انسانيت !

چرا بعضيا يه جو انسانيت تو اين وجودشون نيست ؟بابا يه ذره انسانيت داشته باشی هم بد نيستا 20.gif

*آخه اين يعنی چی که صبح ساعت ۸:۳۰ قرار کوه می ذاری و شب تا ساعت ۴ صبح بيداری و بيليارد می زنی 25.gif...حالا بدبختی يه رکورد درست حسابی بزنه که خوبه که..بين ۴۸ تا بازی ۹ تاشو ببری و ۳۸ تاشو ببازی !!! 21.gif

( شرمنده ولی من فکر کنم اينا روی هم شد ۴۷  تا اما برای روشن کردن اين قضيه بايد بگم که يک بازی ناتمام باقی موند چون حريف کم آورد وسط بازی گذاشت رفت 04.gifبايد ۳-۰ به نفع من می شد..اينا همه حاصل ناداوريه ... 20.gif  )

*حالا واقعاً يعنی چی که به يکی می گی ساعت ۶:۳۰ بيدارت کنه و وقتی اين بنده ی خدا بيدارت کرد سرش غر می زنی که چرا منو سر صبح بيدار کردی 11.gif!!!

(اينجا يه نکته هست که بايد بگم چون من اصولاً فراموش می کنم که ساعت رو کوک کنم و وقتی هم کوک می کنم نصفه شبی از روی عادت ديرينه می رم و آفش می کنم برا همين لازمه يکی بيدارم کنه)

*حالا جريان اينکه در ۴۸ ساعت همش ۵-۶ ساعت می خوابی و صبح تو اتوبوس چشات هی بسته ميشه چيه ؟ ( مرضه ديگه ...بگيری بخوابی که نمی ميری که !!!20.gif)

*به اين مساله چی می گن که وقتی می ری تجريش و تعدادی از رفقات رو می بينی که دارن می رن گلاب دره و تو می خوای با يه عده ديگه بری کلکچال و به اون عده که می رن گلاب دره بگی که شما بريد بالا منتظر ما باشيد ما هم الان ميايم گلاب می بينيمتون ! و بعد که همشون رفتن با خيال راحت می ری اون دست خيابون و ميری جمشيديه چی ؟!!!!21.gif11.gif30.gif

* اين يعنی چه که وقتی عباس جديدی ، کشتی گير قهرمان و پهلوان و افتخار آفرين و مدال آور و غيره رو می بينی ، با شوق و ذوق به سمتش می ری و فرياد می زنی :«بچه ها آقای حيدری !!» . (خيلی ضايع ايد خدايی04.gif)

*انگيزت از سرکار گذاشتن و اسکول کردن مردم با نگاه کردن به يک نقطه ی دور و با انگشت اشاره کردن به جايی نامعلوم و نچ نچ راه انداختن و «وای افتاد !» گفتن چيه ؟

(البته  اين نکته که همين امروز ثبت شده و قانون ويدا نامگذاری شده در اينجا وجود داره که  :)

((مردم از اسکول شدن خوشحال می شن !))

اگه گفتين چرا ؟ 13.gifخب اين مساله عين قانون ۶ نيوتون و يا فلسفه ی فیثاغورث می مونه و بسيار مهمه :

« وقتی کسی {اسکول} می شه ، برای اينکه صفت {ضايع} شدن به {اسکول}شدنش اضافه نشه شروع می کنه به خنديدن برای اينکه ضايع نشه . پس از اونجايی که دو طرف تساوی بايد يکسان باشند می شه گفت که  ==>> اسکول شدن باعث خوشحالی می شه !! » 

( نکته : مگه دوربين مخفيا رو نديدين هميشه آخرش می خندن ؟!!)

*واقعاً انسان چطور می تونه بدترين و پرشيب ترين جا رو برای نشستن انتخاب کنه و بدون توجه به قانون نيوتون بره و کجکی در اين سطح پرشيب به سختی بشينه ؟ و وقتی که بقيه ميان رد شن و از اون بالا عجيب  نگاهشون می کنن خيلی جدی ازشون بپرسه : « عذر می خوام ما کجيم ؟!! به خدا زمين کجه ها..»

