ستاره تو روزای ابری ديدنيه....

می گما بچه ها شما تلسکوپ دارين ؟؟؟33.gif

آخه می گن ستاره تو روزای ابری ديدنيه ...البته من ديدمشا ....من هر شب که ميرم با تلسکوپ ماه رو ببينم و يه دستی واسه نيل آرمسترانگ تکون بدم ، چند تا ستاره می بينم ...اما تا حالا دقت نکردم تو روزای ابری چه شکليه33.gifقبل اينکه هومن اين مطلب رو پيشنهاد بده می خواستم بيامو يه مختصر حرفی بزنم و برم اما اينو که گفت کنجکاو شدم ببينم چه جوريه....راستی بچه ها همين جا بهتون قول می دم که مطالبم يواش يواش کم شه آخه صدای همه رو در آوردها02.gifما اين هفته اصلاً راه نداره بايد اين مطلبو بگم که به مردم بفهمونم توانايی نوشتن درباره ی موضوعات مختلف رو دارم ....03.gifالبته من فکر می کنم ستاره يه نسبتی با هومن داشته باشه33.gifکه می گه تو روزای ابری ديدنيه !!!! البته من ستاره خيلی برام آشناست هر چی فکر می کنم يادم نمياد کجا ديدمش .خلاصه اينکه نمی دونم اين ستاره ای که هومن می گه تو روزای ابری چه شکليه ولی در کل فکر نکنم زياد جال باشه .... اين شعر اندی رو ديگه همتون ديدين که می گه : << يه دختری مثل تو قشنگ تر از ستاره >> به نظر من اون دختره اصلانم خوشگل نيست ديگه ببين ستاره چيه....20.gifالان کم کم چند تا ستاره داره يادم مياد اگه زودتر گفته بود تو روزای ابری می رفتم تو نخش ببينم چه ريختيه اين همه ازش تعريف می کنن06.gif

البته اينم هستا ديدن ستاره توی روز عاديش که هوا صافه چشم بصيرت می خواد چه برسه هوای ابری.....آره والا.....يه مطلب ديگه هم هستا می گن روزای بارونی ستاره ها می ريزن پايين..راست می گن؟؟؟؟11.gifيه چند لحظه صبر کنين تلفن زنگ زد......19.gif

15.gifبچه ها ستاره زنگ زد گفت انقدر گير نده به من پس من همينجا به خاطر اينکه ستاره ناراحت نشه اينو می گم: << ستاره چه توی شب،چه روز،چه آفتابی چه مهتابی ، چه ابری و چه بارانی ديدنيه....03.gif

خب بريم سراغ دوستان و سئوال مطرح شده .....

و اما دوستان:

من اينو اول بگم روشنتون کنم ... ( آقا همسايه ی ما رفت مرغ خريد ، خب ؟؟؟ بعد که ما با دوربين مادون قرمزمون داشتيم توی حياطشونو با اجازتون تماشا می کرديم ديديم به جای مرغ ، غاز تو حياطشونه11.gif ... خب اينجوری آدم شک می کنه که چرا مرغ همسايه غازه ؟؟؟06.gif11.gifاينم بگم که ما داشتيم اون غازه رو می ديديم نيم رخ بود واسه همين فقط يه پاش معلوم بود . برا همين اين سئوال در ذهن من بوجود اومد که حالا غازهست چرا يه پا نداره ؟؟؟؟06.gif11.gif)و اين سئوال از همينجا نشات می گيره ....20.gif03.gif

از همتون ممنونم که با من همراهی کردين و دلايل مختلفی برای غاز بودن مرغ همسايه آوردين ....با هم مرور می کنيم جوابارو....

مامانی هستی گفته که همسايه بغلی يه پاشو خورده ....11.gif آخه همسايه بغلی که ماييم که 12.gif ما همچين جنايتی نکرديم .... به قول دوستم سمانه << ثابت کن >> آره والا...مگه ما پای مرغ خوريم ؟؟؟؟؟؟

داداشم علی اين عمل رو تنبيه صاب خونه در نظر گرفته و می گه :<< مرغ همسايه ادعا می کنه که من غازم ..بعدم تنبيهش می کنن يه پاشو می کنن26.gif>>11.gifعجب کار خبيثانه ای انجام می دنا ...خب به خاطر دروغش بزنن تو گوشش يا فلفل بريزن تو دهنش چرا اين کارو می کنن؟؟؟26.gifمن حالا يک حالی از اين همسايه ی پا مرغ کنمون بگيرم 14.gif16.gif12.gif

