چراغ قرمز

همه می دونن که من عاشق زنگ قرمزم ... 07.gif دوست دارم همه چی قرمز باشه از لباس گرفته تااااااااااا ماشين و غيره و غيره ... خلاصه که هر وسيله ای که رنگش قرمز باشه نظرمو جلب می کنه .... (خب لابد واسه خاطر اينه که من متولد سال گاوم !!! 20.gif ) ... در هر حال دوست دارم همه چی قرمز باشه ...

از تنها قرمزی که بدم مياد چراغ قرمزه 25.gif

به همين دليل امروز اومدم حول محور مختصات بحث شيرين چراغ راهنمايی رانندگی و رنگ قرمزش باهاتون صوووووبت کنم ...

خيلی پيش اومده که پشت چراغ قرمز موندم و به اين فکر افتادم که واقعاً نقش اين چراغه سه رنگ چيه ؟!!! 33.gif

با هم مرور می کنيم که وقتی مدرسه می رفتيم بهمون چی ياد دادن .... چراغ راهنما وقتی که قرمزه يعنی که ماشينا بايد واستن و عابر پياده می تونه از خط کشی با خيالت راحت بره اون دست خيابون .... 33.gif

وقتی دقت می کنی می بينی که چراغ قرمزه !!!! ولی اين ماشينه  چرا اينجا پارک کرده !!!! 11.gif پارک نکرده اما نگه داشته دقيقاً روی خط عابر پياده !!! خب مهم نيست بالاخره واستاده خطری تو رو تهديد نمی کنه ... يه قدم جلوتر که می ذاری يهو می بينی يه موتوری مياد و ويييييييييييژ ... بعد از اينکه سه دور دور خودت چرخيدی سر جات وای می ستی ....

15.gif..34.gifخدا رحم کرد خطر رفع شد ... می خوای از خيابون رد بشی که می بينی يه ماشين مياد درست جلو پات می زنه رو ترمز ! گويا نمی ديده که چراغ قرمزه ... خب همين که زيرت نکرد برو خدا رو شکر کن !!! حالا ديگه رد شيم ....

وسط خيابون رسيدی برميگردی نگاهی به سمت راستت می کنی ... 11.gif15.gif اين همه ماشين چرا دارن ميان سمت من ؟ تو وسط خيابونی و يه عالمه ماشين دارن ميان طرفت !!! نگاه می ندازی به چراغ می بينی که بله چراغ سبز شده و تو الان بعنوان عابر پياده چراغت قرمزه و نمی تونی از خيابون رد شی ..يعنی مجاز نيستيا بايد واستی سبز شه بعد بری ... اما وسط خيابونی ... ای داد اتوبوس داره مياد ...بدو بدو .... بعد اينکه چشاتو می بندی و تا اون دست خيابون ۱۲۰ تا الله اکبر و ۵۰۰ تا قل هوالله می خونی که گناهات بخشيده بشه می دويی .... اون دست خيابون که رسيدی نگاهی به راهی که رفتی می ندازی ... دستی به سرت می کشی و يه نفس عمييييييق .. آخيش به خير گذشت !!!!!

حالا اين بار چراغ عابر پياده رو مرور می کنيم ... چراغ قرمزه  يعنی عار پياده جان کمی تامل کن چراغت سبز بشه بعد راه بيفت برو01.gif ... از قديم گفتن دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است ... پس تامل کن01.gif ... تامل کن ديگه 20.gif.... د مگه من با تو نيستم ؟!!! 11.gif چرا سرتو می ندازی عين گاو ( حيف گاو ) عين گوسفند ميندازی سرتو پايين و می خوای بری اون دست خيابون ؟!!!

اينجور مواقع هست که توی چهارراههای شلوغ شاهد حرکات اکشنی هستيم ... طرف می دوه وسط خيابون ماشينه با سرعت مياد از روش رد می شه بعد طرف چون قرار ملاقاتش مهم بوده بدن له شدشو جمع می کنه و به راه خود ادامه می ده !!! ( در داستان های بنده هيچوقت کسی نمی ميره همه چی به خوبی و خوشی تموم می شه 04.gif اما عبرت انگيزه !!!! حالا اين عبرت انگيز يعنی چه بماند ؟!!‌)

خب همه ی اين موارد برای زمانيه که همه چی نورمال باشه و سير متعادل خودشو داشته باشه ..يعنی چراغا همه درست باشن ... زمانشون درست باشه و همه شعورشون برسه که چراغ چرا قرمزه چرا سبزه چرا زرده !!!!