*واقعاً اين يعنی چی که از تلفن های مستقر در کوه استفاده ی نادرست کرده و به ۱۲۵ زنگ می زنين؟

( من چه می دونستم کار می کنه ..تلفنای داخل شهرش همشون خرابن توقع نداشته اين يه دونه اون وسط کوه کار کنه که 15.gif)

*چطور يک انسان بدترين راه ممکن رو برای بالا رفتن  از کوه انتخاب می کنه طوری که همه ی مردم پشت ترافيک گير می کنن ؟ !!! و بعد برگرده و بگه : نه اين راه خوب نيست !

( البته اين من نبودم اين پسرخالم بود ! )

*چرا وقتی يک انسان خارجی با شادی بهت می گه : How are u01.gif برگردی بهش بگی : سلام ايوب ؟

( اينم به خدا من نبودم اين دوست پسرخالم بود 15.gif)

*و همين فرد می ره جلوتر و با ديدن دو ژاپنی مياد آبروی مملکت رو بخره و زبان انگليسيش گل می کنه و می گه :‌ Hi dear11.gif.... و بعد دو قدم جلوتر بپرسه : راستی بچه ها معنی Dear چی می شد؟33.gif

*چرا يک انسان تعدادی انسان گرسنه رو از کلکچال تا ميدان قدس پياده می کشونه و بعد بعد ازشون جدا می شه و می ره ؟

( نکته اينجاست که اونا مسيرشون جدا بود خب ...توقع ندارين که بهشون پيتزا بدم که ؟! 06.gif)

* آدمی که ۱:۳۰ می رسه خونه و ۲ ناهار می خوره حوصله داره ۴ يه جا ديگه قرار می ذاره باز؟

( حالا اين وسط قرار پارک ۲ تا ۴ رو پيچونده تازه !!!21.gif)

*حالا اين انسان وقتی ۲ دقه ديگه می خواد دوباره بره بيرون انگيزش از تعويض لباس و پوشيدن لباس خونه و معطل کردن خودش چيه ؟

( برای اينم البته يه دليل قانع کننده دارم ... خب آدم که با جورابای کثيف و شلوار گلی نمی ره خونه ی دوستش که !20.gif)

*حالا تويی که ساعت ۴ قرار داری چرا ساعت ۳:۲۰ چرت می زنی و وقتی پا می شی می بينی که ۱۰ دقه به ۴ هستش و تو هنوز خونه ای ؟

( خب خوابم برد نسپرده بودم بيدارم کنن خب ... 15.gif)

*تا حالا به اين نتيجه رسيدين که کارتای تک سفره ی مترو رو فقط يکبار می شه استفاده کرد 20.gif

پس انگيزه ی اين بشر از انداختن کارت باطله در دستگاه چيه ؟ و چرا وقتی با صدای بيق بيق دستگاه مواجه می شه می ره و می گه که آقا دستگاهتون خرابه !!؟‌ 11.gif

(بدبخت تازه اومد دستگاه رو باز کرد ببينه چشه... بعد ۵ دقه من به اين نتيجه رسيدم شايد بهتر باشه يه بليط بخرم ... )

[البته نکته اينجاست که من سری قبل گفتم که بهم کارت سه سفره بده اما توجه نکردم و الان ديدم که کارت تک سفره داده بيده 17.gif]

حالا همه ی اينا رو جمع بندی کنين . می شه نتيجه گفت که انسانی که با اين شرايط و در خستگی کامل ساعت ۹ مياد آپديت کنه نوشته هاش تبديل می شه به جفنگيات يا همون مطالب هجو که ليدا گفت !!! خلاصه اينکه جمعه ی پرمشغله ای بود ...  در کل عجب روز پرمشغله ای بود 04.gif

پی نوشت :‌ خانوما آقايون اگه اين نوشته ها دارای غلت ا ملايی يا گرامری هستند فقط به خاطر اينه که من حال نداشتم چکشون کنم خب ؟ نياين باز برچسب بيشوادی به ما بچسبونينا ... حمينه که حصط.

