شانس

من چون قول دادم بايد الان  بهروز شم! سلام من الان بهروزم ! 11.gif نه اون بهروز که نه که يه بهروز ديگه ! بهروز آپديت اينا رو می گم ... 04.gif خوبين؟ من هنوز ويدام بهروز کيلو چنده الان مردم سريع ميان شايعه می سازن که اين بهروز کيه و چيکارست ... بهروز خودمم 04.gif هر وقت ميام که بهروز شم (يعنی آپديت شم ) بهروز می شم! ( خداوندا کی به اين گفته الان بياد بهروز شه ! نه يعنی بياد آپديت کنه ؟ يه آدم گشنه ی خسته ی مخ فنگ چرا بايد بياد يه مشت دری وری بگه که مردم سريع برن شايعه بسازن ؟!06.gif)

درست فکر کردين موضوع اين پست من شايعه می باشد .... 04.gif

واستين ببينم ! 33.gif از اتاق فرمان به من اشاره می کنن که موضوع اين سری شايعه نمی باشد من پوزش می طلبم ..ان شالله در برنامه های آتی در رابطه با شايعه هم فک می زنيم ! 

چون من از ۱۲۰ سال پيش به همه گفته بودم موضوع اين پست شانسه و تا حدی در اين رابطه تحقیق کرده بودم و اينا ( اين تحقيق کردنته که منو کشته ! 09.gif ) به همين منظور برای اينکه دست رد به سينه ی جوانان جويای نامی همچو مارمولک 04.gif زده نشه و به اين جوونا هم ميدون داده بشه پس من امروز با تمام نابسامانی های موجود در دفتر کارم ( من مرده ی اين رسمی بودنتم 04.gif) با اينکه مخم داره کار نمی کنه و اين حرفا ميام و به عشق اين مردم اين بار در رابطه با معذل ( معزل - معظل - معضل ) شانس برای شما صحبتی داشته باشم ... بزن کفو به افتخارش 35.gif

خب اصولاً شانس چيه ؟ و بدشانسی چيه ؟

تا حالا شده يه اتفاقی بيفته که بين شانس و بدشانسيش بمونين ؟ خب بعضی اتفاقات هم می تونن خوب باشن هم بد ... مثلاً آدم بره يه شانس کارت بخره ۳۷۰۰ تومن ۴۵ ساعت برنده شه ! اين شانس بزرگيه نه ؟ فکر می کنين بدشانسيش کجاست ؟

اينجاست که شما تلفنتون قطع باشه  و نتونين ۴۵ ساعت رو بخورين دو لپی ! 04.gif ( خاک بر سر خورت کنم 18.gif ) يا ۴۵ ساعت رو استفاده کنين بعد تلفنتون قطع بشه ! در هر حال آدما هميشه توی زندگيشون شانسا يا بهتره بگم خوش شانسی و بدشانسی های زياده داشتن ...

آيا اصولاً سيستماتيک آدم خوش شانسی هستين يا بد شانس ؟

اصلاً اين بدشانسی که می گن يعنی چی ؟

يعنی که ۴۵ ساعت ببری تا ميای استفادش کنی کامپيوترت خراب شه !

يعنی اينکه کارت گرافيک کامپيوترتون عين خر يهو بسوزه !

يعنی وقتی خودتون استادانه دست به کار شدين و کامی رو درست کردين ببينين سی دی رامتون باز می شه و ديگه بسته نمی شه !

*** من و ليدا طی عملياتی کامی مونو ريختيم به هم يعنی تمام اجزاشو ريختيم بيرون از نو درستش کرديم ... از اولشم بهتر شد ... شما اگه کاميتون مشکلی پيدا کرد بياريد کامپزشکيه من و ليدا ... همه چيشو راست و ريس می کنيم فقط آخرش پيچ ميچ زياد مياريم هميشه که زيادم مهم نيست ... البته اين سری بعد روشن کردن کامی سی راممونو که باز کرديم ديگه بسته نشد ! اين که ديگه تقصير ما نيست خودش خراب شد ... 25.gif

خلاصه اينکه بد شانسی يعنی اينکه :

می خوای برای يکی سی دی رايت کنی ببری ... تا ميای رايت کنی رايترت قاط بزنه و خراب شه  ! 34.gif

داريد می ريد مهمونی آماده که شدين براتون مهمون بياد . 26.gif ( چقد از اين حالت بدم مياد )

يعنی اينکه اگه يه بار در ۱۰۰ سال بيان کارتاتونو چک کنن اونم روزيه که شما کارت نداريد 28.gif

يعنی يکی بياد يه کيسه پر پول بذاره دم در خونتون بازش کنين ببينين همش ۵۰ تومنيه !