مريم دوست گلم هم کلی با من همکاری کرد و به نتايجی مختلفی رسيد .. مثلاً اينکه همسايه از اول غاز خريده ... يعنی مرغ تموم شده بود غاز خريده..اماامکان نداره11.gif من با همين ۴تا چشام ديدم که مرغ خريده 22.gifتازشم توی مرغ فروشی که غاز نمی فروشن ..اين کار جرمه....بعدشم می گه همسايه گاز نداره گازم پا نداره...اما امروزه ديگه همه جا گاز کشی شده ،امکان نداره همسايه گاز نداشته باشه ...بعدشم مريم خيلی به فولکس علاقه داره تو اگه تونستی با فولکس تهران گردی کنی من بهت جايزه فولکس می دم که بری باهاش ايرانگردی...البته راست می گه ها بنزين گرون شده!!!!!!!!! در ضمن مريم جون من هنوز همسايه جهنمی ۳ رو گير نياوردم ، در ضمن من پی فيفا واسه سعيد هم هستم اما سعيد که هيچوقت نيست اونوقت مصطفی با دوستاش ميان بازم به جای بازی کردن New folder می سازن ...حالا اگه فيفای فردوسی پور بود باز يه چيزی منم می شستم بازی می کردم اما با فيفای خيابانی اصلاً حال نمی کنم ...اما حالا چون تويی اگه بخوای خود خيابانی رو کت بسته برات بيارم.....04.gif

تازشم ليدا خانوم مرغ همسايه هر چی باشه برا ما مهمه که می گيم ديگه ...اين مساله ربطی به مرغه نداره هر چی خواست باشه مهم همسايست... مرغه هيچم تو عمليات کرکوک نبوده چون اونجوری به دليل گرسنگی تو عمليات والفجر می خوردنش....تازشم تو چرا تو کامنت ها داد می زنی؟؟؟؟ صداتو بيار پايين پشه !!!!!!  يببيبيبيلکمفقمناخغفتمت11.gif

کيوان هنوز قبول نداره که شمع ها روشن بوده ....يه روز بهت نشون می دم بالاخره ....بعدشم تو که جانی تری که 16.gif البته واسه اينکه يه ريزه دلت واسه مرغه سوخت خوشم اومد 04.gifبعد اگه می تونستم حتماً از همسايمون می پرسيدم اما اونجوری می فهمه که با دوربين مادون قرمز حياطشونو می پام 27.gif15.gif...... ناهيد هم توی امتحانات ورودی شرکت نکرد اما من واسه اينکه الگانسو به خواهرش ندم استخدامش کردم .... يه جورايی از بند{ دال} (دک کردن ) استفاده کردم ...14.gif

آقا شهريار همه که مرغ ندارن..مثلاً ما مرغ نداريم..بعدشم مگه مرغه مرض داره وقتی می بينه هوا سرده لخت می ره بيرون ؟؟؟؟29.gif

مريم جان حالا اين نيروگاه اتمی اورانيوم کجاست مگه ؟؟؟؟ نکنه تو هم کارمندشي؟؟؟ حالا تو رو جون هر کی دوست داری نبرش توی مرغدونی 15.gifما نمی خوايم از خونه همسايمون صدا گاو بياد 02.gif

سارا جان اينم هستا...اگه مرغه ۴ تا پا داشت که می شد گاو...ما می گيم پا کم داره تو ۳ تا اضافه می کنی بهش؟؟؟؟؟البته مرغه اصلاً جلوه نداره چه برسه که ۴تا پا داشت25.gifواسه پيکانم يه فکرايی کردم....03.gif

نگار جان خيلی + فکر می کنی خوشم اومد .... اصلان به پای نداشتش فکر نکرديا.... اينم هست که اگه ۲ تا پا نداشته باشه نمی تونه راه بره.... خب اونجور مواقع براش ويلچير می گيريم...بالاخره راهی وجود داره 03.gif

کامران جان تازشم ما به پرايد همسايمون هيچم نمی گيم به به عجب ماشينی ..آخه اونا پيکان دارن و ما به پيکانشون می گيم به به عجب ماشينی04.gif03.gif09.gif

محمد علی دانشجوی خفن اولندش من يه بار قول دادم ديگه تو چاييت سم نريزم ديگه نمی ريزم ديگه.... بعدشم معلومه دانشجوی خفنی هستيا 04.gif عجب دلايل قانع کننده ای گفتيا ....کلی هم توضيح دادی ..توضيحاتتم کامل بود ...بابا ای ول ...نمرت بيسته 04.gif

A.S جان جلوشو بگير . دلم برات سوخت .من که اصلن نمی تونم تحمل کنم که مرغ همسايمون هورمون تزريق کنه و فيل بشه15.gifمن می گم بهتره زنگ بزنين ۱۱۰ بياد جمشون کنه ببره .....

