پروژه ی مترو

من ديگه واقعاً از شرمنده بودن خسته شدم 08.gif بس که اومدم هی معذرت خواستم که دير شد و اين حرفا ( حالا خوبه همتونم از خداتونه من دير به دير آپديت کنما 04.gif چه خودمو تحويل می گيرم ) ... حالا بگذريم اين سری تا اومدم آپديت کنم کامی به مشکلات خورد و نشد ... ولی الان من اومدم که باز با هم باشيم ...

مساله ی مورد نظر امروز يک وسيله ی نقليست ... بله بعد از رسيدگی به مشکلات اتوبوس اين بار می ريم سراغ مترو ...

اول از همه مترو چرا انقدر پله داره ؟ 26.gif

حالا به مسائل مهمی در رابطه با مترو اشاره می کنم ...

ـــ آخه  توی مترو هم باز تبعيض نژادی قائل می شن ... توی ايستگاه سعدی سمتی که آقايون می رن پله برقياش سمت پايين می ره و سمتی که خانوما می رن پله برقياش سمت بالا مياد ... حالا وقتی بليط گرفتی و می خوای بری توی ايستگاه يا بايد از پله های معمولی استفاده کنی يا از سمت مردونه بری ...

البته من اين امر رو به فال نيک گرفتم ها چون توجه کردم ديدم که پايين رفتن راحت تر از بالا رفتنه پس چه بهتر که پله برقی سمت بالا بره .... 33.gif اما اين امر باز با اين تفاسير در نوع خودش مشکليه ...

ـــ ايستگاه ميرداماد آبخوری نداره 04.gif لطفاً جهت قراردادن يک آبخوری در اين ايستگاه اقدام نماييد ...

البته من باز به اين امر هم کلی توجه کردم ديدم که اونجاهايی هم که آبخوری داره انگار که نداره چون آبخوريش آب نداره ...

ـــ پله برقيای ايستگاه هفت تير اکثر اوقات ( يا حداقل وقتی من می رم ) خرابه ... به اين مشکل هم رسيدگی کنين ... ( راستی کی بايد رسيدگی کنه ؟ 33.gif)

ـــ اون آقاهه که توی ايستگاه دروازه دولت بليط می فروشه هميشه ۱۰ تومن به من بدهکاره ... لطفاً بهش بگين من ۱۰ تومنم رو می خوام 04.gif

( خاک بر سرت گدا ها هم الان از ۱۰۰ تومن کمتر نمی گيرن تو حالا سر ۱۰ تومن داره چونه می زنی ؟ )

ـــ توی ۱۰۰ ساعت شايد يک ساعت باشه که مترو خلوته اونم اگه شانس بياری و توی اون ساعتی که مترو خلوته سوارش شی ... بقيه ساعات مردم از در و پنجره می زنن بيرون ... من موندم اين چه ظرفيت خارق العاده ای داره که ۳ نفر پياده می شن و ۸۰ نفر سوار می شن 11.gifواقعاً جای بسی تفکر داره ...

ـــ حالا جا داره به يه مساله ی ديگه در رابطه با آقايون اشاره کنم 13.gifوقتی توی ايستگاه نشستين و متروی مسير مقابلتون مياد واگن آخرش که مردونه باشه ميفته سمت ايستگاه زنونه ی اينور ديگه ... بعد دقت کنين آقايونی که توی واگن آخر نشستن اون گردن رو ۳۶۰ درجه می چرخونن و بر می گردن پشت سرشون که خانوما باشن نگاه می کنن 22.gif اگه تا به حال دقت نکردين اين بار دقت کنين ...يا سمت خانوما وای می ستن يا اگه نشستن تا مترو حرکت نکنه سرشون همين طور سمت زنونه می مونه ... یعنی واقعاً گردن درد نمی گيرن ؟ 33.gif

ـــ بعد هم بهونشون اينه که می خوان ببينن که کدوم ايستگاهه ... آخه آيکيو های عزيز اون خانومه يکبار قبل از اينکه به ايستگاه برسی می گه ايستگاه بعد فلان جا و بعد هم برسی بازم تکرار می کنه که ايستگاه فلان ... ديگه چه احتياجی داره که ۳۶۰ درجه بچرخی اونم از پشت سرت ببينی که کدوم ايستگاهه ؟ خب آخه آيکيو روبه روت هم زده کدوم ايستگاهه ...