اما وقتی اينجا سر چهارراه همه چراغاش قرمزه حق تقدم با کيه ؟ 11.gif کلاس زبان که می رفتم سر چهارراهش هميشه همه چراغاش با هم قرمز بود ..بعد هيچ ماشينی حرکت نمی کرد و مردم هم همين طور از خيابون رد نمی شدن ( نه که همه به قوانين احترام می ذارن اين کارا رو می کنن که مردمو تست کنن !!! فکر نمی کنن يه وقت همه با هم به اين نتيجه برسن که حق تقدم با اوناست چی می شه که ؟!!!!)خب يه روز دور روز مردم عادت ندارن چراغ قرمزو رد کنن از روز سوم بدون نگاه کردن به اون چراغ کذايی همه با حرکات فيرپلی خودشون از خيابون رد می شن ... ماشينا عين پيست ماشين سواری از کنار مردم و بقيه ماشينا رد می شن ... طوری که اکه توی ماهواره بعنوان مسابقات رالی نشونش بدن کسی نمی فهمه که اينجا مسابقه ای در کار نيست ؟!!!!!

وقتی شمارنده ۵۰۰ ساعت قرمزه بعد ۳۰ ثانيه سبز می شه حق رد کردن چراغ قرمز حلاله !!! مثل خود ما که امروز ۳ بار پشت يه چراغ قرمز  مونديم 34.gif اين خيلی ستمه ديگه !!! يکيش ۱۲۰ ثانيه يکيش ۱۳۰ و سومی ۱۴۰ ثانيه باشه در صورتيکه که چراغ سبزش از ۴۵ ثانيه بيشتر نبود 34.gifمثلاً چرا راه دور بريم واسه جشن تولد پرشين بلاگ من توی ونک ۳ بار پشت يه چراغ قرمز موندم 30.gifخب خدايی خيلی ظلمه که آدم نيم ساعت يه جا هيچ حرکت متحرک اکشنی از خودش به نمايش نذاره !!! همين طور بشينه تو ماشين به اقبال نيکش صلوات بفرسته !!!!!!!

حالا خدا اون روز رو نياره که هوا بارونی باشه ... من نمی فهمم اين چراغ قرمز و اون شمارنده ی لعنتيش ر وزای بارونی چشون می شه !!! که شمارنده از کار ميفته و چراغ قرمز هنگ می کنه و ملتن که با بيق بيق و بوق بوق می رن رو اعصاب هم بعد که می بينن نه اين تو بميری از اون تو بميريا نيست از ماشين پياده می شن و می گيرن يقه ی همديگه رو که هوی چرا چراغ قرمزه ! و مشت اول و بعد دعوا !!! ( خدايی ببينين آسيب شناسی اجتماعی رو حال کنين13.gif )

خب اين انصاف نيست خدايی ... تبعيض نژادی تا چه حد يه جا انقد چراغ سبز بمونه يه جا ۳۰ ثانيه اين که نمی شه که يعنی که چه ؟ ... حالا از اين بگذريم اين شمارند ها رو ديدين رو يه عددی گير می کنن ... اين ديگه خيلی مسخرست که نيم ساعت رو عدد ۸ گير کنه ... البته ۸ مختص جاييه که من رفت و آمدم زياده اما يه جا ديگه رو دقت کردم سر عدد ۳ گير می کنه ...!!!! يعنی تو منتطری که چراغ سبز شه که رد شی بعد می بينی که بله سر ۳ ثانيه گير کرده و ۳۰ ثانيه سر همون ۳ ثانيه می مونه که به همه نشون بده حال همتونو از دم گرفتم اساسی !!!