نيما جان من همونطوری که گفتم مرغ نداريم..البته ممکنه غازمون واسه همسايه ها مرغ باسه اما مرغمون غاز نيست . تازشم تو از من يه سئوال بپرسی ۱۰۰ تا جواب براش دارم04.gif09.gifتو اين دوره زمونه هر چيزی ممکنه...حتی اينکه يه سئوال ۱۰۰تا جواب داشته باشه يا ۱۰۰تا سئوال يه جواب 03.gif

بهنام درباره ی مرغ همسايه کلی مايه داری فکر کرده و می گه مرغ همسايه غازه چون همسايه پولداره21.gif....من می ديدم هر روز با کت شلوار و ماشين مدل بالا ميره ميادا اصلان به پولدار بودنش فکر نکرده بودم...ممنون از ياد آوريت .03.gifراستی واسه همسايه ی ما که مايه داره هيچوقت بنزين گرون نيست 04.gifواسه همين به راحتی می تونه با بنزش بره و به غاز خارق العادع که فقط يه پا داره بخره 09.gif..... جل الخالق30.gif

آرش عزيز چرا کمربند خودتو محکم نمی کنی؟ مگه همت خودش دست نداره که کمربندشو محکم کنه؟؟؟؟؟06.gif

راستی اينجا به همه پاسی ها تبريک می گم که تيمشون قهرمان شد 35.gifآخی دلم هم برا استقلاليا ( رامين 13.gif) می سوزه که هر بار بايد اينجوری تو خماريه جام بمونن .راستی رامين اگه کچل بی پيرهن رو ديدی بهش سلام برسون 04.gif می دونی کيو می گم؟ عليرضا منصوريان ...بعد گلش تيریپ پيرن در آوردنش خستگی رو از تنمون در آورد18.gif03.gifآره داداش قرمزته09.gif... در ضمن قهرمانيه پاس رو فقط به خاطر حضور مبارک فرشاد پيوس تو کادر فنی تبريک می گم ...... ديديری ديديد پرسپوليس04.gif

خب بچه ها آخرين نوشته ی طولانيمو نوشتم..ديگه خيالتون راحت از هفته ی بعد انقدر حرف نمی زنم..... سئوال :

اگه ماشينتون وسط راه خراب شه چيکار می کنين؟؟؟(حالا به فرض همين الگانسه باشه 03.gif)

بای 23.gif

 

/ 35 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Allameh Guy

اگه کوتاهتر بود شايد حال می‌کردم بخوونم

sadaf

ويدا جان سلام. خوبی خانوم؟ ببخشيد که نتونستم زودتر بيام و نوشته هاتو بخونم. مرسی که به من و شهاب سر می زنی، ممنونم عزیزم.شاد باشي

فاطی

سلام ويدا جون.......خوبی عزيز؟ ممنون که سر زدی خيلی خوشحال شدم عزيز...وبلاگت خيلی قشنگه ....معلومه که خيلی خوشی با رنگا........موفق باشی عزيزم.

بهروز وثوق

سلام بابا ای ول کلی حاليدم(حال کردم) من به روز شدم پيش من هم بيا

مریم

سلام عزيز دل برادر.mikhastam behet begam ke to ba mostafaye falak zade chie kar darie onu hamin joorie khooda zade to dige nazanesh ke.hala bebinam man jayzeye indafato nabordam. raje be javab in soaletam saeed ve mostafa migan baaaadan dorost mikoniem ama man mishinam jalbe tavajoh mikonam ta ye slave boy biyad dorostesh kone ya aslan man ke mashinamo forokhtam baadan mikharam baadesh kharab mikonam baad jalbe tavajoh mikonam. taze mashine ma kharab nemishe az noee khoobe she mashinam mighe doooroogh migi man kharab nemisham.mage mashin e kharab ham hast to in donya jallal khalegh labood diploomam nadare??!!!!

parisa

سلام ... نمی دونم چرا کامنتم نيومد ... راستش من که تو شبای ابری ستاره ای نديدم ... حالا شايد حق با شما باشه .... شاد باشی ...

نيما

سلام، خوبيد ! خدا رو شکر که از نمايشگاه سالم برگشتيد. من ديروز رفتم و خلوت بود و ۴ ساعت گشتم و با پول کم ۸ کتاب خوب خريدم. ممنون که کنکاش ۵۷ را هم ديديد.من يعنی يکی از دوستان زحمت کشيدند و ادرس شما و ليدا خانم را در کنکاش ۷۶ گذاشتند( زود بريد ببينيد) چون من اصلا نمی دونم اسم وبلاگ شما چی می شه از عنوان ليدا خانم کش رفتم!!! راستی مثل اينکه خوابتون برد در کنکاش ۵۷ گفتيد نظر می ديد. شاد باشيد .به داداش و ابجی سلام برسونيد.

کولی گل فروش

ويدا جون همون بهتر که به خوابت نمياد . بعدم اينکه شما جون بخواه گل که قابلی نداره. در ضمن کولی بابت گلاش پول نميگيره;)

امید

سلام ويدا خانوم .خوبين ؟ من دفعه اول خدمت می رسم .بابا ماشالا چقدر می نويسی پشت سر هم از :اينجا ،آنجا وهمه جا آدم حسابی قاط ميزنه ولی خيلی باحالی هم خودت هم وبلاگت ، ياهو مسنجر سر خود هم که هست ،ماراهم اضافه کن تا ببينم کی ها آن لاين هستم.شاد وپيروز باشی.

mamanyehasty

:)) اگه ماشين من بود !! پياده ميشدم هولش ميدادم وقتی هم ديگرون ميديدند که هن و هن ميکنم می آمدند کمکم البته خوش تیپا جهت خود نمائی و باب آشنائی :)) خلاصه ...........