يعنی شانس در خونتونو بزنه و يکی دوباره يه کيسه پر از ۲ هزار تومنی بذاره دم در خونتون 32.gif بعد ببينی مقابل دوربين مخفی بودی 11.gif17.gif ( اين دو بند بيشتر در رابطه با ضد حال صدق می کنن )

يعنی منتظر اتوبوس باشی بعد ۳ ساعت يه اتوبوس بياد دم ايستگاه شما پنچر شه‌ !

قرار مهم داشته باشی و مترو وسط راه خراب شه ! ( اينا هم همش از نحسيه خودتونه 04.gif )

يعنی يه قرار وبلاگی رو نری اونم توش يکی به نام کتونی اکانت خيرات کنه 04.gif ( اينو نمی گفتم سر دلم می موند 08.gif )

يعنی تی وی رو روشن کنی و قبل اينکه تصوير بياد بشنوی که گوينده می گه : و کفش طلايی ازآن غلامرضا عنايتی شد 26.gif ( اينم باز در رابطه با ضد حال هم صدق می کنه )

يعنی خودتو بکشی يه فلش ۳۰۰ و خوردی فريمی بسازی کاميت هنگ کنه و برنامت تا ۱۰۰ فريمش سيو باشه 34.gif ( اين خيلی ضد حاله برا اينکه مطمئن باشی برنامه رو قبلش سيو کردی ! )

داری می ری عروسی آدرس رو گم کنی که کجاست !

آخ اينم نگم سر دلم می مونه ... يه جايی دعوت باشی که می دونی صاب خونه برا ناهار سنگ تموم می ذاره از انواع و اقسام غذاها 32.gif بعدداری از گشنگی می ميری می بينی که يه نوع غذا دارن اونم غذايی که تو بدت مياد 26.gif ( عدس پلو 17.gif )

*** خيلی سخته به خدا ... من هر وقت ياد اون روز ميفتم داشتم از گشنگی می مردم تا ديدم غذا عدس پلوئه اشکم داشت در ميومد ديگه 17.gif.... خدايی هر کی قيافمو می ديد ضد حالو تو چهرم می تونست ببينه 04.gif 

ای کاش اين ضد حالا رو جدا می کردم يه پست ديگه می شدا نه ؟ حالا ايراد نداره ما برای پد حال هم ان شالله يه پست در می کنيم ( من الان از فوران موضوع دارم خفه می شم ... 30.gif)

حالا از بدشانسی گفتيم نيمه ی پر ليوان رو هم ببينيم 03.gif

شانس يعنی چی ؟

رايترت رو يادته خراب شده بود ؟ ببر ی نمايندگی ببينی همين فردا گارانتيش تموم می شه 04.gif  و تو ۲۴ ساعت قبل اينکه گارانتيش ( البته وارانتی - چون برای تعويض بود ) يه رايتر نوی تازه از تنور در اومده بگيری يه قرونم از جيبت نره 04.gif

يعنی کارت گرافيکيت يادته سوخته بود ؟ يه کارت گرافيک ديگه داشته باشی نصبش کنی حالشو ببری 04.gif

مادر بردت نيم سوز شه بازم چند روز قبل اينکه گارانتيش تموم شه بری و يه مادر برد نو بگيری 13.gif

يعنی يادته نرفتی قرار وبلاگی اکانت مفتی گيرت بياد ۴۵ ساعت همينجوری نصيبت شه !

توی بخت آزمايی کارت اينترنت اکانت ماهانه ببری 11.gif

يعنی هر وقت مياد کارت اينترنتت تموم شه شبش بری تو سايت ببينی ۵ ساعت برنده شدی !