در کل بحث من حول محور مختصات اين چراغ و شمارندش خيلی مفصله ... اما نتيجه ی اخلاقی ای که می خوام اعلام کنم اينه که وقتی همه چراغ قرمز رو رد می کنن !!! لابد واسه چراغ سبز وای می ستن که صد در صد چراغ سبز واسه رد شدنه و به چراغ زرد رنگ هم که هميشه نقش هويج داشته و هيچ توجه خاصی بهش نمی شده ... پس در نتيجه مردم چراغهای زرد و آبی و سبز و قرمز و رد می کنن حتی چراغ سفيد مهتابی با خال خالای نارنجی هم بذاری سر راهشون بهش توجهی نمی کنن و رد می کننش !

خب پس باز به همون سئوال ابتدای اين پست می رسيم که واقعاً چراغ راهنما نقشش چيه ؟33.gif

تصوير کشيده شده توسط زيگول

بريم سراغ دوستان :

غزال جان خدا از اين همسايه ها نصيب گرگ بيابون هم نکنه !!!! من بودم جای مامانت می زدم تو دهنش که ۱۴ تومنو يکجا بالا بياره !!! 04.gif

آق بابا جان شما تشريف فرما بشو حالا اولم نشدی نشدی بالاخره فاميل بازی به درد همين جاها می خوره ديگه ... من اگه زياد حرف نزنم که به مشکلات دچار می شم که ... 20.gif

می گم انيش جان آخه سازمان انتقال خون چه گناهی کرده که هم خون بده هم فطريه ؟ نمی شه همون چند ليتر خون رو به حساب فطريه به در کرد مگه ؟ کامنت دونی هم خلش مياد بعضی کامنتا رو می خوره نمی دونم جريانش چيه ؟!!!! اما در کل من سياسی نشدم من همچنان مزاح می کنم04.gif

پروف خان همش زير سر توئه ديگه ..تو هم اون موقع که اينجا حسابداری می کردی از بودجه کم می کردی به ماليات اضافه می کردی !!! من نمی دونم ديگه همه اين بدبختيای ما زير سر شما حسابداراس ... حالا درسته الان داييم از آب در اومدی اما دليل نمی شه که شايعه پراکنی کنی يکيم که بلد نيست عيدنوروز رو تعطيل نکنه بياد و اين کارو بکنه که!!!

ملودی جان ابتدا سلام ... بعدشم اينکه من که گفتم مجردها بايد اضافه کار بمونن ! مرخصی هم نرن ! اگه هم می رن بدون حقوق برن ! کلاً بايد سخب گيری صورت بگيره که بالاخره سنت پيامبر رعايت بشه و همه به خير و سلامتی زندگی کنن در کنار بچه های قد و نيم قد ... 04.gif

سارا جان به خدا من سياسی نشدم .. وقتی رئيس جمهورمونم باهامون شوخی داره ما باهاش شوخی نکنيم ؟! بابا اين بشر لارج تر از اينيه که می بينين 04.gif

مزاحم يه حرف درست زدی تو عمرت 04.gif اونم اين نکته رو اشاره کردی که واقعندش اگه اون ۴ روزم تعطيل نبود هيچ اتفاق خاصی نميفتاد فقط بعضی شرکتا خسارت نمی ديدن !!! يا مثلاً ملت از بيکاری نمی رفتن بشينن صبح تا شب تخته بازی کنن ...

زينب جان تو که بابت سی دی پول نمی دی بابت سی دی ها پول می دی 04.gif تازه هيچ جا اين فيلمايی که من دارمو نخواهی يافت از من گفتن ... 09.gif

صادق جان خون خودتو کثيف نکن من می دونم از دست اين بشر ۸۰ سانتی شاکی هستی اما دليل نمی شه صداتو ببری بالا ها ... 12.gif اينجا خانواده نشسته پير و جوون رفت و آمد می کنه صداتو بيار پايين بينيم ... 20.gif

shminelli من اگه اسم نبرم اشاره کنم که بيشتر مشکوک می زنم که ... اين نمی شه که يعنی که چه ؟

سوسک نمياد نمياد يه بارم مياد بی نام مياد ... کد شما شناسايی نشد ..در نتيجه دوباره شماره گيری فرماييد !!!!04.gif

آريا جان می تونی ازم شکايت کنی اما همينه که هست ... من انقد بيکارم که وقت نمی کنم سرمو بخارونم !!!! اما عوضش اين مدت کلی سوژه جمع کردم فعلاً حالا حالا ها توانم کاری نمايم 09.gif

پرنده جان لينکتم عوض می کنم در اولين فرصت ..اما ما به اون قبليه عادت داشتيم طول می کشه به اينيکی عادت کنيم اما به چشم عوضش هم می کنيم ... درباره ی کامنتا هم من نمی دونم چی می شن اما يه وسيله يا حيوون کامنت خور شايد وارد سرور شده باشه !!!