ـــ البته يه مشکل ديگه ای که من بهش پی بردم اين بود که اون خانومه گاهی چرت و پرت هم زياد می گه ... مثلاً ايستگاه طالقانی رو می گه هفت تير بعد دروازه دولت رو می گه طالقانی ... کلاً گاهی يه ايستگاه عقب می مونه ...

ـــ اما وقتی که توی واگن آقايون يه خانوم حالا به همراه داداش شوهر يا هر کس ديگه سوار بشه ، اگه ايستاده باشه همه سعی می کنن بيان کنارش واستن ... اگه نشسته باشه همه سعی می کنن رو به روش بشينن و عين ميخ از جاشون تکون نخورن و به اون خانومه نگاه کنن ... يا اينکه بيان بالا سرش واستن ... بابا مگه آدم فضايی می بينين اينطوری نگاش می کنين ؟ يعنی واقعاً حضور يه خانوم توی مترو انقدر عجيبه ؟

پيام بازرگانی :

هيچ توجه کردين شير پاکتی پاک سه دومش آب خاليه ؟ 34.gif

اين سايت رو حتماً ببينين خيلی باحال و سرگرم کنندست ...03.gifبه همه سئوالاتش جواب بدين حتماً .

وبلاگ دوست عزيزم ومپاير هم افتتاح شد بريد ببينين چی نوشته ...01.gif

آلبوم popcorn شادمهر هم بالاخره به بازار اومد 35.gif ... حتی بمونی عاشقت نمی شم >:D< خيلی جيگره 07.gif

ـــ موقع پياده شدن از مترو ـ بخصوص وقتی که مترو تا سر حد مرگ شلوغه ـ می بينی که ۲۰ نفر از مترو پرت می شن بيرون که يه نفر پياده شه ... واقعاً صحنه ی اکشن بسيار مهيجيه  ....

ـــ بالای در مترو رو توجه کرده باشين يه تصويری کشيده که اينطور می شه تعبيرش کرد : « ابتدا کنار واستين بذارين بقيه پياده شن سپس شما سوار شويد » .

اما مردم طور ديگه ای از اين عکس برداشت می کنن : « کمين بزنين ، به محض باز شدن در بپرين تو و نذارين بقيه پياده شن » .

ـــ من نمی دونم سوار شدن و پياده شدن از مترو انقدر سر و صدا لازم داره ؟

ـــ حالا توی اين شلوغی وقتی يکی رو زمين بشينه و پاشم دراز کنه ديگه نوبره ... 34.gif ... و وقتی يه تکون بخوری و باهاش برخورد کنی جيغش می ره هوا که خانوم پامو لگد کردی 19.gif

من واقعاً در عجبم اين همه جمعيت از کجا مياد ؟ اتوبوس تا سر حد مرگ شلوغه ...خيابونا شلوغ - تاکسی ها هم شلوغ - مراکز خريد هم که شلوغ - مترو هم که از در و پنجرش آدم آويزونشه ...

خدايی ما چرا انقدر زياديم ؟33.gif

و اما دوستان :

با عرض پوزش از اون دسته از دوستانی که گله کرده بودن من زياد می نويسم ..من شرمندم اين بار هم نشد کم بنويسم اما سعی می کنم از اين پس کمتر به همه مسائل ريز توجه کنم 03.gif

شکلات فندقی عزيز مرسی که بعد از شونصد قرن يادی از ما کردی 03.gif چشم وقت تولدت هم که شد يه جشنی چيزی برات راه می ندازيم ... حالا کو تا ۲۰ آبان 21.gif

آريا تو با اين وضع می خوای کارت عضويت بهت بدم ؟ 12.gif تو که هميشه سر پستت خوابی که چی می گی پس .. حتماً حقوقم می خوای ...باغچه ها رو چرا آب ندادی ؟ عجبا ... تازشم من که نمی رم فال بگيرم که 04.gif فال خودش مياد منو می گيره 26.gif 

رامين جان ( از نوع بارسلونا ) من اتفاقاً برای اينکه يه موقع وسوسه نشم و آب استخر رو نخورم 26.gif به استخر نمی رم يا حداقلش استخری که املاح معدنی زياد داره نمی رم 16.gif حالا شما اگه استفاده برديد از آب استخر بعدها بياييد برا من و دوستانم تعريف کنين 09.gif

سارا جان شهرداری بياد وسط که تازه اول مشکلاته که ... مردم دست می زنن و مامورای شهرداری هم که وسطن چاره ای جز رقصيدن ندارن در نتيجه اين امر باعث می شه که گاوا و مرغا بيشتر شاکی شن و حالا بيا و درستش کن 28.gif اين مساله رو می شه بدون وسط اومدن حل کرد ...