شانس يعنی مارمولک رو بيل زدن بياموز 04.gif بعد حين آموزش بيل زنی بياد و ۷-۸ دست پشت هم ببرتت ( اين الان برای مارمولک شانسه برا يکی عين من بد شانسی 04.gif )

و خيلی اتفاقات ديگه که برای ما می تونن شانس باشن ... اما ما آدما عادت داريم که بدشانسی ها رو ببينيم ...  شانسايی که توی زندگيمون داريم به چشممون نمياد ... فکر می کنيم هر اتفاق خوبی که افتاده بايد ميفتاده اما اتفاقات بد بد شانسين و ما آدمای خوش شانسی نيستيم !

پس کی اين شانس در خونه ی ما رو می زنه ؟ بابا شايد شانس الان توی خونتونه تو نمی بينيش ...

هر کی يه تعريفی از شانس داره برای خودش ... می خوام نظر هر کدومتونه در رابطه با شانس بدونم ...

به نظر من توی هر شانس يا بدشانسی يه حکمتی هست ... من فکر می کنم که هر اتفاق بدی لازمه که گاهی توی زندگی آدما بيفته ... و همين طور اتفاقات خوب ...

حالا ببينيم شما ها اصولاً آدم های خوش شانسی هستين يا بد شانس ؟ 13.gif

( می دونم طبق معمول دری وری گفتم اما انصافاً اين روزا مغزم حوصله کار کردن بيش از اينا رو نداره .. شما ها به بزرگواری خودتون ببخشيد 08.gif )

و اما دوستان :

داريوش جان من الان خودم محتاجم يکی به حسابم پول واريز کنه ... اما منو که می دونين در مهربونيم و سخاوتم ! شکی نيست ... پس اين اول دومی و سومی هيچ امتيازی نداره ... تو دقت نکردی ديگه ... کسی که ۳ تا کامنت پشت سر هم بذاره بايد به صاحب وبلاگ شيرينی بده 04.gifاما اگه يکی در ميون بتونی ۳ تا کامنت بذاری من قول می دم که يه جايزه بهت بدم ...

موشموشک جان پيام شما کاملاً بازرگانی بود و جهت پيام بازرگانی هايی که توی سايت می گين بايد يه پوليم بدين 04.gif يعنی چی برای صنايع لبنی پگاه تبليغات می کنی ؟ ما الان بايد برای اينکه تبليغات نباشه اون پگاهه رو شطرنجی کنيم ... خب ما هم که امکانات شطرنجی کردن پيچگونه موجود خاکی زمينی هوايی شيری و اين حرفا رو نداريم پس دوستان لطفاً خودتون اسم محصولات رو شطرنجی ببينين يا اگه می خواين محصولی رو تبليغ کنين خودتون شطرنجی بنويسين ....

رامين بارسا خدايی حال می کنيا که تو کامنتدونی ما شکلک داره ... می بينی چقدر اين پرشين بلاگ بهروزه ؟‌( د بهروز که منم که ! 22.gif ) اه اين بهروز که اين می گه کيه من گيج شدم 29.gif رامين جريمه يادم نمياد چی بوده اما هر چی بوده بيار مشقاتو من خط بزنم !

گاگ : نه يا نه ؟ کدومش ؟!

ای بابا کسی به اين شلغم فروش نگفته که با آب قند و تمام تجهيزات پزشکی علمی فرهنگی بياد به وبلاگ من سر بزنه ؟ سر درد که واسه يه دقتونه 04.gif من می فهممتون ... برای جايزه ندادن تمام اين تريک ها ( بابا خارجی  ... منظور ش حيله بود 04.gif ) حالا همونا لازمه !

سوسک جان نذار من اينو الان اينجا بگما ... زشته برات آبروت می ره ... د آخه تو که سنت به انتخابات نمی خوره که بخوای بيای به پروف هم که باز اونم سنش به انتخابات نمی خوره رای بدی 04.gif ( من الان اگه اينو نمی گفتم سر دلم می موند ) بعدشم اون پارک معروف خودتونه که چراغاش زودتر از وقت معمول روشن می شه که دخترای دم بخت فکر کنن شب شده زودتر برن ... بعدم من هميشه اينو گفتم که اگه من با اين تلفن يه اپسيلون حرف زده بودم الان ناراحت نبودم که چرا قطعه ! ( شرط می بندم کسی نفهميد من چی گفتم باز ! 34.gif )