زيگول جان اول تشکر بابت اين کاريکاتوری که برای اين پستم کشيدی بعدشم هی نگين از عيد نوروز کم می کنن مگه تعطيلات رسميش چقد بود همه که هفته دومش می رن سر کار که ديگه چه فرقی می کنه !!! بعدشم اينکه جايزه جريانش چيه ؟ حالا من يه بار جايزمو بخشيدم به کميته امدادا حالا هی هر سری بيا از ما جايزه بخواه!!!!20.gif

بچه مخفی برات نظر منفی رد می شه نظر منفی هم جريمش پيتزاست 04.gif

رامين بارسا تو هميشه می نوشتی رامين بارسا من يادمه الکی نمی گم که ... هميشه می نوشتی من يادمه ( اينو انگار يه بار گفته بودم !!!‌33.gif) حالا در کل گفته بودم !!!من به کسی گير نمی دم ملت همه روشن فکرن تو شک نکن درش ..من فقط وسيلم !!!! 04.gif نه وسيله نقليه که نيستم ... از اينايی که می گن خدا ببخشه ما که وسيله ايم منم تو همون مايه هام ...09.gif

فرياد جان ترسيدی من پرتت کنم پايين که نيومدی ؟

ممزی : خودت کجايی ؟

جابلاگی من که لينکيدمت اينورم به چشم می لينکمت ببينم سر ماه چه حرکت اکشنی صورت می گيره ؟؟

/ 30 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غزال

يه فکری کردم ... نميگم که .

سارا(خلوت گاه دل)

سلام خوبييييييييی خوب گير امروزت به چراغ قرمز بهت اجازه ميدم چون منم از دست اين قرمز فينگلی شاکيم اندازه کف دست هم نميشه اين چراغه ولی اين همه ماشين با اون عظمت رو نگه می داره

غزال

ســــــــــــــــــــــــي‌ ســــــــــــــُـــــــد ؟ نه جون غزال بگو ســــــــــــــــــــــي‌ ســـــــُـــــــــــــد ؟ من امروز با بهناز سوار يه تاکسی شدم دلت خواست ؟ اون گفت غزالـــــــــــــــــــــــه ؟ منم گفتم بهـــــــــــــــــــــــناز ؟ گفت به ويدا سلام برسون . آخه من گفتم هميشه ازش خبر دارم

پسر بد

سلام خوبی؟ وب بلاگ زيبايی داری راستی بهت لينک دادم اگه مايلی برای من لينک بده مرسی

پرنده کوچولوی تنها

سلام!:ي حالا خوبه سر اون جهار راهی که من گير ميکنم هميشه تو چراغ قرمزش چند روزيه شمارنده ش رو ورداشتن! فهميدن چه چيز زاقارتيه! حس کامنت دادنم نيست! دوباره اگه يادم بود ميام!:ي

داریوش

چراغ سبز شد چرا همه وایسادین ؟

سوسک

سلام ويدا.بی خاصيت!تو اصلا چيز داری؟منظورم وجدانه!ديروز چرا نيومدی جو گير شی دفاع کنی از خون يه بيگناه؟؟(تو و اين حرفا؟) من اد بلاگم تا اطلاع ثانوی به اد بالا تغيير کرده!(نری لينکو عوض کنی.منظورم تا فردا شبه که می آپم.ما که صدامون به جايی نرسيد....

محمد :: لحظه ها رو با تو بودن ::

خدايی من هر وقت ميخونم مطالبت رو تا چند دقيقه تو هنگم که اين کله تو به جای مغز چی توشه ولی مطمئنم که گچ نيست قرمزتو عشقه .... بدو بيا که شماره ۱۳۶ رو هم زديم تو آپدیت