عزيزم جونم شما اگه عضو يکی از اين سه تا سايت هم باشی کافيه حتی اگه فيلتر باشه و نتونی وارد شی ... شما اصلاً نيازی نيست به پزشک مراجعه کنين به همون آهنگ داريوش اکتفا کنين ...

و اما گفتی از يوسف خبری نداری هيچ استشکالی نداره اما مساله اينجاست که الان مامور اسکورت اين ماشين اون بوده و اسمش روش مونده ...چرا آخه اين ثريای معصوم رو انقدر علاف می کنه ؟ الکی هی اسم اسکورت رو گذاشت رو خودش حالا هم که نيست اين ثريا فکر می کنه من نخواستم ماشين رو بهش بدم 02.gif آخه ا ين انصافه اسم خودشو بذاره رو ماشين دختر مردم ( ثريا - ثريا - ثريا 04.gif ثريا ) بعد بذاره بره ؟

ثريا جان توجه کردی توی ۳ خط بالا ۶ بار از کلمه ی ثريا استفاده شد فقط به خاطر تو 04.gif ... اين مخفی رو هم ولش بابا جوگير می شه ميان حرف گنده از خودش در می کنه ... ببين من اگه مشاور بشم حقوقم بايد از مخفی بيشتر باشه ها از الان گفته باشم .... البته اگه بشه يه ماهه يه طوری زير آبشو زد که اخراج شه واسه ماه اول حقوق نمی خوام اما از ماه دوم حقوق مخفی رو بده به من....

در رابطه با مرضی که گفته بودين طبق علائمی که گفتين شما دچار بيل زدگی از نوع حاد شدين ... البته نگران نباشين شما تنها کسی نيستين که بيل زدگی حاد دارين . راهکار درمانش هم خيلی راحته شما ميای يه شب يه دست با من بيل می زنی ( يعنی بيليارد بازی می کنی ) خودت از فرداش از هر چی بيل و کلنگ و غذا نخوردن و مستراح نرفتنه پشيمون می شی ... ( حالا شما يا هر شخص ديگه ..چون من متوجه نشدم که مريض شما بودين يا شخص ثالث )

در ضمن کسی که غذا نمی خوره عمری به دستشويی نياز نخواهد داشت ... حالا جای شکرش باقيه که خودشو تو دستشويی حبس نکرده اگر نه عواقب و امراض ديگه ای رو اونم برای افراد خانواده در پی می داشته بید ( هر کی بگه زمان اين فعل چيه بهش جايزه می دم14.gif

بريتنی جان شما لطف در کردين که با من همدردی کردی و گفتی که ارتفاض برای تو هم کلمه ی ثغيليه ..واقعا ً منو از نا اميدی اينکه تنها شخصی هستم که نمی دونمم ارتفاض يعنی چی در آوردی .10.gif

کيوان جان آنفولانزای گاوی و خری رو که خودم بهش اشاره کرده بودم که ... اما با يبوست سگی به شدت مخالفم ... تو رو خدا اين کار رو به سگا ياد نده هنوز با گاوا و مرغا جنگ و جدل داريم حالا سگم بياد بهش اضافه شه ديگه هيچ ديگه ... البته طبق تحقيقاتی که من انجام دادن ديدم که سگ تنها حيوون خريه که واسه آدما شاخ نمی شه ... والا مگه سگ دور از جون شتره که بياد تلپ شه دم خونه مردم ؟ اما کلاً سگ بی آزاره فقط گاهی پاچه و حالت رو با هم می گيره اساسی ... اما در کل با سگا خيلی بد حرف زديا ... 12.gif بعدشم آقا توی درمان ما دست نبر ديگه حتماً بايد داريوش گوش بدی ...