ايول غزال جان ..من  اصلاً به اين بعد قضيه دقت نکرده بودم که چرا روز ملی شدن صنعت هسته تعطيل نشد ! حيف ... من می گم بيايد بريم به همين منظور تظاهرات کنيم که تعطيلات هسته ای حق مسلم ماست ! البته برا من که چندانم فرق نمی کنه .. بعدشم عزيزم جونم دير گفتی آخرين دستگاه پججججو ۲۰۶ مون رو فروختيم ... می تونيم بعد از اينکه بانک ملت بهمون يه ريوو جايزه داد بهتون بديمش ( که ما هم در بانک ملت حساب نداريم ... تو هم که گواهينامه نداری ! منم که سند ندارم پس کی می مونه ؟)

پروف اين برنده برنده گفتنات منو ساد شعر سعيد محمدی می ندازه : برنده برنده برنده من می شم برنده35.gif ... ای خدا عزيز من مسابقه تموم شده ديگه کی چرا می خواد برنده شه و کی می خواد رای بده من نمی دونم شما ها کی می خواين به اين مساله پی ببرين ؟!34.gif

انيش جونم 05.gif چطوری تو جيگر ؟ والا برق ما يکبار در هر سال می ره اما تلفنمون زياد می ره مياد 04.gif رفت و آمدشم مشکوکه ... قطعم نمی شه از شر اين مشتريای آقای فشارکی خلاص شيم 17.gif ( حالا ماجرا داره براتون می تعريفم ) .. ما پول تلو نمی ديم که قشنگ قطع بشه بعد نتيجه ی اين قطع شدن ورشکست شدن امورمشترکين آقای فشارکيه 04.gif خدايی می بينين چقدر همه چی به هم مربوط می شه ؟! راستی شکسپير رو دقيقاً همون روزی که تو توی کافی نت بودی داشت نشون می داد نمی دونم ديدی يا نه ..البته من دير فهميدم اگر نه همون موقع خبرت می کردم ...

مخفی خان آخه تو در ملی شدن اين صنعت چه نقش بسزايی داشتی ؟ 33.gif اما الان که فکر می کنم می بينم همش تلاشای بی وقفه ی تو بوده که ما به اين انرژی دست يافتيم .. تو هم در اين راستا کم پست در نکرديا الان که دقت می کنم می بينم ببخشيد که اسمت جا افتاد  08.gif ( پر روو اصلاً همينه که هست 04.gif )

گلی جون من انگشتام هيچگونه مشکلی ندارن اصلاً نگرانشون نباش ... اينا عادت دارن تا يه حدی رو تایپ کنن کمتر از اون حد بشه دچار دپرشن حاد می شن 04.gif البته پشتکار رو هم نمی شه نا ديده گرفت 09.gif

ايول به پرنده تو واقعاً با اين آيکيوت چطوری حاضر شدی زن اون شومپيت يه وری خنگ بيل زن بشی ها؟ ( اينا همه صفات خودشه ... 04.gif می دونی که کيو می گم خود خودش ) دقيقاً پيام بازرگانی اون پست اين بود که ديگه انرژی هسته ای حق مسلم ما نيست ... خب اينجا جا داره ۲۰ امتياز از داريوش کم کنم به شما ۱۰ امتياز اضافه کنم ۱۰ امتازم زاپاس داشته باشيم به درد می خوره ... بعد عزيز من من هميشه قاطی دارم اينا به هسته و اين حرفا ربطی نداره 09.gif

با تشکر از زينب 04.gif ( بيا اينم تشکر ۲۰۰ تومن بسته ای ! ) بله دقيقاً جواب شما هم درسته هسته مال ماست جواب سئوال ماست ! اينجا جا داره که اون ۱۰ امتياز زاپاس رو به شما تقديم کنم که پشتکارتون در جوابگويی به سئوالات هسته ای بسی زياده جيگر ! من الان ۱۰ رو بهت جايزه دادم بهترين عدد ... عزيز من اين امتيازات و عددات يا همون اعداد رو جمع کن بعداً به کسی که امتيازاتش بيشتر باشه جايزه داده می شه ... حواست باشه ها همشونو جمع کن ...