بريم سراغ دوستان :

گاگ عزيز من اون متن رو ۵۰۲ بار خوندم و به اين نتيجه رسيدم که شما نه تنها از اين شغلی که بهت دادم راضی هستی بلکه خيلی  هم خوشت اومده و دقيقاً شغليه که يه عمر دنبالش می گشتی ... خوشحالم به آرزوت رسيدی ... ببين حالا اگه ثريا صداش در نمياد دليل نمی شه که من نيام از طرفش يادآور بشما ....

کتونی جون ما قراره يه سيستم تلفن توی دبل يو سيمون بذاريم که هر وقت من رفتم دست به آب هم آسايش نداشته باشم ...البته اغلب اين کار برای مصارف اينترنتی می باشد !

کوچک جان من مشکلی ندارم در اين پيتزا فروشی برای همه ی شما بازه جيگر... فقط من عرض کردم  که پيتزايياش دم در دفتر من تجمع نکنن ....

موشموشک خان تو که مثلاً قرار بود هيچی نگی درباره ی بازی که تو که همه چی رو گفتی 12.gif

غزال جان من کلی خوشحال شدم که فهميدم مسافت تهران تا قم و قم تا تهران چقدره به اطلاعات جغرافياييم افزوده شد فطير !! ببين راستی من هميشه معروف بودم 04.gifشکسته نفسی می کردم ...

پروف جان ضايعس که من بيام بگم که اخبارم هم حسابدارم بهم می گه ... نمی گی تمام ابهت و شخصيتم می ره زير سئوال ؟ بعدشم حسابدار همين که سرش به کار خودش باشه بهتره ها ... چرا تز از خودت در می کنی و ۱۲۰ بار از سوسکا نوشتم بسه ديگه .... راستی من گاهی جواب کامنتا رو از بالا به پايين و گاهی از پايين به بالا می دم يعنی هر کی اول جواب داده باشه جوابش يه سری ميفته اول يه سری ميفته آخر فهميدی ؟

ليدا جان واقعاً راست می گی من نمی فهمم اينا کين ديگه من استخدامشون کردم الکی پول يامفت بهشون می دم هيچکار نمی کنن اين شومپتا ... اون مخفی کله پوک هم که اصلاً پيداش نيست پسره ی کچل..اين گاگ دندون گرد هم که خودت می دونی ديگه چه انسان دو دره بازيه ... اون پروف هم که يه ذره کار می کرد ديگه جديداً از اين دو تا مفت خور ياد گرفته و کار نمی کنه ... اون آريای خرفت هم که هميشه خدا دم در خوابه من نمی فهمم از وقتی گاگ اينجا استخدام شده ميزان گرد نخود خون کارمندام زياد شده ... يه بررسی کن ببين مشکل از کجاست !33.gif

رامين جان بارسلونا يعنی تو فکر می کنی اين تنها موقع ايه که تو نمی تونی ساکت باشی ؟ می شه ازت بپرم آخرين باری که ساکت بودی کی بود ؟ 33.gif بعدشم ببينم اصلاً چرا نبايد تانژانت ۹۰ درجه وجود داشته باشه هان ؟ چرا صفتی که وجود خارجی نداره رو می بندی به من ؟ هان ؟ وقتی اصلاً همچين چيزی وجود نداره من از کجا بفهمم که صفت خوبی بوده ؟ هان ؟ بعدشم من اونو طونثطم بخونم ... تازه اسم تو معزل نيست بلکه يک فاجعست !