پروف جان يعنی تو با اين همه ابهتت  با اين هيکلت از يه سوسک ! اونم سوسکی که سال تا سال آپديت نمی کنه می ترسی و براش بيل می زنی ؟ اصلاً بيا برای خودم بيل بزن ... بيل بلد نيستی بزنی بيا وقتی من و ثريا داريم بيل می زنيم تماشا کن و منو تشویق کن ( ثريا - ثريا - ثريا 04.gif ) ... آخه سوسک رو چه به بيل زدن ؟ والا ... حالا بگو ببينم حسابداری در چه حد بلدی ؟ می تونی تعداد کامنتای منو بشمری و حساب کتابشون دستت باشه ؟

رامين جان ، توی اين بحران با مرغا خيلی بد حرف می زنيا 20.gif يعنی چی کی مرغا رو آدم حساب می کنه ؟ 28.gif خيلی زشته ها ... هر چی من ميام اين مرغا رو آروم کنم از خر شيطون بيان پايين بزارن يه ريزه ما سوار شيم نمی ذاری که ...

شادمهر جان جنون لفظی داشتی شما 04.gif يعنی اصلاً عامل اين مرض خود تو شناخته شدی و بايد عين طاعون باهات مبارزه کرد 13.gif ... بعدشم اينکه راهکار درمان اين مرض اين نيست که وبلاگتو بسپاری به دست من ...اينطوری حل نمی شه عين اين می مونه که وبا داشته باشی ( دور از جون ) و بری قرص سرما خوردگی بزرگسالان بخوری ... مسلمه که تاثيری نداره ...

موشموشک عزيز خوشحالم که داريم با هم فاميل می شيم ... 09.gif..مرسی که يادآوری کردی اسم اون آقاهه رو ... البته خودمون می دونستيم اسمشو که ... حالا باز هم با اينکه تو گفتی اولش چی می گه ما نفهميديم بالاخره چی می گه ؟ اونو که می دونستم چی می گه در کل نمی دونيم چی می گه .. واقعاً اگه می دونی چی گفته بيا و ما رو از اين همه مشکلات وافری که در پی ندونستن اين مساله داريم رهايی بده ( خدايی چی می گم من امروز؟06.gif34.gif)

غزال جون من که خودم دکترم فکر نکنی من مريض شده بودما ... ( البته من تنها کسی بودم که اين مرض روگرفتم سه روزم خونه خوابيدم اما دکتر نرفتم تا روی هر چی مريضیه کم شه 04.gif)داشتم می گفتم از اونجايی که من دکترم برای اينکه مريض زياد ويزيت کرده بودم يه کم آپديتم دير شد 03.gif

گاگ خان پس اين همه نامه ی عاشقانه ای که آنی نوشته از کجا نشات می گيره ؟ ( نامست خدايی يا تومار ؟ 22.gif) البته راست گفتی نامه ی عاشقانه ای وجود نداشت ... اما آن شرلی چقدر پشت سر همسايه هاشون حرف می زنه ... اصلاً اين کتاب بدآموزی داره 04.gif

خدايی از اين ممد کتونی ياد بگيريد 05.gif نيگا يک انسان باهوش - تحصيلکرده - با فهم و شعور اصلاً می فهمه چی بايد بگه 04.gif اومده می گه چطوری دکتر 07.gif ( من از بچگی بدم ميومد دکتر شم فکر نکنين به وقت اقده ی دکتری دارم ... ) خلاصه هر چی از اين ممد کتونی بگم از اين شعور و بهم و هوشش کم گفتم ... خب ديگه بسته زياد نرو فضا 09.gif برگرد زمين .....

و اما بچه مخفی :

ببين خدايی خودت بيا اعتراف کن ديگه ... کی جرات نداشت 13.gif هان ؟ ديدی که من هم امکاناتشو داشتم هم مهمات هم جرات و هم کلا ً همه چی ... 13.gif ... حالا باز بيا اينجا گنده لات بازی در بيار ... يووه هم با تک گل دل پيرو از سد تيم مسينا گذشت ... توجه کردی ؟ دل پيرو 04.gif ... تازشم نمی خوام بگم که بعضيا برای اينکه توی اس ام اس هاشونم حروف رو بزرگ و کوچيک بنويسن جواب اس ام اس های ساعت ۱ رو ساعت ۲ می دن ... 30.gif04.gif حالا باز بيا بگو من جرات ندارم گنده !!! 09.gif ها ها ها شما مقابل دوربين مخفی بودين ... مخفی باز بدون اجازه از مردم داری فيلم می گيری ؟