د حبيب نگو که نگفتی ماتريکس ۳ رو ببينم ... تو به من گفتی توی ماتريکس ۲ و ۳ اين زنيکه ( با عرض پوزش ) بازی می کنه خب منم ۳ دم دستم بود نگريستم کشفش نکردم ديگه چه کنم ... البته سی دی ۱ ماتريکس ۲ رو هم دارم اما حال نمی کنم نگا کنم 04.gif خودت بيا کت بسته تحويلش بده ما رو هی نپيچون د ... تازشم بازم من شرط می بندم که تو نگفتی اين بلاگته اون بلاگت نيست من از کجا بفهمم کدومه تو گفتی بهروز شدی منم فکر کردم اون بلاگته نه اين ..يا شايدم اين بود من دقيق يادم نی الان ! ( واقعاً چقدر تایپ کردن ست برای کلمه ی نيست سخته نه !‌ ) ... جايزه ی تو چه ربطی به آيکنا داره ؟ اصلاً من تا وقتی خوهر مونيکا رو نبينم ( در کمال صحت و سلامت ) هيچ جايزه ای به شما تعلق نمی گيرد  ...  منم تا حالا دقت نکردم که شباهت هسته با  کيک زرد چيه ؟ اصلاً اين کيکه چه شکلی بود من که نديدم !  گفتی استاد بنيامين يادم افتاد که از اين نشريات خواهش کنم عکس بن رو انقدر در کنار عکس اون مردن پ.پ نزنن که داره از خزی می ميره ... راستی حبيب پيغامی چيزی داشتی برای اين نشريات بگو که من جمعه دارم می رم همشونو استاد کنم ... گزارششم می ذارم توی بلاگم حالشو ببرين ..  از الان بگما توی اون بلاگم نه اين بلاگم ....

خدايی به اين مساله پی بردم که چقدر خوب می شه ما يه کمی آنلاين باشيم که انقدر تومار در جواب همديگه نگيم 04.gif

خداوندا .... بار الهی ... مای گاد ! يه عقل درست حسابی بده به اين روانی و اين حبيب که برای هم اينجا پيغام پسغام نذارن ... آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآممممممييييييييييييين ...

به درخواست حبيب و به درخواست روانی يه پست در رابطه با جفتتون می نويسم ... حالا می بينين همچين خفتتون کنم که حالتون جا بياد ... 04.gif

مهناز جان چون من حافظم خيلی زود پاک می شه نمی دونم نکته ی چيو بايد بگم ...04.gif اما آيديمو بهت می تونم بدم که نکات رو بصورت آنلاين بپرسی ازم 09.gif ...راستی من هر وقت آپ می کنم به همه خبر می دم ...

سپيده جان من جمله معکوس و اين حرفا حاليم نی ( بازم حذف ست ) چون گفتی بيشتر بنويسم منم دارم بيشتر می نويسم ... 04.gif در خواست زياد شده برای بيشتر نوشتنم ... ديگه چه کنيم ديگه ..بعدشم در رابطه با يافتن راه و همراه زندگی مطمئنم که توی کلوب نمی شه پيداش کرد ... آخه مثل اينکه يادت رفته من يک پزشک اهل بوستون هستم که .... ( شرط می بندم ربط اين جملات رو با هم هيچکی نفهميد !‌ )

راستی حبيب از کی تا کی حکومت نظامی بود !33.gif

آفسايد جان منم خودم در خلقت اين کيک زردنبو موندم !‌ نصيب ما هم نشد ...

سارا جان مرسی از تشکرت از من ... منم از خودم و خودت تشکر می کنم که انقد هوای همو داريم 04.gif بعدشم اينجانب بعنوان يک جانب ! شرط می بندم نفهميدم که وقتی لوله کشی هسته شد چرا  دوستی ۱۵ طبقه رو بخاطر فرار از برق مجبور شد پله پله بدوئه که نفسش ببره !

شکلات فندقيش خوشمزه تر از هسته ايشه ... البته اين نظر منم بعنوان شکلات خور ترين انسان روی زمين 04.gif ببين من الان بستنی شکلاتی می خوام می شه ؟! 04.gif يا اين آيتم هم آيتم شما نيست !