علی مزاحم تو کدوم اين مزاحما بودی راستی ؟ ای کاش می گفتی بيشتر روی اون نوع مزاحمی که تو هستی زوم می کردم می خنديديم ... 04.gif  ببين راستی من کماکان منتظرم که يه پست تهديد آميز از خودت در کنی که يه کمی احساس خطر کنم !!! نيس ترسناکی ازت می ترسم ... وای تهديد !!!18.gif09.gif

در ضمن در رابطه با زامبول کمی بيشتر توضيح بدين !!! ز = زرنگ - زيبا - (آخه خنگ چطور دو تا ز که جفتشون ز هستن دو تا معنی متفاوت می ده هان ؟ )

سوسک جان بحث رو فلسفی نکن ديگه 04.gif... من ترجيح دادم ايستگاه سوم پياده بشم و قدم بزنم 04.gifايول ببين من که می دونی پايم فقط از ۱۰ روز جلوترش بگيد که کجای می خواين برين شام بخورين که من آمادگيشو داشته باشم ( خودت می دونی ديگه 04.gif) بد کردم به اين پروف يه شغل آبرومند دادم ؟ بد کردمش گذاشتمش سر کار ؟!!! هان ؟ تازه آدم باتجربه ای همچو ثريا رو از کار بيکار کردم و اينو گذاشتم سر کار اونوقت می گی اذيتش نکن ؟ آخه اين چکش فرنگی کار بلده ؟ ببين اونم قرمز نيستو زرشکيه اگر نه من هرگز روی رنگ قرمز خط نمی کشم ...13.gif

 ثريا کجايييييييی که از غم دوريت مردم17.gif..بيا منو از دست اينا نجات بده .... خدايا توبا !!!

/ 45 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
fahime

سلام و دو سلام و سه سلام و هوارتا سلام به خانميه با حال تر از ......ببخشيد يادم رفت چی ميخواستم بگم.ببخشيد ديگه.!!!خيلی قشنگ و با مزه بود.دمت گرم خانمی.بازم از اين خبرا بود من و خبر کن.راستی به من هم سر بزنی بدک نيست.

Hamed oRap

Rastesh ViDa Jan Man hamOniam ke urO eshTeBahi gerefTe Budam ba Vida HalGir;) On G/fam Bud:)) Fek karde Budam Oni:X KhuLase az ashnayit khushHal shudam;) nemidunam Chi neveShTy tU SaiTet vali HarChi neveshTy KhuBe Darzemn (KhUdeTi) mahZe iN HarfO zaDam Ke aGe fushi dade bashi be Khudet bargarde Khsuhal shudam az On mOge Up nashudam man:)) Be RiGhT BaCk! Khushal misham Pm bedi Bye

mina

سلام وبلاگ جالبی داری به من هم سر بزن

ثريا

ها چيه من ويومدم.آپديت کن بگو شب کجاييم !!

پانا

آي جماعت، چطوره احوال‌تون؟ چي مونده از صفاي پارسال‌تون؟ نگين فلاني از لطيفه خسته است خداگواهه من دلم شكسته است با خنده شماس كه جون مي‌گيرم براي تك‌تك شما مي‌ميرم حتي اگه فقير و بي‌پول باشيد دلم مي‌خواد كه شاد و شنگول باشيد خونه‌هاتون چرا خوش‌آب و رنگ نيست؟ چي‌شده؟ خنده‌تون چرا قشنگ نيست؟ حرفهاي گريه‌دار نمي‌پسندين؟ مي‌خواين يه جوك بگم كمي بخندين؟ ادامش خیلی طولانی بود ..مطالبت بسیار جالب بود جیگر :ئ به منم سر بزن

mat

واقعا وب لاگ زشتی داری هم طرحش هم مطالبی که می نويسی خاک وچوکت

bahman

سلام ممنونم که بهم سر زدی وبلاگ با حالی داری خیلی قشنگ بود فقط هنوز نمیدونم دقیقا کدوم ویدا هستی

bahman

نکنه ویدا مادریدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zarinaz

يه چی يادم اومد شايد همسايتون گوششاشو کشيده يا داده باتلشون !کنن.شايد هم کمپلت خودشو خونه زندگيشو آيغ کرده (جوابتم در وب ودادم خواستی برو وبين.حالا دو نغته دی بزرگ