27.gif23.gif

/ 33 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غزال

ويدای عزيزم سلام...واقعا منم موندم اين همه جمعيت کجا ميرن و اصلا از کجا پيداشون شده...من هميشه دروازه دولت سوار ميشم...باز به نسبت زياد شلوغ نيست...با اين تعريفات ياد مامان و خواهرم افتادم که سري قبل يکيشون پياده شده بود و اون يکی جا مونده بود...از بس که اين مردم چسبيدن به ميله هاشون تا کسی جاشونو نگيره خودشونو تکون نميدن تا يکی بره بيرون...راستی با سوسکها به از اين باش...يه روزی يه غولی پيدا ميشه مارو سوسک ميکنه ها!!!

Ramin

سلام ويدا...ميگم اين مترو چی بيد؟ همين کارت تلفنا که تبليغ ميکنه يا اين کاکائو مشکيه...والا ما که تو عمرمون هنوز مترو نديديم ولی در مورد شلوغب باهات موافقم...برای امار دقيقتر هر روز يه سر به بهشت زهرا بزن ببين چند نفر مردن بعد يه سر برو بيمارستانا ببين چند نفر اومدن...تو هيچی که اول نيستيم جر الودگی هوا حالا بذار شايد تونستيم روی اين چينی ها رو هم کم کنيم تو جمعيت هم اول شديم...........حالا از تمام اين حرفا گذاشته حالا من يه چی گفتم تو ديگه اخه چرا؟ ميشه به من بگی کجای اهنگ عزيز دلمی يا ترانه بی ترانه از کلمه ديوونه استفاده شده...تازه ادعاتم ميشه تو کشف کردی بعد ازت دزديدم..ها بهم بگو ديگه؟..راستی اين البوم پاپ کرن شادمهر رو از کجا دانلود کردی..سايتشو بده دوس دارم يه خورده بخندم

احسان

سلام سلام ........وای که جای من چه قدر خاليه . نميدونم چه جوری شده که به وب لاگم سر زدی حتما خودم خبرت کردم دی: اما خيلی ممنون که وقتتو گداشتی .وب لاگتو نخوندم چون زياده منم که ميدونی سر سري نميتونم بخونم حتما بايد با ارامش و عميق مطالعش کنم .پس هيچ وقت نمی خونمش دی: مرسی ويدا . تو در کل فرق وکولييی نتفاوت بيدی .کلا همين ديگه .از موقع آشناييم با تو اينو فقط متوجه شدم . پس تاثير بگذار .قربا نت خدا فس

mosbatboys

سلام!منم شکلات مترويی خيلی دوس دارم!!(اين يعنی متنتون نخونده دارم نظر ميدم!!خنده و چشمک!!)... شوخی کردم!! خوندم!! ببين ايسگاه ميرداماد هنوز واردش که نشدی يه آب سرد کن داره!.. مچتو گرفتم!! اعتراض وارد نيست!! در مورد پله ها هم باهات موافقم!! افتضاحه!!... راستی سوال سرعيت رو هم حتما جواب ميدم! خاطرت جم! ~~~~فعلا خدانگهدار!!

VAMP

من اپديتم باز بهم سر بزنين

نيلوفر

مترو ؟ مترو چی ؟ آخه اين جوری که نمی شه ... مترو چی ؟ مثلن متر و قيچی ... متر و پارچه ... متروچی آخه ؟؟؟!!!!

mahnaz

saam. khobi vida jan? man ye soal daram. chizi monde ke to behesh gir nadade bashiiii? man mitarsam akhar zire dasto paye in masolin koshte beshi (zabone hamkaram lal(. moafagh bashi golam. man ham up kardam. upe in dafe hatman bekhon. khoshet meyad. ghorbanat. babay.

pari

سلام....من اولين باره اينجا امدم..اقا منم بازی...خوشم امد باحالين.

احسان

اين با ر وب لاگتو به دقت خوندم .خنده دار ترين جملش :هشتاد نفر سوار ميشن سه نفر پياده ميشن و گنجايش عجيب .اينو چون بار ها با چشم ديدم و تعجب کردم خيلی الان خنديدم .ويدا خدا ترو از ما نگيره که انقدر می خندونيمون (الهی آمين ) خب متفاوتی ديگه .ممنون ديگه