لاکی جان من ۱۰۰۰ بار گفتم اينم هزار و يکمين بار ما شما ها رو که نمياين سر نمی زنين رو از ياد نمی بريم اما شونصد نفر تو ليستن که بايد جواب کامنتاشون داده بشه ديگه وقت نمی شه که جواب الکی به اونايی که چيزی نگفتن بديم که عزيز من .... حالا خوبه من هيچی نگفتم که چرا ۱۲۰ ساله ازت خبر نی ( حذف ست ) اين به اون در ديگه .... تازه جديداً می گن لايحه اومده که به متاهلين وام هسته ای تعلق می گيره ! فقط اين وام رو بايد با سو ۱۰ در صد پس بدی که همشم بايد نقداً هسته باشه ( کی می فهمه من چی می گم !‌  )

مارمولک بيا اينم پستی که شما پيشنهادش رو داده بودی ... من اصلاً به ذهنم خطور نکرده بود که بيام درباره ی شانس چيزی بگما ..همش ايده ی خودت بوده ( زرشک !‌ ) راستی انقده حال می کنم يهو ميای ۱۰ تا کامنت می ذاری ! احساس می کنم طرفدار زياد دارم 04.gif اين اس اسی ها رو هم ولشون کن الان از حرفت ايده برداری می کنن از فردا فيل ميارن تو زمين تو صداشو در نيار ...

/ 46 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
pouyan-marmoolack

hal kardi cheghadr vasat kament dar kardam az khodam ? vali khodayish ın dafe shooresho dige darovordam ! in 8tomishe albate fekr nakoni vaseye mosabeghast haaaaaaaa only vaseye khodete

رامين

ببين بی مقدمه ميرم سر اصل مطلب..همونطور که خودتم گفتی اکثر چيزايی که به عنوان بدشانسی نوشتی در اصل همون ضد حاله.اصولا بد شانسيه اونيه که انتظارشو نداری...خب داری ميری خونه خالتون با شيکم گشته يه خورده خودتو اماده کن که ممکنه عدس پلو داشته باشن يا نميری قرار وبلاگی بايد به اينم فکر کنی که ممکنه يه چی توش به ادم بماسه يا اون دی سی شدن و سوختن مادربورد و کارت گرافيکی تا جايی که ما از اول اشناييمون يادم مياد ( گفتی به من دوست دارم خيلی زياد خيلی زياد) ( شنيدم سلين جون با همکاری داش جواد قراره انگليسيشو بدن بيرون) ..اها چی ميگفتم خب تا اونجايی که ما يادمون مياد هميشه اون کامی شما مشکل داشت و دی سی ميشد حالا که ميگی همه چيش قاطی شده پس اينا بد شانسی نيست بلکه از خوش شانسيته که تا الان اون بيچاره کار ميکرده/ ولی شنسها رو خوب اومدی خداييش يه روز مونده به گارانتی چيزت تموم شه بری يکی نوشو بگيری خيلی حال ميده. اينو خوش بحالت بهت حسوديم شد.

رامین

اها سر اين پرشين بلاگ کلی حرفام يادم رفت ديگه اگه به هم مربوط نيست خودت ربطش بده./ يکی نيس بگه اخه احمق اول سايتتو درست کن بعد جون ميکنه تا صفحه کامنتها باز شه... حالا رفته سيستم گذاشته با اس ام اس بلاگ اپ کنی/ اخه ای کيو اين همه سايت گذاشتن که از طريق نت اس ام اس بفرستن حالا تو رفتی کاری کردی با اس ام اس ميشه بلاگ رو اپ کنيم...بشين بينيم با حال نداريم با اين سايت زاقارتت...( ويدا جان ببخشا اينا با تو نيستم دق دليم با پرشين بلاگ بود گفتم اينجا خاليش کنم نيس تو سنگ صبوری واسه همين) فعلا بای

pouyan-marmoolack

vida man ye khaheshi daram az in be bad esme mano akhare hame begoo bad benevis akhe kheyli hal vade adam esmesh akhar bashe

رضا

آخ که رامين حرف دل من زدی ...پرشين بلاگ واقا مسخره و چرت....۱۰۰ساعت طول می کشه تا صفحه کامنتها باز بشه

رضا

راستی من از همين جا قهرمانی بارسا رو به تمام طرفداران بارسا بخصوص رامين بارسا عزيز تبريک عرض می کنم

pouyan-marmoolack

vay che baziyi bood baziye perspolis ! vida jan behtar nis ke ye poste takhassosi dar morede in bazi dashte bashi ? bia o sonnat shekani kon mersi

سعیده

خیلی دلم گرفته دوستان برام دعا کنید