدم برا همين منظور ،  مجبور می شی برای اينکه جوابت رو ببينی چی بوده تمام نوشته ها رو بخونی ..چون تمام جواب های شما اعم از نتيجه ی بازی 04.gif و ضد حال نبودن کيسه ۵۰ تومنی و غيره و غيره در متن هست 14.gif راستی من جريان اتوبوس کارتی رو نمی دونم چيه اما بليطای مترو خيلی حال می دن که يه روزه شدن من همش ديگه با مترو اينور اونور می رم حالشو می برم 04.gif 

در آخر بايد از همتون بازجويی بشه . کی می دونه اين حبيب کجاست ؟ دو هفتس ازش خبری نيستا من گفته باشم کسی سر به نيستش کرده باشه خودم بهش جايزه می دم ! 14.gif 

مسئول اين نابسامانی ها کجاست ؟!

/ 42 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
pouyan-marmoolack

akhe ın che vazeshe ? chera bayad bazı tak bazı bashe oonam tooo mashhad ? akhe ın majd kıe dıge ? ın dıge az koja daroomade ? alanan began ke ma nemıkhaym perspolıs ghahraman she dıge

pouyan-marmoolack

albate ın kazemıan va madan chı e gol ke har moghe bıan too tım hamahangan va mıterkoonand !

pouyan-marmoolack

manam be onvane yekı az karshenasane motebahhere football dargozashte hasan zade modafe tıme teraktor o be hameye football doostan va tabrızıa taslıat mıgam !

pouyan-marmoolack

fele tooneste boode boodı : estemrarie bayıde zamane hale mokhatab sevvom shakhse mofrade va estefade karde boode bashi ham : mazıe dovvom shakhse mofrade eltezamıe ekhbarı mıbashad <1 jayıza vade

pouyan-marmoolack

to mıdoonı dar rooz cheghadr be ın rafsanjanıe badbakht zarar mızanı ? mıdoonı age befahme cheghadr az metro mıkeshı bıroon ın ghanoono bar mıdare ke hıch 2 roozam azaye oomoomı elam mıkone

pouyan-marmoolack

baz man oomadam yeho kolli az khodam kament dar kardam baz alan jav mıgıratet fekr mıkonı alan kolli havadar darı

سپيده

سلام ویدا خانوم خوبی؟ با يه شنبه ديگه به روزم خوشحال ميشم بهم سر بزنی شاد باشي

مهناز

دوباره سلام...می بينم که دختر خوبی شدی و شيطونيو گذاشتی کنار و چسبيدی به درسا اون دفعه که هی می کامنتیدم پاک می شد همینو می خواستم بهت بگم(بچه برو بشین سر درسات این چیزا واست نون و آب نمی شه)

ثريا

زاستی واقعا جداً به نظر من ميخوام بدونم اينايی که يه دفعه غيب شدن کجان به نظر تو ؟؟